BOOKSTORE
HOME  BOOKSTORE  COMMENTARY JOHN PART-2

 

 

မာတိကာ

ယောဟန် (၁-၆) - ယောဟန် (၇-၁၄)  ယောဟန် (၁၅-၂၁)

 

ယောဟန် ရ

 

၁။ ထိုနောက်မှယေရှုသည် ဂါလိလဲပြည်၌ လှည့်လည် တော်မူ၏။ ယုဒလူတို့သည်ကိုယ်တော်ကို သတ်အံ့သောငှါ ရှာကြံသောကြောင့်၊ ယုဒပြည်၌ လှည့်လည်ခြင်းငှါ အလိုတော် မရှိ။

ယုဒလူများသည် ဗာဗုလုန်​ကျွန်ခံရာမှ ပြန်လာသောအခါ၊ ဘာသာရေးဘက်၌ စိတ်အားကြီး သူများသည် ယေရုရှလင် မြို့နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ယုဒပြည်၌ အ​ခြေချ ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးစီးပွါးရေးဘက်စိတ်အားကြီး သူများသည် ဂါလိလဲပြည်၌ အ​ခြေချ ကြသည်။ ယေရှုသည် ဘာသာရေး၌ စိတ်အားကြီး သူများ ကသတ်ဘို့ ရှာကြံ ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ဘာသာရေးသမားများ၏ အမှားများကို သခင်ယေရှု ကဖေါ်ထုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဂါလိလဲပြည်၌ လှည့်လည်ရခြင်း ဖြစ်သည်။

၂။ ယုဒလူတို့၏ သကေနေပွဲခံခါနီးတွင်၊ ၃ ညီတော် တို့က၊ သင်ပြုသောအမှု တို့ကို တပည့်များ တို့သည် မြင်စေခြင်းငှါ ဤအရပ်မှ ထွက်၍ ယုဒပြည်သို့ ကြွပါ။ ၄ ကျော်စောကိတ္တိကို အလိုရှိသော သူမည်သည်ကား၊ မထင်ရှားသော အားဖြင့် အဘယ်အမှုကို မျှမပြုတတ်။ ဤအမှု တို့ကို သင်သည် ပြုလျှင်၊ ဤလောက၌ ကိုယ်ကို ထင်ရှားစွာ ပြပါဟု၊ ၅ မယုံကြည် သောကြောင့် ယေရှုအား ဆိုကြ၏။

သကေနေပွဲသည် တဲပွဲ ဖြစ်သည် (ဝတ် ၂၃)။ ဣသရေလ လူများ နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်တောလည်ရာတွင် ဘုရားသခင်၏ ​ကျွေးမွေး မစ ဦးဆောင်ခြင်းကို သတိရဘို့ ကျင်းပသောပွဲ ဖြစ်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ကာလတွင် ခရစ်တော် ကဤလောကကို အုပ်ချုပ်၍ သာယာဝပြောမည့် အရာကိုလည်း ညွှန်ပြသည်။ သခင်ဘုရား၏ ညီတော်များက သူတို့၏ အကိုကို မယုံကြည့်ခဲ့ကြသောကြောင့်၊ ကျော်စောချင်လျှင် ပွဲသို့ သွားပါဟု သရော်၍ ပျက်ရယ်ပြုကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ၏ ညီတော်များမှာ၊ ယာကုပ်၊ ယောသေ၊ ရှိမုန်၊ ယုဒတို့ ဖြစ်သည် (မ ၁၃:၅၅)။ သူ၏ ညီတော် များသည် နောက်ပိုင်း၌ သူတို့၏ အကိုကို ပြန်လည်ယုံကြည်၍ အမှုတော်ဆောင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ယာကုပ်သည် ယေရုရှလင် မြို့ အသင်းတော်၏ သင်းအုပ် ဖြစ်၍ ယာကုပ်ဩဝါဒစာကို ရေးသောသူ ဖြစ်သည်။ ပေါလုကသခင်ဘုရား၏ ညီတော် ယာကုပ်တွေ့ခဲ့ကြောင်း (ဂလာ ၁:၁၉)၌ ရေးထားသည်။ ယုဒလည်း ဩဝါဒစာကို သူ့နာမည်နှင့် ရေးထားသည်။ ယုဒက၊ “ယေရှုခရစ်၏ ​ကျွန် ဖြစ်သော ယာကုပ်ညီငါယုဒ” (ယုဒ ၁:၁)ဟု ရေးခဲ့သည်။ ယာကုပ်ကလည်း၊ “ဘုရားသခင်နှင့် အရှင် ယေရှုခရစ်၏ ​ကျွန်ငါယာကုပ်” (ယာ ၁:၁)ဟု သူတို့ကို သူတို့ ယေရှုခရစ်၏ ​ကျွန်ဟု ပြန်ဝန်ခံ ကြသည်။

