Tabernacle Feast
5/9/2020, 59:18:00TABERNACLE
Tabernacle Feast
Tabernacle 2
Tabernacle 1
တဲ​ေတာ္​အတြင္​း၌ အသုံးျပဳ​ေသာ အရာမ်ား
တဲ​ေတာ္​၌ နီ​ေမာင္​း​ေသာ ဝတ္​လုံ
တဲ​ေတာ္​၌ အသုံးျပဳ​ေသာပစြည္​းမ်ား အပိုင္​း၂
တဲ​ေတာ္​၌ သုံး​ေသာပစြည္​းမ်ား အပိုင္​း ၂
လူသားအားလုံး နားလည္​သင္​့​ေသာ တဲ​ေတာ္​ အ​ေၾကာင္​း
တဲ​ေတာ္​ အ​ေၾကာင္​း Rev. Moses Thawng Cung

1

ACTS
BEAST
COLOSSIANS
CROWNS
DISPENSATION
ETERNALLIFE
FEAST
GODLYWOMAN
HOLYSPIRIT
JOHN
MATTHEW
OFFERING
PHILIPPIANS
REVELATION
ROMANS
SALVATION
TABERNACLE
TEMPLE
VIDEO
WARS
SAYA AUNGLIN
SAYA ANDREW PUIA
GUEST SPEAKERS
VAN KAI U SIH
ZANNIAT THO LAW
OUR TIME
Copyright © 2020-2024 | Gospel Baptist Church, Indianapolis, Indiana, USA.