Periodical: Good News October 2022

Home >   Periodicals > October 2022

GN102022

October 2022
GOOD NEWS PERIODICAL

ထာ၀ရဘုရား၏အမွေတော်

           လေဝိသားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာကိုထမ်းစေခြင်းငှာ၎င်း၊ ရှေ့တော်၌ရပ်၍အမှု တော်ကိုဆောင် ရွက်စေခြင်းငှာ၎င်း၊ အခွင့်တော်နှင့်ကောင်းကြီးပေး စေခြင်း ငှာ၎င်း၊ ယနေ့တိုင်အောင်ထိုသူတို့ကိုခွဲခန့်တော်မူ၏။ ထို ကြောင့်လေဝိသားတို့ သည် ညီအစ်ကိုတို့နှင့်ရော၍အဘို့ကိုမပိုင်၊ အမွေ ကိုမခံရ။ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရ ဘုရား ဂတိ တော်ရှိသည်အတိုင်း၊ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ခံရသော အမွေဖြစ်တော်မူ၏။ (တရားဟော ၁၀း၁၀-၁၁)

            လေဝိသားယဇ်ပုရောဟိတ်အစရှိသောလေဝိသားအပေါင်းတို့သည်၊ ဣသရေလ အမျိုးသား တို့နှင့် ရော၍အဘို့ မရှိအမွေမခံရဘဲ၊ ထာဝရ ဘုရား၏အမွေတည်းဟူ သော မီး ဖြင့်ပြုသောပူဇော်သက္ကာ တို့ကိုစားရကြမည်။ ၂။ ထို့ကြောင့်၊ သူတို့သည်ညီအစ်ကို များနှင့် အတူ အမွေမခံရကြ။ ထာဝရဘုရားသည်အမိန့်တော်ရှိသည်အတိုင်းသူတို့၏ အမွေဖြစ် တော် မူ၏။ ၃။ လူတို့သည်ယဇ်ပူဇော်သောအခါ၊ နွားဖြစ်စေ၊ သိုးဖြစ်စေ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ခံရသောအဘို့ပခုံးတဘက်၊ ပါးနှစ် ဘက်၊ အအူများကို၎င်း၊ ၄။  အဦး သိမ်းသောစပါး၊ စပျစ်ရည်၊ ဆီ၊ သိုးမွေးကို၎င်းလှူရမည်။ ၅။ အကြောင်းမူကား၊ သူ မှ စ၍သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည်ထာဝရဘုရား အခွင့်နှင့်အမှုတော်ကိုအစဉ်ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှာ၊ သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည်၊ သင်၏အမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့တွင် သူ့ကိုရွေးကောက်တော်မူပြီ။ (တရားဟော ၁၈း၁-၆)

                 ခါနာန်ပြည်ကိုဣသရေလလူမျိုး ၁၂ မျိုးတို့အားမြေအမွေပေးဝေသောအခါ၊ ဘုရားသခင် ကလေဝိအမျိုးကိုမဝေပေးဘို့အထက်ကျမ်းပိုဒ်များ၌ပါသကဲ့သို့ပြော ထား သည်။ အ ကြောင်း မူကားထာ၀ရဘုရားသည်သူတို့၏အမွေဖြစ်သည်။ ဣသရေလ လူ မျိုး များ က ထာ၀ရဘုရားထံလှုသောပူဇော်သက္ကာများသည်၊ သူတို့စားဘို့ရန်ဖြစ်သည်။ လူ့အမြင်၌ အခြား အမျိုးများနည်းတူအမွေမြေမရရှိသောကြောင့်အားငယ်စရာဖြစ်နိုင် သည်။ သို့သော်ထာ၀ရဘုရားကိုယ်တိုင်သူတို့၏အ မွေဖြစ်ခြင်းသည်၊ အလွန်ကောင်း သောအခွင့် အရေးဖြစ်သည်။ ထာ၀ရဘုရားသည်အရာခပ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပိုင်သအုပ် စိုးသော ကြောင့်၊ သူ့ကိုအမွေအဖြစ်ရရှိသောသူအတွက်ဘာမျှပူပင်သောကရောက် စရာ မရှိချေ၊။

ဘုရားကအာဗြံအားအမွေမြေပေးဘို့ခေါ်

           ဘုရားသခင်က၊ အာဗြံကိုမွေမြေပေးဘို့တကူးတကဤသို့ခေါ်ခဲ့သည်၊ ၁။ ထာဝရဘုရားသည်လည်းအာဗြံကို ခေါ်တော်မူ၍၊ သင်၏ပြည်နှင့်တကွအမျိုးသား ချင်းပေါင်း ဘော် များ ထဲကထွက်ပြီးလျှင်၊ ငါပြလတံ့သောပြည်သို့သွား လော့။ ၂။ ငါသည် သင့်ကိုလူ မျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။ ငါကောင်းကြီးပေး၍သင်၏နာမကိုကြီးမြတ်စေမည်။ သင်သည်ကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်။။ သင့်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်။ သင့်ကိုကျိန်ဆဲ သောသူကိုငါကျိန်ဆဲမည်။ သင်အားဖြင့်လည်းလူမျိုးအ ပေါင်း တို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟု၊ မိန့်တော်မူ၏။ ။ ထိုသို့ထာဝရ ဘုရားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ အာဗြံထွက်သွား၍လောတလည်းလိုက်လေ၏။ အာဗြံသည်ခါရန်မြို့မှထွက်သွားသောအခါ၊ အသက်ခုနစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိ၏။ ။ အာဗြံသည် မယားစာရဲ၊ အစ်ကိုသားလောတ နှင့်ဥစ္စာရတတ်သမျှကို၎င်း၊ ခါရန်မြို့၌ရသောလူတို့ကို၎င်းယူပြီးလျှင်၊ ခါနာန်ပြည်သို့ရောက်ခြင်းငှါထွက်သွား၍၊ ထိုပြည်သို့ရောက်ကြ၏။