၆။ ယေရှု ကလည်း၊ ငါ့အချိန် မရောက်သေးသင်တို့ဘို့ ခပ်သိမ်းသောအချိန် သင့်လျက် ရှိ၏။ သခင်ယေရှု ကငါ့အချိန် မရောက်သေးဟုဆိုတတ်သည်။ သူသည် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်နှင့် အလုပ်လုပ်တတ်သည်။

​ ကျွန်ပ်တို့လည်းအချိန် စောင့်တတ်ဘို့ လိုသည်။ လူပျိုအပျိုများသည်အချိန် မတန်မှားယွင်းတတ်ကြသောကြောင့် ဘဝပျက် ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်သင်တို့ အဘို့ ခပ်သိမ်းသောအချိန် သင့်လျက် ရှိသည်ဟုဆိုသနည်း။ အရေးမကြီး သော၊ စိီမံကိန်းပန်းတိုင်မရှိသော သူများ အတွက်၊ စျေးသွားဘို့၊ ပွဲသွားဘို့၊ သူများ အိမ်လည်ဘို့ ဆိုလျှင်လည်း ခေါ်တိုင်း လိုက်တတ်သည်။ အကြောင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက်မရှိသောကြောင့့် ဖြစ်သည်။

ရ။ လောကီသား တို့သည် သင်တို့ကို မမုန်းနိုင်၊ ငါ့ကို မုန်းကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် သူတို့၏ အကျင့်ဆိုးညစ်ကြောင်းကို သက်သေခံ၏။

အဘယ်ကြောင့်လောကီသားများကသခင်ယေရှုကို မုန်းကြသနည်း။ သူတို့၏ အကျင့်ဆိုးညစ်ကြောင်းကို သက်သေခံသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း လူများ၏ အပြစ်ကို ပြောလျှင် အမုန်းခံမှာ ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရား၏ ​ကျွန်မှန်လျှင် လူများ၏ အမုန်းကိုလည်း ခံ၍ သူတို့ကို အပြစ် နွံထဲမှဆွဲနှုတ်ဘို့ လိုသည်။

၈။ ထိုပွဲွသို့ သင်တို့ သွားကြလော့။ ၉ ငါမသွားသေး။ ငါ့အချိန် မပြည့်စုံသေးဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ ဂါလိလဲပြည် မှာနေ တော်မူ၏။ ၁၀။ ညီတော်တို့ သွားပြီးမှကိုယ်တော်သည် ထိုပွဲသို့ မထင်မရှားကြွ တော်မူ၏။

သခင်ဘုရားသည် အဘယ်ကြောင့်ပွဲသို့ မသွားဟုဆိုပြီးမှပြန်သွားသနည်း။ သူ့ညီတော်များနှင့်အတူ မသွားလိုသောကြောင့့် ဖြစ်မည်။ ထို့ကြောင့် ယောဟန်က မထင်မရှားကြွ တော်မူ၏ဟု ရေးထားသည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် ထင်ရှားစွာ ဆုံးမဩဝါဒပေးကြောင်း တွေ့ရသည်။

