periodical

Periodical: Good News September 2022

Home >   Periodicals > September 2022 September 2022 GOOD NEWS PERIODICAL ဘုရားသခင်သည်ဤလောကကိုမွှေနှောက်နေပြီ      လင်းယုန်သည်အသိုက်ကိုမွှေလျှက်၊ သားငယ်တို့အပေါ်မှာလှုပ်ရှားလျှက်၊ အတောင်တို့ကိုဖြန့်လျှက်၊ သားငယ်တို့ကို ယူ၍မိမိအတောင်တို့ဖြင့် ဆောင်သကဲ့သို့၊ ထာဝရဘုရားတပါးတည်းသာလျှင်၊ ယာကုပ်ကိုဆောင်သွားတော်မူ၏။ အခြားတ ပါးသောဘုရားမည်မျှမရှိ။(တရားဟော ၃၂း၁၁-၁၂) လင်းယုန်သည်သားငယ်တို့ကိုပျံသန်းတတ်ဘို့ရန်၊ ပျံဘို့ရန်အသိုက်ကို မွှေနှောက်တတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊ သားငယ်တို့ကိုအသိုက်၌တချိန်လုံးမနေဘဲ၊ လေထဲ၌ပျံဝဲပြီးအစားအ စာများကိုရှာတတ်ဘို့ရန်ဖြစ်သည်။      ငါသည်အဲဂုတ္တုပြည်လူတို့၌ပြုသောအကြောင်း၊ သင်တို့ကိုလင်းယုန်အတောင်ဖြင့်ထမ်း၍ကိုယ်ဘို့သိမ်းယူသော အကြောင်းကိုသင်တို့သည်သိမြင်ရကြပြီ။(ထွက် ၁၉း၄) အဘယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးများကို၊ အဲဂုတ္တုကျွန်မှရိုးရိုးမကယ်နှုတ်ဘဲအဲဂုတ္တုပြည်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့သနည်း။ သူ၏တန်ခိုးကိုပြဘို့၊ အဲဂုတ္တုဘုရားများကိုတရားစီရင်ဘို့ရန်ဖြစ်သည် (ထွက် ၁၂း၁၂)။ ထိုမျှမက၊ ဣသရေလလူများ သည်အဲဂုတ္တုပြည်ကိုအလွန်နှစ်သက်စွဲလန်းကြသည်။ သူဂတိပေးသောနို့နှင့်ပျားရည်စီးသောခါနန်ပြည်ကိုမနှစ်သက်၊ မစွဲလန်း ကြသောကြောင့်၊ အဲဂုတ္တုပြည်ကိုမစွဲလန်းဘို့ရန်ဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်သို့ပင်ဖျက်ဆီးသော်လည်း၊ ဣသရေလ လူများသည်အဲဂုတ္တုပြည်ကိုလမ်းတလျှောက်လုံးစွဲလန်းကြောင်းသူတို့၏စကားအရသိရသည်။ ဘုရားသခင်ကဖာရောစစ်သား များကိုလိုက်စေသောအခါ၊ မကြောက်ဘို့၊ သူ၏ဘုန်းထင်ရှားဘို့ဖြစ်ကြောင်းမည်မျှပင်ကြိုပြောသော်လည်း၊ တကယ်လိုက် လာသောအခါဤကဲ့သို့မောရှေကိုအပြစ်တင်ကြသည်၊ “ဖာရောဘုရင်သည်ချဉ်းလာသောအခါ၊ ဣသရေလအမျိုးသား တို့ သည်မြော်ကြည့်၍၊ အဲဂုတ္တုလူတို့စစ်ချီလာကြောင်းကို မြင်လျှင်၊ အလွန်ကြောက်လန့်၍ထာဝရဘုရားအားအော်ဟစ်ကြ၏။ မောရှေကိုလည်း၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌သင်္ချိုင်းမရှိသောကြောင့်၊ ဤတော၌သေစေခြင်းငှါငါတို့ကိုဆောင်ခဲ့သလော။ ငါတို့ကိုဤ သို့ပြု၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှအဘယ်ကြောင့်ဆောင်ခဲ့သနည်း။ ငါတို့သည်အဲဂုတ္တုလူတို့ထံ၌အစေကျွန်ခံနေလျက်ရှိကြပါစေဟု၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌ငါတို့ပြောရာတွင်၊ ဤအမှုကိုရည်ဆောင်၍ပြောသည်မဟုတ်လော။ ငါတို့သည်ဤတော၌သေရသည်ထက်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့ထံ၌အစေကျွန်ခံလျှင်သာ၍ကောင်းသည်ဟုဆိုကြ၏။”(ထွက် ၁၄း၁၀-၁၂) ဣသရေလလူမျိုးများသည်၊ နို့နှင့် ပျားရည်စီးသောခါနန်ပြည်၌၊ ကောင်းကြီးခံစားသည်ထက် အဲဂုတ္တုကျွန်ခံချင်ကြသည်။ မည်မျှမိုက်ကြသနည်း။ ခါနန်ပြည်ဝင်ခါနီးတွင်လည်းထိုပြည်ကိုစိုးစမ်းသောလူဆယ်ယောက်က၊ မကောင်း သတင်းကြားပြောသောအခါ၊ ”ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်အသံကိုလွှင့်၍မြည်တမ်းသဖြင့်၊ …