                 ဘုရားသခင်ကအာဗြံကိုခေါ်သောအခါသူသည်အသက်ခုနစ်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိပြီ။ အသက်ကြီးသောသူအတွက် အခြားတိုင်းပြည်သို့ပြောင်းရွေ့ဘို့သည်၊ လွယ်ကူသော အရာမဟုတ်ချေ။ သို့သော်အာဗြံသည်ဘုရား၏ခေါ်သံကိုနား ထောင်၍ခါနာန်ပြည်သို့ သွား ခဲ့ သည်။ သင့်ကိုဘုရားသခင်ကသူကဲ့သို့ခေါ်လျှင်လိုက်နိုင်ပါမည်လော။

 အာဗြံသည်အမွေမြေ၌ဧည့်သည်ကဲ့သို့နေ

 ၆။ အာဗြံသည်ထိုပြည်ကိုရှောက်သွား၍ရှိခင်အရပ်၊ မောရေသပိတ်ပင်သို့ ရောက်လေ ၏။ ထိုအခါ၊ ခါနာန်အမျိုးသား တို့သည်ထိုပြည်၌ရှိကြ၏။ ရ။ ထာဝရဘုရားသည် အာဗြံ အားထင်ရှား၍၊ ဤပြည်ကိုသင်၏အမျိုးအနွယ်အားငါပေး မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ထိုသို့ ထင်ရှားတော်မူသောထာဝရဘုရားဘို့၊ ထိုအရပ်၌၊ ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်လေ၏။ ၈။ ထိုအ ရပ်မှသွား ပြန်၍၊ ဗေသလမြို့အရှေ့၌ရှိသောတောင်သို့ပြောင်းသဖြင့်၊ ဗေသလမြို့အရှေ့၊ အာဣမြို့အနောက်စပ်ကြားမှာတဲကိုဆောက်၍၊ ထာဝရဘုရားဘို့ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်ပြီး လျှင်၊ ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုပဌနာပြု၏။ ။ အာဗြံသည်ခရီးသွားလျက်၊ ပြောင်း လျက်၊ တောင်မျက်နှာသို့ရောက်လေ၏။ (ကမ္ဘာဦး ၁၂း၆-၉)

                    ဘုရားသခင်ကအာဗြံကိုအထက်ပါကဲ့သို့အမွေပေးဘို့ခေါ်သောအခါ၊ ခါနာန် ပြည်သည်အလွန်မက်မောစရာနေ ရာမဟုတ်။ မြို့ပြအဆောက်အဦးများမရှိ။  အမွေခံရာ မြေ၌ အတည်တကျမနေဘဲ ဧည့်သည်ကဲ့သို့၊ သွားလျက်ပြောင်း လျက်နေခဲ့သည်။ သို့ သော်အာဗြံသည်စိတ်ဓါတ်မကျ၊ သူ့ကိုခေါ်သောထာ၀ရဘုရားအတွက်ယဇ်ပလ္လင် တည်လျက်ကိုး ကွယ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်အာဗြံသည်စိတ်မပျက်သနည်း။ သင်သည် ဘုရားနောက်လိုက်သောအခါစိတ်ပျက်တတ် ပါသလား။

အာဗြံသည်ဂတိပေးသောမြေ၌ငတ်မွတ်

           ၁၀။ ထိုနောက်၊ ခါနာန်ပြည်၌အစားခေါင်းပါးခြင်းဖြစ်၏။ အလွန်အစာခေါင်းပါး သော ကြောင့်၊ အာဗြံသည် အဲဂုတ္တုပြည်၌တည်းခိုခြင်းငှါသွားလေ၏။ ၁၁။ အဲဂုတ္တု ပြည် နှင့်နီးသောအခါ၊ မိမိမယားစာရဲကို၊ သင်သည်အဆင်း လှသောမိန်းမဖြစ်သည်ကို ငါသိ ၏။ ၁၂။ အဲဂုတ္တုလူတို့သည်သင့်ကိုမြင်သောအခါ၊ ဤမိန်းမသည်သူ၏မယားဖြစ်၏ ဟု ဆို လျက်၊ ငါ့ကိုသတ်၍သင့်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးလိမ့်မည်။ ၁၃။ သို့ဖြစ်၍သင်သည်ငါ့ နှမဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပါ လော့။ သို့ပြောလျှင်သင့်အတွက်ငါကောင်းစားလိမ့်မည်။ သင်၏ကျေးဇူးအားဖြင့်၊ ငါအသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်ဟု ဆို၏။(ကမ္ဘာဦး ၁၂း၁၀-၁၃)

                      ခါနာန်ပြည်သည်တပ်မက်စရာမရှိသည်သာမက၊ အာဗြံရောက်လာ သော အခါအစာခေါင်းပါးခြင်းကကြိုဆို သည်။ ထိုအခါအာဗြံသည်အစာရှိသောအဲဂုတ္တုပြည် သို့ တည်းခိုဘို့သွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌လည်း၊ ဘုရား အားကိုးသော်လည်း ဒုက္ခပြသနာများနှင့်ကြုံတွေ့နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ၏ဧည့်သည် တော်ကို ထိုကဲ့သို့အစာခေါင်းပါးခြင်းနှင့်ကြိုဆိုသနည်း။ ကျမ်းစာကမပြော သောကြောင့် မသိရပါ။ သို့သော်ဘုရားသခင်ကသူ့ ကိုစုံစမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဖြစ်သင့်သည်မှာ အာဗြံ သည်သူ့ကိုခေါ်သောဘုရားသခင်ကိုမေးသင့်သည်။ ဘုရားကိုမမေး ဘဲသူသဘောနှင့် အဲဂုတ္တု ပြည်သို့ဆင်းသွားခြင်းသည်၊ အာဗြံ၏အားနည်းချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ပြသနာနှင့် ကြုံတွေ့သောအခါဘုရားသခင်ထံချဉ်းကပ်ဘို့လိုအပ်သည်။