၁၁။ ထိုပွဲ၌ ယုဒလူတို့က၊ ယေရှုသည် အဘယ်မှာ ရှိသနည်းဟု မေးမြန်းရှာဖွေ ကြ၏။ ၁၂ လူအစုအဝေးတို့သည်ကိုယ်တော်ကို အကြောင်း ပြု၍ အုတ်အုတ်သဲသဲ ဖြစ်ကြ၏။ အချို့တို့က၊ သူသည် သူတော် ကောင်း ဖြစ်သည် ဟူ၍ ၎င်း၊ အချို့တို့က၊ သူတော် ကောင်း မဟုတ်၊ လူများကို လှည့်ဖြားသည် ဟူ၍ ၎င်းဆိုကြ၏။ ၁၃သို့သော်လည်း ယုဒလူတို့ကို ကြောက်သောကြောင့် အဘယ်သူ မျှအတည့်အလင်း မပြောဝံ့ကြ။

လူများသည် သခင်ယေရှုကို ရှာ နေကြသည်။ သူ့ကို ကြိုက်နှစ်သက်သော သူများရှိသလို၊ လှည့်ဖြားသော သူဟု စွပ်စွဲသော သူများလည်းရှိသည်။ သူပင်လျှင် ထိုသို့ စွပ်စွဲလျှင် ကျွန်ုပ်တို့လည်း မတရားသဖြင့် စွပ်စွဲမည့်သူများရှိမှာသေချာသည်။ ယုဒလူများကို ကြောက်သောကြောင့် ယေရှု အကြောင်းကို အတည့်အလင်း မပြောဝံံ့ကြဟုဆိုသည်။ ထိုသူများ ပင်လျှင် ယုဒလူများ မဟုတ်လော။ ဟုတ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုသို့ ပြောသော သူများသည် လူနည်းစု ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ လူထု၏ အပြစ် တင်မှာကို စိုးရိမ် ကြသည်။

၁၄။ ထိုပွဲကို ခံစဉ်တွင်၊ ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်သို့ တက်၍ ဆုံးမဩဝါဒ ပေးတော်မူ၏။ ၁၅ ယုဒလူတို့သည် အံ့ဩ၍ ၊ ဤသူသည် စာမသင်ဘဲ လျက် အဘယ်သို့ တတ်ဘိသနည်းဟုဆိုကြ၏။

ယေရှုသည် မထင်မရှားကြွသောကြောင့် အစပိုင်း၌ လူများ ကမတွေ့၍ ရှာကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုဗိမာန်တော်သို့ တက်၍ ဆုံးမဩဝါဒပေးနေပြီ။ သူသည် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖာရိရှဲများ ထံ၌ စာမသင်သောကြောင့် လူများ ကအံ့ဩ နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ၏ အဖြစ်မှန်ကို သိကြပါက အံ့စရာ မလို၊ သူ့ကို ယုံကြည်၍ ကိုးကွယ်ရုံသာရှိသည်။ ယနေ့ လူများစွာ တို့လည်း သူ့ကို မသိကြသောကြောင့်၊ သူ့ကို ဂရုမစိုက်မကိုးကွယ်ဘဲ နေကြသည်။ သင်သည် ထိုသို့ သောသူ မဟုတ်ဘို့ ဘုရားသခင်က သင်၏ မျက်စိကို ဖွင့် ပေးတော်မူ ပါစေသော်။

၁၆။ ယေရှု ကလည်း၊ ငါဟောသော ဒေသနာသည် ငါ၏ ဒေသနာ မဟုတ်။ ငါ့ကို စေလွှတ် တော်မူသော သူ၏ ဒေသနာ ဖြစ်၏။ ၁၇ ထိုသူ၏ အလိုတော်သို့ လိုက်ချင်သော သူမည်သည်ကား၊ ဤဒေသနာသည် ဘုရားသခင်၏ ဒေသနာတော် ဖြစ်သလော၊ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဟောပြောသလောဟု ပိုင်းခြား၍ သိလိမ့်မည်။ ၁၈ကိုယ်အလိုအလျောက်ဟောပြောသော သူသည် မိမိဘုန်းအသရေကို ရှာတတ်၏။ မိမိကို စေလွှတ် တော်မူသော သူ၏ ဘုန်းအသရေကို ရှာသော သူမူကား၊ ယုံလောက်သောသူ ဖြစ်၏။ ထိုသူ၌ မုသာမရှိ။