Periodical: Good News September 2022 Read More »

Periodical: Good News August 2022

Home >   Periodicals > August 2022 August 2022 GOOD NEWS PERIODICAL ကပ်ကာလမသိခြင်းသည်အလွန်အပြစ်ကြီး ၁ ထိုအခါဖာရိရှဲနှင့်ဇဒ္ဒုကဲတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုစုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းငှါချဉ်းကပ်၍၊ မိုဃ်းကောင်းကင်ကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏။ ၂ ကိုယ်တော်ကလည်း၊ သင်တို့သည်ညဦးယံ၌ပြောဆိုတတ်သည် ကား၊ ယခုမိုဃ်း တိမ် နီ သည်ဖြစ်၍မိုဃ်းကြည်လင်လိမ့်မည်ဟုဆိုတတ်ကြ၏။ ၃ နံနက်ယံ၌ကား၊ ယခုမိုဃ်းအုံ့ လျက်ရှိ၏။ နီမောင်းသောအဆင်းလည်းရှိ၏။ ယနေ့မိုဃ်းသက်မုန်တိုင်းလာလိမ့် မည်ဟု ဆို တတ်ကြ၏။ လျှို့ဝှက်သောသူတို့၊ သင်တို့သည်မိုဃ်း ကောင်းကင်၏မျက်နှာကိုပိုင်း ခြား ၍သိနိုင်ကြ၏။ ကပ်ကာလ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပိုင်းခြား၍မသိနိုင် ကြ။ ၄ ဆိုး ညစ် ၍ မျောက်မထားသောအမျိုးသည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှာ၊ ပရောဖက် ယောန၏နိမိလက္ခဏာမှတပါးအဘယ်လက္ခဏာကိုမျှသူတို့အားမပြရာဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍ကြွတော်မူ၏။ (မဿဲ ၁၆း၁-၄)  သခင်ယေရှုကကပ်ကာလမသိသောကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖါရိရှဲနှင့်ဇဒ္ဒုကဲများကို၊ လျှို့ဝှက်သောသူ၊ ဆိုးညစ်သောသူ၊ မျောက်မထားသောသူဟုဆိုသည်။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ဆိုသနည်း။ ထိုအရာများကိုလေ့လာကြပါစို့။ လျှို့ဝှက်သောသူ မြန်မာကျမ်းစာအုပ်၌လျှို့ဝှက်သောသူဟုဆိုသောအရာသည်၊ အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအုပ်များ၌၊ hypocrite ဟုတွေ့ရသည်။ hypocrite ဆိုသည်မှာပြော သည့်အတိုင်းမလုပ်သောသူ၊ “ပါးစပ်ဘဲ” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဥပမာ၊ လုပ်အားပေးဘို့ တိုက်တွန်းကြေညာသော်လည်းကိုယ်တိုင်လုပ်အားမပေး၊ လှူဘို့ရန်အားပေးသော်လည်း ကိုယ်တိုင်မလှူ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးမသုံးဘို့အော်နေသော်လည်းကိုယ်တိုင်တိပ်တဆိပ်သုံးသူ သည်၊ ပါးစပ်ဘဲ (hypocrite) ဖြစ်သည်။ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းခရစ်တော်ကြွလာမည့်အရာကိုမြော်လင့်စောင့်စားကြသော်လည်း၊ အရှေ့ပြည်ကပညာရှိများရောက်လာ၍၊ ယုဒရှင်ဘုရင်မည်သည့်နေရာ ၌မွေးဘွားသနည်းဟုမေးမြန်းသောအခါ၊ …

Periodical: Good News August 2022 Read More »