ဘုရားသခင်သည်သူ၏လူကိုကာကွယ်

               ၁၄။ အာဗြံသည်အဲဂုတ္တုပြည်သို့ရောက်သောအခါ၊ သူ၏မယားသည်အလွန်အ ဆင်း လှ သည်ကိုအဲဂုတ္တုလူတို့ သည်မြင်ကြ၏။ ၁၅။ ဖါရောဘုရင်၏မှူးတော်မတ်တော် တို့လည်းမြင်၍၊ ရှေ့တော်၌ချီးမွမ်းပြီးလျှင်၊ နန်းတော်သို့ သွင်းရကြ၏။ ၁၆။ ဖါရောဘုရင် သည် ထိုမိန်းမအတွက်အာဗြံ၌ကျေးဇူးပြုသဖြင့်၊ သူသည်သိုး၊ နွား၊ မြည်းထီး၊ မြည်းမ၊ ကျွန် ယောကျ်ား၊ ကျွန်မိန်းမ၊ ကုလားအုပ်များနှင့်ကြွယ်ဝ၏။(ကမ္ဘာဦး ၁၂း၁၄-၁၆)

                       အာဗြံသည်ထိုသို့အဲဂုတ္တုပြည်သို့ရောက်သွားသောအခါ၊ အစားအစာအ တွက် ပြေလည်သော်လည်းသူ၏ မယားဆုံးရှုံးသောကြောင့်၊ ဝမ်းမြောက်နိုင်မည်မဟုတ်။ ဖါရောဘုရင်ကသိုးနွားမြည်းနှင့်ကျွန်များ၊ ကုလားအုပ်များ ပေးသော်လည်း၊ မည်သို့မျှ စိတ် ချမ်းသာနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ ဘုရားသခင်၏ကွယ်ကာမှုကြောင့်သာ၊ သူ့မယားစာရဲ ကိုပြန်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့အချို့သောသူတို့သည်လောကပစ္စည်းလိုချင် တပ်မက် သော ကြောင့်၊ လင်မယား ကွဲသွားခြင်း၊ မိသားစုကွဲခြင်းများရှိကြသည်။ ထိုသူအများစု သည်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်သော်လည်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒဏ်ရာရရှိကြသည်။            

ခိုင်ခံ့မြဲမြံသောမြို့ကိုမြော်လင့်

                     ဟေဗြဲကျမ်းရေးသောသူကအာဗြဟံနှင့်ပတ်သက်၍၊ ဤသို့ရေးသားထား သည်၊  အာဗြဟံသည်အမွေခံရလတံ့သောပြည်သို့ထွက်သွားမည်အကြောင်း၊ ဘုရား သခင် ခေါ်တော်မူသောအခါ၊ သူသည်အဘယ်အရပ်သို့သွားသည်ကို ကိုယ်တိုင် မသိဘဲ လျက်၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နားထောင်၍ထွက်သွားလေ၏။၉ သူတပါးပိုင်သော ပြည်၌ ဧည့်သည် နေသကဲ့သို့၊ ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောပြည်၌၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဧည့် သည် ဖြစ်၍နေ၏။ ထိုဂတိတော်ကိုအမွေခံရသောအဘော်အဘက်တည်းဟူသော ဣဇက်၊ ယာကုပ်တို့နှင့်အတူတဲ၌နေလေ၏။ ၁၀ အကြောင်းမူကားဘုရားသခင် တည် ထောင် ပြုစုတော်မူသော၊ ခိုင်ခံ့မြဲမြံသောမြို့ကိုမြော်လင့်သတည်း။(ဟေဗြဲ ၁၁း၈-၁၀)

                   အဘယ်ကြောင့်အာဗြဟံသည်ဂတိပေးသောပြည်၌အဆင်မပြေသော် လည်း၊ ဧည့်သည်ကဲ့သို့တဲ၌အပြောင်း ပြောင်းအလည်လည်နေနိုင်သနည်းဟူမူကား၊ သူမြော်လင့် သောပြည်သည်ဘုရားသခင်တည်ထောင်ပြုစုတော်မူသော ခိုင်ခံ့မြဲမြံသောမြို့တည်းဟူ သော ကောင်းကင်ဖြစ်သည်။ ဆက်ကြည့်ပါက၊  အာဗြဟံ၊ သူ့သားဣဇက်၊ သူ့မြေး ယာကုပ် တို့ နှင့်ပတ်သက်၍ဤသို့ရေးထားသည်၊

စိတ်နှလုံးနှင့်ဘက်ယမ်းလျက်

ယခုဆို ခဲ့ပြီးသောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအကျိုး ကျေး ဇူး ကိုမခံ ရဘဲ၊ အဝေးကမြော်မြင် လျက်၊ စိတ်နှလုံးနှင့်ဘက်ယမ်းလျက်၊ မိမိတို့ သည်မြေကြီးပေါ် မှာ တကျွန်းသူတနိုင်ငံသား၊ ဧည့်သည်အာဂန္တုဖြစ်သည် ကိုထင်ရှားစွာ ဝန်ခံလျက်၊ ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်သေလွန်ကြ၏ (ဟေဗြဲ ၁၁း၁၃)

အာဗြဟံ၊ ဣဇက်၊ ယာကုပ်တို့သည်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးကိုမခံရဘဲ၊ အဝေးကမြော်မြင် လျက်စိတ်နှလုံးနှင့်ဘက်ယမ်းလျက်၊ မိမိတို့သည် မြေကြီးပေါ်မှာတကျွန်းသူတနိုင်ငံသား၊ ဧည့်သည်အာဂန္တုဖြစ်သည် ကို  ထင်ရှားစွာ ဝန် ခံ လျက်၊ ယုံကြည်ခြင်းစိတ်နှင့်သေလွန်ကြ၏ဟုဆိုသည်။ သူတို့သည် တိကျသောဂတိ တော် နှင့် ခေါ်ဘိတ် ခြင်းခံရသော်လည်း၊ ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်သောကြောင့်ခါနာန်ပြည်သည် အရိပ်သာဖြစ်၍၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံသည်ဂတိပေး သောပြည်ဖြစ် ကြောင်း သိကြသည်။ ထို့ကြောင့်မြေကြီးပေါ်၌ဧည့်သည်ကဲ့သို့နေနိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ယုံကြည်သူ များ သည်သူတို့ကဲ့သို့မဟုတ်။ ကောင်းကင်ဝင်မည်ဟုယုံကြည်မြော် လင့်သော်လည်း၊ မြေ ကြီးပေါ်၌အိမ်ရှင်ကဲ့သို့နေလို ကြသည်။ မြေကြီးထဲ၌အမြစ်နက်စွာ၊ ကျယ်ပြန့်စွာချလို ကြသည်။ ကောင်းကြီးကိုလည်း၊ ကောင်းကင်မှာထက်မြေကြီးပေါ်၌ခံစားလိုကြသည်။ မြေကြီးအရာကိုစွဲလန်းတပ်မက်လွန်းကြသည်။ ထို့ကြောင့်တင်းတိမ်ရောင့်ရဲမှုမရှိနိုင်။ ဘုရားခိုင်းသောအရာကိုလည်းမလုပ်နိုင်၊ မလုပ်ချင်ကြချေ။