ယေရှု ကသူသည် ပေါက်ကရသူ့ သဘောနှင့် မဟောကြောင်း၊ သူ့ကို စေလွှတ်သော သူရှိကြောင်း ပြောပြသည်။ သူ့ကို စေလွှတ်သော သူသည် ခမည်းတော် ဘုရား ဖြစ်သည်။ ဘုရား၏ အလိုတော်ကို လိုက်ချင်သော သူကသာလျှင် ယေရှု၏ ဒေသနာကို နားလည်နိုင်သည်။ ယနေ့ များစွာသော အမှုတော်ဆောင်များနှင့် ယုံကြည်သူများအဘယ်ကြောင့်ဘုရား၏ အလိုတော်ကို နားမလည် နိုင်ကြသနည်းဟူမူကား၊ ဘုရား၏ အလိုတော်ကို မရှာဘဲကိုယ်ဆန္ဒကို သာလုပ်ချင် ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်အလိုအလျောက်ဟောပြောသော သူသည် မိမိဘုန်းအသရေကို ရှာသောသူ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား ဘုန်းကို သာလျှင် ရှာကြစို့။

၁၉။ မောရှေသည် ပညတ်တရားကို သင်တို့ အားပေးသည် မဟုတ်လော။ ထိုတရားကို သင်တို့တွင် တစုံတယောက် မျှမကျင့်။ ငါ့ကို သတ်အံ့သောငှါ အဘယ်ကြောင့်ရှာကြံကြသနည်းဟု မိန့်တော်မူ၏။

မောရှေပေးသော ပညတ်တရားကို ယုဒလူများ တယောက် ကမျှမကျင့်ကြောင်း ယေရှုအားဖြင့် သိရသည်။ အကြောင်းမှာ ပညတ်တရားသည် ဇာတိစွမ်းအားဖြင့် မကျင့်နိုင်ချေ။ ယုဒလူများ ကယေရှုကို သတ်ဘို့ ရှာကြံကြောင်း ဒုတိယအကြိမ် ပြောပြန်သည် (ရး၁)။

၂၀။ လူအစုအဝေးကလည်း၊ သင်သည် နတ်ဆိုးစွဲသောသူ ဖြစ်၏။ သင့်ကို သတ်အံ့သောငှါ အဘယ်သူ ရှာကြံသနည်းဟုဆိုကြ၏။

လူများ ကယေရှုသည် နတ်ဆိုးစွဲသည်ဟု စွပ်စွဲ ကြသည်။ လူများ ကနတ်ဆိုးစွဲသူဟုဆိုလျှင် သင်ခံနိုင်ပါမည်လော။ ယေရှုသည် သူတို့ မျှော်လင့်စောင့်စားနေသော မေရှိယဟု သိလျှင် ထိုကဲ့သို့ လုံးပြောရဲကြမည် မဟုတ်။ မသိခြင်းသည် အလွန် ခက်လှပါတကား။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းကိုယ် မသိသောအရာ အတွက် ပြောတတ်ဆိုတတ် ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က သမ္မာတရား သိစေဘို့ ဆုတောင်း ကြစို့။

၂၁။ ယေရှု ကလည်း၊ ငါပြုသောအမှု တခုကို သင်တို့ ရှိသမျှသည် အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။ ၂၂ မောရှေသည် အရေဖျားလှီးခြင်း တရားကို သင်တို့ အားပေး၏။ ထိုသို့ ဆိုသော်မောရှေမှအစစွာ ခံရသည်ဟု မဆိုလို။ ဘိုးဘေးများ မှဆက်ခံရသတည်း။ ထိုကြောင့်ဥပုသ်နေ့၌ သင်တို့သည် အရေဖျားလှီးခြင်းကို ပေးကြ၏။ ၂၃ မောရှေ၏ တရားမပြတ် စေခြင်းငှါ လူသည် ဥပုသ်နေ့၌ အရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံရလျှင်၊ ငါသည် ဥပုသ်နေ့၌ လူတကိုယ်လုံးကို ကျန်းမာစေသောကြောင့်၊ သင်တို့သည် ငါ့ကို အမျက်ထွက်ရာသလော။ ၂၄ မျက်နှာကို သာကြည့်၍ မစီရင်ကြနှင့်။ တရားသဖြင့် စီရင်ကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။