Periodical: Good News July 2022

Home >   Periodicals > July 2022 JULY 2022 GOOD NEWS PERIODICAL      မည်ကဲ့သို့အသင့်ပြင်ဆင်မည်နည်း GPS မပေါ်ခင်၌ခရီးသွားသောအခါမြေပုံနှင့်လမ်းပေါ်ရှိဆိုင်းဘုတ်များကိုချိန်ကိုက် တတ်မှသာလျှင်လိုရာခရီး သွားနိုင်သည်။ မြေပုံမရှိဘဲခရီးသွား၍မရချေ။ လမ်းပေါ်ရှိ ဆိုင်းဘုတ်များမဖတ်တတ်လျှင်လည်းခရီးသွား၍မရချေ။ ထို့နည်းတူ၊ ဝိညာဉ်ခရီးသွား ရာတွင်၊ မြေပုံနှင့်ဆိုင်းဘုတ်များလိုအပ်သည်။ လမ်းပြမြေပုံသည်ကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်၍၊ ဆိုင်းဘုတ်များသည်ကမ္ဘာပေါ်၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများဖြစ်သည်။ မြေပုံရှိ၍ဆိုင်းဘုတ်ရှိ သော်လည်း၊ မဖတ်တတ်၊ မယှဉ်တတ်လျှင်ခရီးသွား၍မရသကဲ့သို့၊ ကျမ်းစာအုပ်ရှိသော် လည်းမဖတ်၊ သို့မဟုတ်အဓိပ္ပါယ်မသိလျှင်မြေပုံမဖတ်တတ်သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ လမ်းပေါ်ရှိဆိုင်းဘုတ်များမြင်နေရသော်လည်း၊ မဖတ်တတ်သို့မဟုတ်မြေပုံနှင့်မယှဉ်၊ မကြည့်တတ်လျှင်လည်း၊ ခရီးသွား၍မရသေးချေ။ ထိုသို့မြေပုံမရှိ၊ မကြည့်တတ်၊ ဆိုင်းဘုတ်နှင့်မြေပုံယှဉ်မကြည့်တတ်သူများသည်၊ ကြည့်တတ်သောသူများကိုအားကိုးဘို့လိုသည်။ ထိုနည်းတူကျမ်းစာမဖတ်၊ ဖတ်လျှင်လည်းနားမလည်၊ ကမ္ဘာ့သတင်းများကိုလည်းနားမထောင်၊ နားမလည်သောသူများအတွက်ဤစာကိုရေးပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သုံးကာလ ကျမ်းစာ၌၊ ကမ္ဘာ့ပြက္ခဒိန်ကိုရေးပြီးသားဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က၊ “အစအဦးမှစ၍ အဆုံးတိုင်အောင်၎င်း၊ ရှေးကာလမှစ၍ မဖြစ်သေးသောအမူအရာတို့ကို၎င်း၊ ဘော်ပြလျက်ငါ့အကြံတည်လိမ့်မည်။” …

Periodical: Good News July 2022 Read More »

Periodical: Good News July 2009

Home   >   Periodicals    >    gn072009 JULY, 2009 GOOD NEWS PERIODICAL . မာတိကာ အမှာစာ ဒုက္ခ ဆင်းရဲကို မည်ကဲ့သို့ ကျော်လွှားရမည်နည်း ပညတ်တော်လိုက်လျှောက်သည့် သူဌေးလုလင် မှန်ကန်သော ရွေးချယ်ခြင်း ခရစ်တော် ပဌမ အကြိမ်ကြွလာခြင်းမှ ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာခြင်း အထိ ကျန်းမာရေး သတင်းတိုထွာများ ဝိညာဉ်ရေးရာဆိုင်ရာ အထောက်အကူများ . အမှာစာ ဤသတင်းကောင်း စာစောင်ဆက်လက်ထုတ်ဝေခွင့်ပြုသော ဘုရားသခင်၏ နာမသည် ကမ္ဘာအဆက် ဆက်ဘုန်းကြီး၍ မင်္လာရှိပါစေသော်။ လစဉ်ဝယ်ယူ အားပေးကြသော ယုံကြည်သူ အယောက်စီတိုင်း အပေါ်၌လည်း ဘုရားသခင်က ောင်းချီးပေးပါစေ။ ယခုလိုလစဉ်ထုတ်ဝေနိုင်ရန် အတွက် စာမှု များကိုအချိန် ပေး၍ စုဆောင်းခြင်း၊ …

Periodical: Good News July 2009 Read More »