ခရစ်တော်ကဂတိပေး

             ၁။ တဖန်တုံယေရှုက၊ သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနှင့်။ ဘုရားသခင်ကိုယုံ ကြည် ကြ လော့။ ငါ့ကိုလည်း ယုံကြည်ကြလော့။ ၂။ ငါ့အဘ၏အိမ်တော်၌နေစရာအခန်း အများ ရှိ၏။ သို့မဟုတ်လျှင်မဟုတ်ကြောင်းကိုသင်တို့အား ငါမပြောဘဲမနေ။ သင်တို့ နေစရာ အရပ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းငှါငါသွားရ၏။ ၃။ ငါသည်သွား၍သင်တို့နေစရာအရပ် ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍၊ ငါရှိရာအရပ်၌သင်တို့ရှိစေခြင်းငှါ၊ သင်တို့ကိုငါ့ထံသို့သိမ်းဆည်းမည်။(ယောဟန် ၁၄း၁-၃)

ခရစ်တော်ကသူ၏အဘအိမ်တော်၌နေဘို့ဂတိပေးသောအရာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလား။ ထိုနေရာသို့ရောက် ချင်ပါသလား။ စိတ်စွဲလန်းပါသလား။ သင်သည်ထိုနေရာ ကိုမြော်လင့်လျှင်ဤလောက၌အိမ်ရှင်ကဲ့သို့မနေဘဲ၊ ဧည့်သည် အာဂန္တုကဲ့သို့နေရမှာ ဖြစ် သည်။ ခရစ်တော်ကစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိနှင့်ဟုဆိုထားရာ၊ စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိလျှင်၊ သူ့ ဂတိကိုမယုံကြည်ရာရောက်သည်။

ထွက်သွားသောပြည်သို့မပြန်ကြ

              ထိုသို့ဝန်ခံသောသူတို့သည်၊ မိမိတို့အဘပြည်ကိုရှာကြသည်ဟုအတည့် အ လင်း ပြောဆိုကြ၏။၁၅ ထိုသူတို့သည်အထက်ကထွက်သွားသောပြည်ကို၊ အောက်မေ့သည်မှန်လျှင်ထိုပြည်သို့ပြန်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏။ ၁၆ ထိုပြည်ကိုမအောက်မေ့ဘဲ၊ ကောင်းကင်ပြည်တည်းဟူသောသာ၍မြတ်သောပြည်ကို၊ တောင့်တခြင်းရှိကြ၏။ ထိုကြောင့်၊ ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ဘုရားဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရှက်တော်မမူ၊ သူတို့နေစရာဘို့မြို့ကိုတည်ထောင်တော်မူပြီ။(ဟေဗြဲ ၁၁း၁၄-၁၆)

အာဗြဟံတို့သည်မိမိတို့အဘပြည်၊ ကောင်းကင်ကိုရှာကြသည်ဟုဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းကောင်းကင်ကို ခရစ်တော်ကရှာဘို့ဤသို့ပြောခဲ့သည်၊ ဘုရား သခင်၏ နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုရှေ့ဦးစွာရှာ ကြလော့။ နောက်မှထိုအရာများ ကိုထပ်၍ပေးတော်မူလတံ့။ (မဿဲ ၆း၃၃) ခရစ်ယာန်တိုင်းဤကျမ်းပိုဒ်ကိုသိကြသော်လည်း၊ နိုင်ငံတော်ကိုရှာကြသလော။ ထိုအရာများတည်းဟူသောစားသောက်စရာနှင့်အဝတ်အစားများကိုသာလျှင်ရှာကြသည်မဟုတ်လော။ အာဗြဟံတို့သည်ခရစ်ယာန်များလောက်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားမည်မဟုတ်။ သို့သော်အထက် ပါကဲ့သို့ကောင်းကင်ပြည်ကိုမြော်လင့်သည်။ အာဗြဟံတို့သည်အထက်ကထွက်သွားသောပြည်(ဥရအရပ်)ကို၊ အောက်မေ့သည်မှန်လျှင်၊ ထိုပြည်သို့ပြန်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏။ ထိုပြည်ကိုမအောက် မေ့ဘဲ၊ ကောင်းကင်ပြည်တည်းဟူသောသာ၍မြတ်သောပြည်ကို၊ တောင့်တခြင်းရှိကြ ၏၊ ဟုဆိုသည်။ ထိုကြောင့်၊ ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ဘုရားဟူ၍ခေါ်ဝေါ် ခြင်းကို ရှက်တော်မမူ၊ သူတို့နေစရာဘို့မြို့ကိုတည်ထောင်တော်မူပြီ။ ဘုရားသခင်သည်သင်နှင့် ကျွန်ုပ်၏ ဘုရားဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုရှက်တော်မူမည်လော။ သူတည်ထောင်သောပြည်ကိုတစက်မှမစွဲလန်းသောသူ၏ဘုရားဖြစ်ချင်ပါမည်လော။ အလေးအနက်စဉ်းစားသင့်သည်။