အရေဖျားလှီးခြင်းသည် ဘုရားသခင်က အာဗြဟံထံခိုင်းသောအရာ ဖြစ်သည် (က ၁ရ)၊ မောရှေအားဖြင့် ပေးသည် မဟုတ်။ ဣသရေလ လူများသည်သား ယောက်ျားများကို ရှစ်ရက်မြောက်သော နေ့၌ အရေဖျားလှီးပေးတတ် ကြသည်။ ထိုရှစ်ရက်မြောက်နေ့သည် ဥပုသ်နေ့ ဖြစ်လျှင်လည်း အရဖျားလှီးပေးတတ် ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ဘုရားက၊ သင်တို့သည် မောရှေ၏ တရားကို မပြတ် စေခြင်းငှါ ဥပုသ်နေ့၌ အရေဖျားလှီးတတ် ကြသည်။ သို့သော် ယေရှု ကလူနာကို ဥပုသ်နေ့၌ ကျန်းမာစေ သောအခါ အဘယ်ကြောင့်အပြစ် တင်ကြသနည်း၊ ဟုဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။

၂၅။ ထိုအခါ ယေရုရှလင် မြို့သား အချို့ကလည်း၊ ဤသူကို သတ်အံ့သောငှါ ရှာကြသည် မဟုတ်လော။ ၂၆ ကြည့်ပါ။ သူသည် ထင်ရှားစွာ ဟောပြော၍ အဘယ်မြစ်တားခြင်းကို မျှမပြုကြပါတကား။ ဤသူသည် ခရစ်တော် ဖြစ်ကြောင်းကို မင်းများ တို့သည် အမှန်သိကြသလော။ ၂၇သို့သော်လည်း ဤသူသည် အဘယ်က ဖြစ်သည်ကို ငါတို့ သိကြ၏။

ခရစ်တော်သည် ကြွလာ တော်မူ သောအခါ အဘယ်က ဖြစ်တော်မူသည်ကို အဘယ်သူ မျှ မသိရဟုဆိုကြ၏။ ဣသရေလ လူများ ကယေရှုကို ခရစ်တော် အဖြစ်လက်မခံနိုင်ကြချေ။ အကြောင်းရင်းမှာသူတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သလို တန်ခိုးနှင့် အာဏာနှင့် ခန်းနားကြီး ကျယ်စွာ မလာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် “ဤသူသည် ယောသပ်၏သား ယေရှု ဖြစ်သည် မဟုတ်လော။ သူ၏ မိဘကို ငါတို့ သိသည် မဟုတ်လော။ ငါသည် ကောင်းကင်မှ ဆင်းသက်၏ဟု သူသည် အဘယ်သို့ ဆိုရသနည်းဟု ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်လျက် ဆိုကြ၏။” (ယော ၆:၄၂) ဟုဆိုခဲ့ပြီး ပြီ။ ယောရး၄၁၌လည်း တွေ့ရဦးမည်။ ယော ၉:၂၉၌လည်း “ဘုရားသခင်သည် မောရှေ၌ ဗျာဒိတ်ထား တော်မူ ကြောင်းကို ငါတို့ သိကြ၏။ ထိုသူသည် အဘယ်က ဖြစ်သည်ကို မသိ” ဆို ကြသည်။ ထိုသို့ မသိနိုင်ခြင်းသည် လူ့အမြင်၊ ဇာတိမျက်စိဖြင့် ကြည့်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယေရှုကို ခရစ်တော် ဖြစ်ကြောင်း မသိခြင်းသည် အလွန် ဆုံးရှုံးခြင်း ဖြစ်သည်။ တမန်တော် များ၏ အဓိကဟောပြောသော အချက်မှာ၊ “သင်တို့သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာကွပ်မျက်သော ယေရှုကို ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော် အရာ၌၎င်း၊ အစိုးရသော အရှင်အရာ၌၎င်းခန့်ထား တော်မူသည် အကြောင်းကို ဣသရေလ အမျိုးသား အပေါင်းတို့ အတပ်အမှန်သိမှ တ်ကြလော့ဟု ပေတရုဟောလေ၏။” (တမန် ၂:၃၆)။ “ရှောလု သည်လည်းအား တိုးပွားသဖြင့် ဒမာသက်မြို့၌ နေသော ယုဒလူတို့သည် ပြောသမျှသော စကားကို ချေ၍ ၊ ယေရှုသည် ခရစ်တော် ဖြစ်ကြောင်းကို ထင်ရှားစွာ ပြ၏။” (တမန် ၉:၂၂) ပေါလုက၊ “ငါဟောပြောသော ယေရှုသည် ခရစ်တော် ဖြစ်သည် ဟူသော အကြောင်း အရာတို့ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖွင့်ပြလေ၏။” (တ ၁ရး၃)