Periodical: Good News June 2009

Home   >   Periodicals    >    gn062009 JUNE, 2009 GOOD NEWS PERIODICAL . မာတိကာ ခရစ်တော် ပဌမ ကြိမ်ကြွလာခြင်းမှ ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်း အထိ ရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာတွင် ဖေါ်ပြသည့် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် အကျင့်တရား မြန်မာပြည် ခရီး စဉ် (ယခင်လမှအဆက်) Syracuse အသင်းတော် အမှတ်တရ ဆရာမောဇက်တို့ လင်မယား ဧဝံဂေလိ ခရီး စဉ် အမှာစာ ဤသတင်းကောင်း စာစောင် ဆက်လက်ထုတ်ဝေခွင့်ပြုသော ဘုရားသခင်၏ နာမကို ရေးဦးစွာ ချီးမွမ်းပါသည်။ စာစောင်များကို လစဉ်ဝယ်ယူ အားပေးကြသော ယုံကြည်သူ အယောက်စီတိုင်း အပေါ်၌လည်း ဘုရားသခင်က ောင်းချီးပေးပါစေ။ ယခုကဲ့သို့ စာစောင်များ ဖတ်ရှုခြင်းသည် စာရှုသူမိတ်ဆွေ …

Periodical: Good News June 2009 Read More »

Periodical: Good News, May 2009

Home  >  Periodicals > May 2009 MAY 2009 GOOD NEWS PERIODICAL မာတိကာ အမှာစာ ခေတ်များ မှားခြင်း နှစ်မျိုး မြန်မာပြည် ခရီး စဉ် . အမှာစာ ဤသတင်းကောင်း စာစောင်ကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေခွင့်ပြူသော ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကို ရှေးဦးစွာ ချီးမွမ်းပါသည်။ ဆုတောင်းပေးခြင်း၊ စာမူများ ပေးပို့ခြင်း၊ ဝယ်ယူဖတ်ရှု အားပေးသူအားလုံး အပေါ်၌ ဘုရားသခင်က ကောင်းချီးပေးပါစေ။ ယခုကဲ့သို့ မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် ရေးသား ထားသော ဝိညာဉ်ရေးရာ စာစောင်များကို ဖတ်ရှုခြင်းသည် ယနေ့ တိုင်းတပါးသို့ ရောက်နေကြသော ​ကျွန်ပ်တို့ ယုံကြည်သူများအတွက် အလွန်ပင် တန်ဖိုးရှိသော အခွင့်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လက်မလွတ်တမ်းဝယ်ယူဖတ်ရှု အားပေးကြရန် …

Periodical: Good News, May 2009 Read More »

Periodical: Good News, January 2009

Home  >  Periodicals > January 2009 JANUARY 2009 GOOD NEWS PERIODICAL မာတိကာ အမှာစာ ၀တ်ပြုခြင်း ဆိုင်ရာပညတ်တော် နှင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းများ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်း အဘယ်ကြောင့်ပျောက်ဆုံးသော ၀ိညာဉ်များ ဖမ်းဘို့ လိုသနည်း သတင်းတိုထွာများ . အမှာစာ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ထဲသို့ ရောက်ကြပြီ။ နှစ်သစ်ရောက်လေတိုင်း ဤလောက ကြီးမှ ထွက်ခွါချိန်နီးလေ ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူများအတွက် သခင် ခရစ်တော် ချီဆောင်ခြင်း နီးလေ ဖြစ်၍ ပို၍ ကောင်းသည်။ မယုံကြည်သူများအတွက် မူဘေးဒဏ်ကြီးကာလ နီးလာသောကြောင့် ဒုက္ခ ဆင်းရဲခြင်း ကဆည်းကြိုလျက် ရှိသည်။ အလွန် ဝမ်းနည်းစရာ ဖြစ်သည်။ မယုံကြည်သူများအနေဖြင့်အချိန် …

Periodical: Good News, January 2009 Read More »