ဣသရေလများဂတိပေးသောပြည်မထီမဲ့မြင်ပြု

ဘုရားသခင် ကဣသရေလ များကိုခါနာန်ပြည်အမွေပေးခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့ သည် ဂတိပေးသောပြည်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြောင်းဤသို့တွေ့ရသည်၊ ထိုသူတို့သည် လည်း စကားတော်ကိုမယုံ၊ သာယာသောပြည်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုကြ၏ (ဆာလံ ၁၀၆း၂၄)။ ခါနာန်ပြည်ထက်အဲဂုတ္တုပြည်ကိုစွဲလန်းကြ၍ပြန်လှည့်ဘို့ဤသို့တွေ့ရသည်၊ ငါတို့သည်ထားဖြင့်သေ ၍သားမယားတို့သည်ရန်သူလက်သို့ရောက်စေခြင်းငှါ၊ ထာဝရဘုရားသည် အဘယ်ကြောင့်ငါတို့ကိုဤအရပ်သို့ဆောင်ခဲ့တော်မူသနည်း။ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ပြန် ကောင်းသည်မဟုတ်လောဟု၊မောရှေနှင့်အာရုန်အားဆိုပြီးမှ၊ တဖန်လူတစုံတယောက် ကိုချီးမြှောက်၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ပြန်ကြစို့ဟုတယောက်ကိုတယောက်ဆိုကြ၏။ (တောလည်ရာ ၁၄း၃-၄) ကောင်းကင်နိုင်ငံမစွဲလန်းဘဲဤလောကကိုစွဲလန်းခြင်းသည်၊ ဘုရားသခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အလွန် အပြစ်ကြီးသည်။

ခါနာန်ပြည်ဝင်ခွင့်မပြု

         ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်က၊ သင်တို့အဘများသည်အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံးငါ့ကိုအနည်းနည်းစုံစမ်း၍၊ ငါ၏ အမှုတို့ကို မြင်ရသောတောတွင်၊ ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍၊ စုံစမ်းရာ ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မရှိစေကြနှင့်။ ထိုလူမျိုးကိုငါရွံသည်ဖြစ် ၍၊ ထိုသူတို့သည်စိတ်သ ဘော မှားယွင်းတတ်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏။ ငါ၏အလေ့အလာတို့ကိုနားမလည် ကြဟု ငါဆို ရ၏။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာထဲသို့မဝင်ရကြဟုအမျက်ထွက်၍ ငါကျိန်ဆို၏။ (ဆာလံ ၉၅း၉-၁၁)

             အဲဂုတ္တုပြည်မှအသက်နှစ်ဆယ်ကျော်ယောက်ျား ၆ သိန်းထွက်ခဲ့သော်လည်း၊ ခါနာန်ပြည်ကိုမဝင်ချင်သော ကြောင့်ထိုသူတို့အထဲမှယောရှုနှင့်ကာလက်သာလျှင်ဝင် ခွင့် ရ ရှိခဲ့သည်။ ခါနာန်ပြည်သို့ဝင်သောသူတို့သည်၊ အဲဂုတ္တု ပြည်မှထွက်သောအခါ အ သက် နှစ်ဆယ်အောက်ယောက်ျားများနှင့်လမ်းမှာမွေးဘွားသောသူများသာလျှင်ဖြစ်သည်။ ခါနာန်ပြည်သည်ဘုရားသခင်ကနို့နှင့်ပျားရည်စီးသောပြည်ဟုအထပ်ထပ်ပြောခဲ့သော် လည်း၊ မယုံကြည်ကြချေ။ သူတို့ မယုံကြည်သောကြောင့်သူတို့ဘဲဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်။ သင် ခန်း စာယူကြစို့။ ယနေ့လူသားများလည်းဘုရားသခင်ကကောင်း ကင်ပြည်ဝင်ခွင့်ကို အခ မဲ့ပေးသော်လည်း၊ ဘုရားကိုမထီမဲ့မြင်ပြု၍၊ ဂတိတော်ကိုမယုံကြည်ကြသော ကြောင့်၊ မလိုအပ် ဘဲငရဲမီးအိုင်ထဲသို့ထာ၀ရဒုက္ခဆင်းရဲခံရကြမှာဖြစ်သည်။ ထိုသူအထဲ၌သင်မပါ ဝင်ပါစေနှင့်။

ဘုရားသခင်၏အမွေခံများ          

၁၆ ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်ဟု၊ ဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူ၊ သက်သေခံတော်မူ၏။၁၇ သားမှန်လျှင်အမွေခံ၊ ဘုရားသခင်၏အမွေခံ ဖြစ်ကြ ၏။ ခရစ်တော်နှင့်အတူဘုန်းဝင်စားမည်အကြောင်း၊ ထိုသခင် နှင့်အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရလျှင်၊ ထိုသခင်နှင့်ဆက်ဆံသောအမွေခံလည်းဖြစ်ကြ၏ ရောမ ၈း၁၆-၁ရ

                  ရှင်ပေါလုကရောမယုံကြည်သူများကို၊ ဘုရား၏သားများ၊ အမွေခံများဟုစာ ရေးခဲ့သည်။ သို့သော်များစွာသော ယုံကြည်သူများအနေဖြင့်၊ ဘုရားသားဖြစ်ခြင်းသော် ၎င်း၊ ဘုရား၏အမွေခံများဖြစ်ခြင်းကိုသော်၎င်း၊ သူတို့၏အသက်ရှင်ပုံ၊ မြော်လင့်တောင့် တသောအရာများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၊ တန်ဘိုးထားခြင်းရှိကြပုံမပေါ် ချေ။ ဘုရားသား ဖြစ်ခြင်း ထက်လောကသူဌေးသားဖြစ်ခြင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း၊ လောကအ မွေရမည့်အရာများကိုသာလျှင်စိတ်ဝင်စား ကြသည်။ ထိုအရာများသည်ရေ ငွေ့ကဲ့သို့ ခဏ သာလျှင်ရှိမှာဖြစ်သည်။ ယခုအခါခရစ်တော်နှင့်အတူအမွေခံခြင်းအရာကို ဂရုမ စိုက်၊ တန်ဘိုးမထားတတ်ကြသော်လည်းဝိညာဉ်မျက်စိမြင်လာသောအခါ၊ တန်ဘိုး ထား တတ်လာကြလိမ့်မည်။