၂၈။ ယေရှု ကလည်း၊ သင်တို့သည် ငါ့ကို သိကြ၏။ ငါသည် အဘယ်က ဖြစ်သည် ကိုလည်း သိကြ၏။ သို့သော်လည်း ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်လာသည် မဟုတ်။ ငါ့ကို စေလွှတ် တော်မူသော သူသည် သစ္စာနှင့် ပြည့်စုံ တော်မူ၏။ ထိုသူကို သင်တို့ မသိကြ။ ၂၉ ငါမူကား သိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသူ၏ အထံတော် မှငါလာ၏။ သူ သည်လည်း ငါ့ကို်စေလွှတ် တော်မူ၏ဟု ဗိမာန်တော်၌ ဆုံးမဩဝါဒ ပေးတော်မူ စဉ်တွင် ကြွေးကြော်၍ မိန့်တော်မူလျှင်၊ ၃၀ကိုယ်တော်ကို ဘမ်းဆီးခြင်း အခွင့်ကို ရှာကြ၏။ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်၏အချိန် မစေ့မရောက် သေးသောကြောင့် အဘယ်သူ မျှမဘမ်းမဆီးကြ။

ယေရှု ကသင်တို့သည် ငါ့ကို သိကြ၏ဟုဆိုရာတွင် လူဇာတိပိုင်းကို ဆိုလိုသည်၊ ဘုရား ဖြစ်ခြင်း ပိုင်းကို မသိကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေရှု ကသူသည် သူ့ သဘောနှင့် မလာကြောင်း၊ သူ့ကို စေလွှတ် တော်မူသောသူ တည်းဟူသောခမည်းတော် ဘုရားကို သူတို့ မသိကြောင်း ပြောလိုက်သည်။ အကယ်၍ ခမည်းတော်ကို သိလျှင် ယေရှု ကိုလည်း သိမှ ာ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပြောသော်လည်း သူ့အချိန် မရောက် သေးသောကြောင့် မဖမ်းကြသေးချေ။

၃၁။ လူအစုအဝေးထဲ၌ ပါသော သူအများ တို့သည် ယုံကြည်သည် ဖြစ်၍ ၊ ခရစ်တော်သည် ကြွလာ တော်မူ သောအခါ၊ ဤသူပြသော နိမိတ်လက္ခဏာထက် သာ၍ များသော နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို ပြတော်မူ မည်လောဟုဆိုကြ၏။