Periodical: Good News June 2022

Home >   Periodicals > June 2022 JUNE 2022 GOOD NEWS PERIODICAL ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကားသည် အစမှအလယ် အဆုံးတိုင်အောင် ဓါတ်ဆီအားဖြင့်မောင်းနှင်ဘို့ဖြစ်သည်။ အစ၌ ဓါတ်ဆီအားဖြင့်သွားသော်လည်း၊ အလယ် လောက် ရောက်သောအခါ၊ ဓါတ်ဆီကုန်သွားသော ကြောင့် လူ အားဖြင့်တွန်းဘို့မဟုတ်။ ထိုသို့လူအားဖြင့်တွန်း၍၊ မတွန်းနိုင်သောအခါလက်မြှောက်အရှုံးပေးကာခြေလျှင် ဖြင့်သွားဘို့မဟုတ်။ အစမှအဆုံးတိုင်အောင်ဓါတ်ဆီအားဖြင့်မောင်းနှင်ရမည်။ ဓါတ်ဆီသည်ကုန်နိုင် သော ကြောင့်ကုန်မကုန်ကိုမီတာ(ဒိုင်ခွက်) ကြည့်ရမည်။ ဓါတ်ဆီလျော့နည်းလာလျှင်ကြိုတင်ဖြည့်ဘို့လိုအပ်သည်။ ခရစ်ယာန်အသက်တာ၊ ခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်မိသားစု၊ အသင်းတော်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအား ဖြင့် စတင်၍၊ အဆုံးတိုင်အောင်မေတ္တာဖြင့်တည်ဆောက်သွားဘို့ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းအရာများကို တခုချင်း ဆင်ခြင်ကြပါစို့။ ခရစ်ယာန်အသက်တာ ခရစ်ယာန်အသက်တာသည်၊ ခရစ်တော်၏အသက်တာဖြစ်သည်။ လူအားဖြင့်အဘယ်သူမျှခရစ်ယာန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ခရစ်ယာန်အသက်တာသည်၊ ခရစ်တော်ရရှိပြီးမှစတင်၍ခရစ်တော်၏အစွမ်းအစအားဖြင့်ဆက် သွားဘို့ဖြစ်သည်။ နာမည်ခံခရစ်ယာန်များသည်၊ ခရစ်တော်မရရှိဘဲမိမိတို့အစွမ်းအစဖြင့်၊ ခရစ်ယာန်အသက် တာတည်ဆောက်ကြသောကြောင့်လုံး၀မအောင်မြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ …

Periodical: Good News June 2022 Read More »

Periodical: Good News, February 2009

Home  >  Periodicals > February 2009 FEBRUARY 2009 GOOD NEWS PERIODICAL မာတိကာ အမှာစာ ၀တ်ပြုခြင်း ဆိုင်ရာပညတ်နှင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းများ ကျေးဇူးတရားနှင့် ပညတ်တရား အဘယ်ကြောင့်ပေးလှူရကြသနည်း အဘယ့်ကြောင့်ကျေးဇူးတော် မချီးမွမ်းကြသနည်း . အမှာစာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက် ဤသတင်းကောင်း စာစောင်ကို ထုတ်ဝေခွင့်ပေးသော ဘုရားရှင်နာမတော် ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်း ကြီး၍ မင်္လာရှိပါစေသော်။ ယုံကြည်သူများဝိညာဉ်ရေးရာကြီး ထွားရင့်ကျက်၍ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို သိရှိ နားလည်နိုင်ရန် သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုလေ့လာ ရုံ တင်မကဘဲ ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့် ပတ်သက်သော စာစောင်များ ဖတ်ရှုလေ့ လာခြင်းသည်လည်း အလွန် အရေးကြီး ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ စာစောင်များ လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်သူများခရစ်ယာန် အသက်တာ တိုးတက်လာ …

Periodical: Good News, February 2009 Read More »

Periodical: Good News, December 2009

Home   >   Periodicals    >    gn122009 DECEMBER, 2009 GOOD NEWS PERIODICAL . မာတိကာ အမှာစာ ခရစ္စမတ် ကျမ်းစာ လေ့လာခြင်း ယေရုရှလင်မြို့နှင့် ပတ်သက်၍ အချိန် မရှိတော့ပါ အသင်းများ ရနိင်သော စာပေနှင့် စီဒီ၊ ဒီဗီဒီများ . အမှာစာ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် နှစ်၏ နောက်ဆုံးလ ဖြစ်သော ဒီဇဘ်ာလတိုင်အောင် အသက်ရှင်လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်နှင့် ကောင်းကြီး မင်္လာအ မျိုးမျိုးကို ခံစားရကြသည်။ ယခုနှစ်အတွင်း ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီး မင်္လာခံစားသောသူများရှိသလိုဒုက္ခ ဆင်းရဲ အမျိုးမျိုး ခံစားသော သူများလည်းရှိကြပေလိမ့်မည်။ ယခုနှစ်အတွင်း ချစ် သူများနှင့် ခွဲခွါရသောသူများရှိသလိုချစ် သူများနှင့် ပေါင်း ဖေါ်ရသောသူများလည်းရှိပေမည်။ …

Periodical: Good News, December 2009 Read More »

Scroll to Top