ပေါလုကဘုရားထံအပ်နှံ

ညီအစ်ကိုတို့၊ ယခုငါသည်သင်တို့ကိုဘုရားသခင်၌အပ်နှံ၏။ သင်တို့ကို တည်ဆောက် ခြင်းငှါ၎င်း၊ သန့်ရှင်းသော သူအပေါင်းတို့နှင့်အတူသင်တို့အားအမွေပေးခြင်းငှါ ၎င်း၊ တတ် နိုင်သောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်တရား၌လည်း၊ သင်တို့ကိုငါအပ်နှံ၏။(တမန် ၂၀း၃၂) ပေါလုကဧဖက်မြို့ယုံကြည်သူများနှင့်ပတ်သက်၍သူတို့ကို အမွေပေးမည့် ဘုရား သခင်၌အပ်နှံသည်ဟုဆိုသည်။ ပေါလုသည်မုဆိုးမကနေသူ့သား သမီးများကိုမ ကျွေးမွေး နိုင်သောကြောင့်၊ သူဌေးလက်၌ ကောင်းစွာကျွေးမွေးပြုစုခြင်းခံဘို့ရန်အပ်နှံ သကဲ့သို့၊ သူ့ဝိညာဉ်သားသမီးများကိုဘုရားထံအပ်နှံသည်။

ယေရှုခရစ်၌အမွေခံများ

                ယေရှုခရစ်၌ယုဒလူမရှိ၊ ဟေလသလူမရှိ၊ ကျွန်မရှိ၊ လူလွတ်မရှိ၊ ယောကျ်ား မရှိ၊ မိန်းမ မရှိ၊ ထိုသခင်၌သင်တို့ အပေါင်းသည်တလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြ ၏။  ၂၉။  ခရစ်တော်နှင့်စပ်ဆိုင်လျှင်၊ အာဗြဟံ၏အမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၍၊ ဂတိ တော်အတိုင်းအမွေ ခံ၏အရာ၌ တည်ကြ၏။ (ဂလာတိ ၃း၂၈-၂၉)

                ပေါလုကဂလာတိပြည်ရှိအသင်းတော်များထံအထက်ပါကဲ့သို့စာရေးခဲ့သည်။ ယေရှုခရစ်၏အပြင်ဘက်တွင်လူ မျိုး၊ အဆင့်အတန်း၊ ကျားမခွဲခြားခြင်းရှိသော်လည်း၊ ယေရှုခရစ်၌မူတလုံးတ၀တည်းဖြစ်ကြောင်းရေးခဲ့သည်။ ထိုမျှသာ မကခရစ်တော်နှင့်စပ် ဆိုင် သောသူတိုင်းသည်အာဗြံ၏အမျိုးအနွယ်ဖြစ်၍၊ အမွေခံများဖြစ်ကြောင်းရေး သား သည်။

ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များဖမ်းခြင်း၏အကျိုးများ

၁။ ဘုရား၏အလိုတော်ဖြစ်၍ဘုရားဝမ်းမြောက်သည်

၂။ ခရစ်တော်၏အလိုတော်ဖြစ်၍သူကိုယ်တိုင်ဝမ်းမြောက်ခဲ့သည် (ယော ၄း၃၄)

၃။ ကောင်းကင်သားများဝမ်းမြောက်ကြသည် (လုကာ ၁၅းရ၊ ၁၀)

၄။ ဝိညာဉ်များဖမ်းသောသူသည်ဝမ်းမြောက်ကြသည်

၅။ ဝိညာဉ်များကိုချစ်မှသာလျှင်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်သည်

၆။ ဘုရားထံမှ၎င်း၊ လူထံမှ၎င်း၊ ကောင်းကြီးများစွာရရှိနိုင်သည်

ရ။ ဝိညာဉ်ဖမ်းသောသူများသည်ဝိညာဉ်သဘောနှင့်ပို၍အသက်ရှင်နိုင်သည်

၈။ ဝိညာဉ်ဖမ်းသောသူများသည်လောကကိုပို၍စွန့်လွှတ်နိုင်သည်

၉။ ဝိညာဉ်ဖမ်းသူကိုဇာတိလူများကရှိန်သော်လည်း၊ ဝိညာဉ်လူများကပို၍ချစ်ခင်လေးစားသည်

၁၀။ ဝိညာဉ်များကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောကြောင့်အကောင်းဆုံးသောကူညီခြင်းဖြစ် သည်

၁၁။ ရွှေငွေပေးခြင်းသည်ခဏအတွက်ဖြစ်သည်၊ ခရစ်တော်ပေးခြင်းသည်ထာ၀ရအတွက်ဖြစ်သည်

၁၂။ ဘုရားသားများများပြားလာသည်

၁၃။ ဝိညာဉ်များကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါအပြစ်ဒုစရိုက်ပြုခြင်းနည်းလာမည်

၁၄။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လျှင်အနည်းအများဘ၀တိုးတက်လာသည်

၁၅။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သူများဘုရားကိုကိုယ်တိုင်အားကိုးလာနိုင်သည်

၁၆။ အိမ်ထောင်များပို၍ခိုင်မြဲလာနိုင်သည်

၁ရ။ အသင်းတော်များအသက်ရှင်လာနိုင်သည်

၁၈။ မြို့ရွာတိုင်းပြည်များကောင်းစားလာနိုင်သည်

၁၉။ စာတန်ကိုနိုင်လာ၍သူ့လူများအားနည်းလာမည်

၂၀။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သူများအသက်ရှင်ရကျိုးနပ်သည်ဟုကျေနပ်ကြသည်