လူအစုအဝေးထဲ၌ ယေရှုကို ယုံကြည်သူများလည်းရှိကြသည်။ ထိုသို့ ယုံကြည်ခြင်း သည်လည်း နိမိတ်လက္ခဏာများ မြင်သောကြောင့် ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော် ကြွလာသောအခါ သာ၍ များသော နိမိတ်လက္ခဏာပြမည်လောဟုဆို ကြသည်။ တပါးအမျိုးသား ဖြစ်သော ​ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ယေရှုနှင့် ခရစ်တော်သည်အတူ တူဟု ယုံသော်လည်း၊ သူတို့ အမြင်၌ ယေရှုသည် လူသား ဖြစ်၍ ခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင်မေရှိယ ဖြစ်သည်။ သူကို ယုံကြည်သော သူများ အနေဖြင့် ယေရှုဟု ယုံကြည်သော်လည်း ခရစ်တော် အနေနှင့် မယုံကြည် သေးကြောင်း ထင်ရှားသည်။ ၃၂။ ထိုသို့ လူများ အုတ်အုတ်သဲသဲ ဖြစ်ကြသည်ကို ဖာရိရှဲတို့သည် ကြားလျှင်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီး တို့နှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှကိုယ်တော်ကို ဘမ်းဆီးစေခြင်းငှါ မင်းလုလင်တို့ကို စေလွှတ်ကြ၏။ ဖာရိရှဲတို့သည် သာမန်လူထဲမှကျမ်းစာ လေ့လာ၍ ၊ ဘုရား၌ စိတ်အားကြီးသော သူများ ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ််များသည် အာရုန်အနွယ်မှသာ ဖြစ်၍ ဇဒ္ဒုကဲများ ဟုလည်း ခေါ်တတ်သည်။ ယေရှုကို လက်ခံသူနှင့် လက်မခံ သူများ အုတ်အုတ်သဲသဲ ဖြစ်လာသောအခါ ဖာရိရှဲတို့နှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ် များက စိုးရိမ် လာကြသောကြောင့် သူ့ဘမ်းဘို့ လုလင်တို့ကို စေလွှတ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။

၃၃။ ယေရှု ကလည်း၊ ငါသည် သင်တို့နှင့်အတူ ခဏသာနေပြီးလျှင်၊ ငါ့ကို စေလွှတ် တော်မူသော သူထံသို့ သွားရမည်။ သင်တို့သည် ငါ့ကို ရှာကြလိမ့်မည်။ ၃၄ရှာသော်လည်း မတွေ့ရကြ။ ငါရှိရာအရပ်သို့ သင်တို့ မရောက်နိုင်ကြဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊ ၃၅။ ယုဒလူတို့က၊ ငါတို့ မတွေ့စေခြင်းငှါ သူသည် အဘယ်အရပ်သို့ သွားလိမ့်မည်နည်း။ ဟေလသလူတို့တွင် အရပ်ရပ်သို့ ကွဲပြား လျက် နေသော သူတို့ ရှိရာသို့ သွား၍ ဟေလသလူတို့အား တရားဟောလိမ့်မည်လော။ ၃၆ သင်တို့သည် ငါ့ကို ရှာကြလိမ့်မည်။ ရှာသော်လည်း မတွေ့ရကြ။ ငါရှိရာအရပ်သို့ သင်တို့ မရောက်နိုင်ကြဟူသော စကားသည် အဘယ်သို့ ဆိုလိုသနည်းဟု အချင်းချင်းဆိုကြ၏။

အဘယ်ကြောင့်ယေရှု၏ စကားကို နားမလည် နိုင်ကြသနည်းဟူမူကား၊ သူတို့ အမြင်၌ ယေရှုသည် သာမန်လူ၊ ယောသပ်နှင့် မာရိတို့၏သား ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယေရှု ဆိုလိုသည် မှာသူသည် မှာသူသည် မကြာမှီကောင်းကင်သို့ တက်သွားတော့မည့် အကြောင်းကို ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။

၃၇။ ထိုပွဲကို ခံ၍ နောက်ဆုံး ဖြစ်သော နေ့မြတ်၌ ယေရှုသည် ရပ်၍ ကြွေးကြော် တော်မူသည်ကား၊ ရေငတ်သော သူရှိလျှင် ငါ့ထံသို့ လာ၍ သောက်လော့။ ၃၈ ငါ့ကို ယုံကြည်သော သူသည် ကျမ်းစာ လာသည် အတိုင်း အသက် ရေထွက်ရာစမ်းရေတွင်း ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၃၉ ထိုသို့ မိန့်တော်မူသော်၊ ယုံကြည်သော သူတို့သည် ခံရလတံ့သော ဝိညာဉ်တော်ကို ရည်မှတ်၍ မိန့်တော်မူ၏။ ယေရှုသည် ဘုန်းပွင့်တော် မမူ သေးသောကြောင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ပေးတော် မမူသေး။