၂၁။ ကိုယ်ကာယပိုင်းအနည်းအများကျမ်းမာလာသည်

၂၂။ အကျင့်အကြံများကောင်းလာနိုင်သည်

၂၃။ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းနည်းလာနိုင်သည်

၂၄။ ဘုရား၏ကူညီမစခြင်းပို၍ခံစားလာနိုင်သည်

                                     အနတ္တသက်သက်

ကျမ်းစာထဲမှအနတ္တသက်သက်အကြောင်းများဆင်ခြင်ကြစို့။ အချင်းလူသားတို့၊ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါ၏ဘုန်းကိုရှုတ်ချကြမည်နည်း။ အဘယ်မျှ ကာလပတ်လုံး အနတ္တကိုနှစ်သက်၍မုသာကိုလိုက်ရှာကြမည်နည်း၊၊(ဆာလံ ၄း၂)

အကျွန်ုပ်အသက်တာကိုတမိုက်မျှသာခန့်ထားတော်မူပြီ၊၊ အကျွန်ုပ်အရွယ်သည်ရှေ့တော် ၌ ဘာမျှမဟုတ်သကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏၊၊ အကယ်စင်စစ်လူမည်သည်ကား၊ လူ၏အထွဋ်သို့ ရောက် သော်လည်း၊ အနတ္တသက်သက်ဖြစ်ပါ၏၊၊(ဆာလံ ၃၉း၅)

အကယ်စင်စစ်ယုတ်ညံ့သောသူတို့သည်အနတ္တ၊ အသရေရှိသောသူတို့သည်မုသာဖြစ်ကြ၏၊၊ ချိန်ခွင်နှင့်ချိန်စက်လျှင် ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အနတ္တထက်သာ၍ပေ့ါကြ၏၊၊(ဆာလံ ၆၂း၉)

 အနတ္တကို ပမာဏာမပြုစေခြင်းငှါ အကျွန်ုပ်မျက်စိကို အခြားသို့ လွှဲတော်မူပါ၊၊ လမ်းခရီး တော်၌ အကျွန်ုပ်အသက်ရှင်စေတော်မူပါ၊၊(ဆာလံ ၁၁၉း၃ရ)

မုသာစကားအားဖြင့်ဘဏ္ဍာကိုဆည်းဖူးခြင်းအမှုသည်၊ သေမင်းကျော့ကွင်းတို့တွင် ပျောက် လွင့်သောအနတ္တဖြစ်၏။ (သုတ္တံ ၂၁း၆)

အကျွန်ုပ်မသေမှီတိုင်အောင်ငြင်းတော်မမူပါနှင့်။ အကျွန်ုပ်မှအနတ္တနှင့်မုသာကိုပယ်တော်မူပါ။ ဆင်းရဲခြင်းနှင့် ငွေရတတ်ခြင်းကို ပေးတော်မမူပါနှင့်။ အသက် မွေးလောက်သော အစာကိုသာ ပေးတော်မူပါ။(သုတ္တံ ၃၀း၈)

တဖန်ငါသည်ကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာပြောသည်ကား၊ လာပါ၊၊ ရွှင်လန်းခြင်းအားဖြင့်သင့် ကိုငါစုံစမ်းမည်၊၊ သို့ဖြစ်၍၊ ကာမဂုဏ်၌ပျော်မွေ့လော့ဟုဆိုရာတွင်ထိုအမှုအရာသည် လည်း အနတ္တဖြစ်လေ၏၊၊(ဒေသနာ ၂း၁)

 ငါ့မျက်စိတပ်မက်လိုချင်သောအရာတစုံတခုကိုမျှမငြင်း၊ ငါ့စိတ်ရွှင်လန်းစရာတစုံတခုကိုမျှမပယ်၊၊ ငါကြိုးစား သမျှတို့၌ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိ၍ကြိုးစားခြင်းအကျိုးကိုခံရ၏၊၊ ၁၁ ထိုအခါစီရင်ပြုပြင်သမျှငါကြိုးစားခင်း အကျိုး ကိုခံရ၏၊၊ ထိုအခါငါ့စိတ်ရွှင်လန်း စရာတစုံတရာကိုမျှမပယ်၊၊ ငါကြိုးစားသမျှတို့၌ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိ၍ကြိုး စား ခြင်း အကျိုးကိုခံရ၏၊၊ ထိုအခါငါစီရင်ပြုပြင်သမျှငါကြိုးစားအားထုတ်သမျှတို့ကိုငါ ကြည့်ရှု ၍ အလုံးစုံတို့သည် အနတ္တအမှုလေကိုကျက်စားသောအမှုဖြစ်ကြ၏၊၊(ဒေသနာ ၂း၁၀-၁၁)

ငွေကိုတပ်မက်သောသူသည်ငွေနှင့်အလိုဆန္ဒမပြေနိုင်။ စည်းစိမ်ကိုတပ်မက်သောသူသည် စည်းစိမ်တိုးပွားသော်လည်းမရောင့်ရဲနိုင်။ ထိုအမှုအရာသည်လည်းအနတ္တ ဖြစ်၏။(ဒေသနာ ၅း၁၀)

တရားကိုအဘယ်သူမျှမရှာ၊ သစ္စာကိုအဘယ်သူမျှမစောင့်၊ အနတ္တကိုကိုးစား၍မုသာ စကား ကို ပြောတတ်ကြ၏။ မကောင်းသောအကြံကိုပဋိသန္ဓေယူ၍၊ အဓမ္မအမှုကိုဘွား ကြ၏။(ဟေရှာယ ၅၉း၄)

ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်တို့၏ဘိုးဘေးတို့သည်ငါ့ထံမှဝေးစွာထွက်သွား ၍၊ အနတ္တလမ်းသို့လိုက်လျက်၊ အနတ္တသက်သက်ဖြစ်ရမည်အကြောင်း၊ ငါ၌အဘယ် မည်သောအပြစ်ကိုတွေ့ကြသနည်း။(ယေရမိ ၂း၅)

တေရပ်ရုပ်တုတို့သည် အနတ္တစကားကို ပြောကြ၏။ ပရောဖက် လုပ်သော သူတို့သည် မုသာ ရူပါရုံကို မြင်၍၊ မမှန်သော အိပ်မက်ကို ဟောပြောကြ၏။ အချည်းနှီးနှစ်သိမ့်စေ ကြ၏။ ထိုကြောင့်၊ သိုးစုကဲ့သို့ လည်သွား၍ သိုးထိန်းမရှိသောကြောင့် ဆင်းရဲခံရကြ၏။ (ဇာခရိ ၁၀း၂)

                                    အသင်းတော်သစ်ဖွင့်ခြင်း  

                      ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်စနေနေ့တွင် မြန်မာသတင်းကောင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်သစ်ကို Grand Rapids, Michigan မြို့တွင် အောင်မြင်စွာ၊ ဘုရားသခင်ကဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုပါသည်။ ထိုအသင်းတော်ကိုသင်းအုပ် ဆရာ ပီတာထူးဦးဆောင်၍၊ အသင်းသား ၃၁ ဦးဖြင့်စတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အသင်းတော်ဖွင့်ပွဲ တွင်၊ ပြည်နယ်အသီးသီးမှသတင်းကောင်းနှစ်ခြင်းအသင်းသားများနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေ များ လာ ရောက်အားပေးသောကြောင့်လူ ၃၀၀ ကျော်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အသင်းတော်ဖွင့်ပွဲ အစီအစဉ်ကိုနံနက် ၁၀ နာရီ တွင်စတင်၍ဆရာဇော်ဂျာကတရားဒေသနာဟောပြောသွား ပါသည်။ ၁၂ နာရီတွင်ပြီးဆုံးအပြီး၊ နေ့လည်စာကိုစားသောက်ဆိုင်၌ ၀လင်စွာစားသောက် ပြီးနောက်၊ ပြန်သွားကြပါသည်။ အသင်းတော်ဖွင့်ပွဲအပြီးတွင်ဆရာမောဇက် နှင့်ဆရာမ ဟန္နတို့သည်တနင်္ဂနွေညအထိဆက်လက်ပါဝင်သွားခဲ့ကြပါသည်။ ဆရာပီတာ ထူးနှင့်အ သင်းသားတိုင်း ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များဖမ်းခြင်း၊ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၊ စေလွှတ်ခြင်းများ အရှိန်အဟုန်နှင့်ပြုလုပ်နိုင်ဘို့ရန်ဆု တောင်းပေးကြပါစို့။

May be an image of 7 people, people standing and indoor

           Grand Rapids Myanmar Gospel Baptist Church ဖွင့်ပွဲ

May be an image of one or more people, people playing musical instruments, people standing and indoor

         မြန်မာသတင်းကောင်းနှစ်ခြင်းအသင်းသားများ Grand Rapids, MI

  May be an image of 2 people, people standing and indoorမြန်မာသတင်းကောင်းနှစ်ခြင်းအသင်းသားများ Grand Rapids, MI ကိုအမှုတော်                                     ဆောင်များက ဆုတောင်းပေးစဉ်

May be an image of 1 person, standing and indoor

                အသင်းတော်ဖွင့်ပွဲ၌သိက္ခာတော်ရဆရာဇော်ဂျာတရားဟောနေစဉ်

May be an image of 1 person and indoor

                          အစီစဉ်အဆုံး၌ဆရာမောဇက်ကောင်းကြီးပေးနေစဉ်

                            သာသနာပြုအမှုတော်ဆောင်သင်တန်း

ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သတင်းကောင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်သာသနာပြုဌါနမှဦးဆောင်၍အမှုတော်ဆောင်သင်တန်းကို Gospel Baptist Church of Indianapolis Northside တွင်အောက် တိုဘာလ ၂၄-၂၈ နေ့များ၌အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသင်တန်း၌အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်များကို ဆရာမောဇက်က၊ ဤလောကကိုမည်သို့မြင်သနည်း၊ ထိုအမြင်အပေါ်မှာစိတ်စွဲလန်းခြင်း၊ ကြံစည်ပြုလုပ်ခြင်း များကွာခြားကြောင်း။  လူတိုင်းနှင့်ပေါင်းသင်းမိဿဟာယဖွဲ့တတ်ဘို့လိုကြောင်း။ ဘုရားပေးထားသောတန်ခိုး များအသုံးပြုတတ်ဘို့လိုကြောင်းများခေါင်းစဉ်ဖြင့်သုံးရက်သင်ပေးသွားပါသည်။ အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင် မ ဟုတ်သောသူများကို၊ ဆရာအားဆာက-ရောနှောသောအသက်တာ၊ ဆရာယောရှယဗန်ထာက၊ ယေရှုခရစ်တော် ကြွလာရခြင်းအကြောင်းရင်းများ၊ သင်ကြားပေး၍၊  ဆရာပီတာထူးက-ရပ်တည်ချက်သန့်ရှင်းဘို့လိုကြောင်း သင်ကြားအားပေးသွားကြပါသည်။ သောက်ြာနေ့တွင်အစာရှောင်ရင်းဖြင့်နံနက် ၈ နာရီမှညနေ ၄ နာရီအထိတ ယောက်ပြီးတယောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းပြုလုပ်သွားကြပါသည်။ ညပိုင်းအစီအစဉ် တွင်ဆရာဧလိယ၊ ဆရာဖိလေပ္ပု၊ ဆရာနောနော်၊ ဆရာစတီဗင်၊ ဆရာမိုက်ကယ် တို့ကတရားဒေသနာများကို ထိရောက်စွာဟောပြောသွားကြပါသည်။

သင်တန်းသားစုစုပေါင်း ရ၅ လူကြီး ၆ရ ယောက် ခလေး ၈ ယောက်ပါဝင်ကြပါသည်။ တည်းခိုမည့် နေရာများကိုလည်းအိမ်ရှင်အသင်းတော်ကအစဉ်ပြေစွာစီစဉ်ပေးကြပါသည်။ နံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာ များကိုလည်း ဆရာမခင်ဦးလင်းဦးဆောင်ပြီးအသင်းတော်မှကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအစား အစာများ ဖြင့်ကျွေးမွေးဧည့်ခံသွားပါသည်။

No description available.

သင်တန်းသားများအားလုံးပုံ

No description available.

အမျိုးသမီးများအဖွဲ့