သကေနေ တည်းဟူသောတဲပွဲသည် သတ္တမလတည်း ဟူူသော ထေးရှရေးလ (သတင်း ကွဋ္ဌတ်လ)တွင် ကျ၍ ခုနှစ်ရက် ကျင်းပတတ် ကြသည်။ ယေရှု ကရေငတ်သော သူဟုဆိုရာတွင် သောက်ရေကို ဆိုလိုသည် မဟုတ်၊ ဝိညာဉ် အတွက် ရေ ဖြစ်သော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ လူတိုင်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ဆာငတ် ကြသည်။ သို့သော် မသိ သောအခါလောက အရာကို အလွှဲလွှဲအချော်ချော်ရှာဖွေ တတ်ကြသည်။ သင်လည်း ထိုရေ တည်းဟူသောသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် လိုအပ်သည်။ သင်ရရှိပြီး ပြီလော။

၄၀။ စကားတော်ကို ကြားသော သူအများ တို့က၊ ဤသူသည် လာလတံ့သော ပရောဖက် အမှန် ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏။ ၄၁ အချို့ကလည်း၊ ဤသည်သည် ခရစ်တော် ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏။ အချို့ကလည်း၊ ခရစ်တော်သည် ဂါလိလဲပြည်သား ဖြစ်ရသလော။ ၄၂ ခရစ်တော်သည် ဒါဝိဒ်အမျိုး၊ ဒါဝိဒ်နေရာ ဌာန၊ ဗက်လင်ရွာသား ဖြစ်ရမည်ဟု ကျမ်းစာ လာသည် မဟုတ်လောဟုဆိုကြ၏။ ၄၃ ထိုသို့ လူများတို့သည် ကွဲပြား ကြသည် ဖြစ်၍ ၊ အချို့တို့သည်ကိုယ်တော်ကို ဘမ်းဆီးခြင်းငှါ အလိုရှိကြ၏။ ၄၄သို့သော်လည်း အဘယ်သူ မျှမဘမ်းမဆီးကြ။

ယုဒလူများ ကယေရှုကို အမျိုးမျိုး ထင်မှတ် ကြသည်။ အချို့ကပရောဖက် အဖြစ်သာယုံကြည် ကြသည်။ အချို့က ခရစ်တော် အဖြစ် လက်ခံ ကြသည်။ သို့သော် မသေချာသောကြောင့် အချင်းချင်းငြင်းခုံ နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ သူသည် ဒါဝိဒ်အမျိုးလည်း ဖြစ်၍ ဗက်လင်မြို့မှာလည်း မွေးဘွားခဲ့သည်။ သို့သော် သူမွေးသည့်နေရာကို မသိကြတော့ချေ။ အကြောင်းမှာ နာဇရက်မြို့၌ ကြီး ပြင်းသည်။ သူ့အချိန် မရောက် သေးသောကြောင့် မဖမ်းဆီးကြသေးချေ။

၄၅။ ထိုအခါ မင်းလုလင်တို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီး၊ ဖာရိရှဲထံသို့ ပြန်၍ ၊ ထိုမင်းတို့က၊ အဘယ်ကြောင့်သူ့ကို မဆောင်ခဲ့ကြသနည်းဟု မေးမြန်းလျှင်၊ ၄၆ မင်းလုလင်တို့က၊ ထိုသူဟောပြော သကဲ့သို့ အဘယ်သူ မျှမဟောစဖူးပါဟု လျှောက်ကြ၏။ ၄ရဖာရိရှဲတို့ ကလည်း၊ သင်တို့ကို ပင်လှည့်ဖျားပြီလော။ ၄၈ မင်းများ၊ ဖာရိရှဲများ တို့တွင် သူ့ကို ယုံကြည်သော သူတစုံတယောက် မျှရှိသလော။ ၄၉ တရားကို မသိသော ဤလူမျိုးများ တို့သည် ကျိန်ခြင်းကို ခံရသောသူ ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏။

အော် မသိတတ်ကြပါတကား။ ဖာရိရှဲတို့သည် ကျမ်းတတ်ဟုဆိုသော်လည်း သူတို့၏ သခင်၊ ကယ်တင်ရှင်မေရှိယကို မယုံကြည် ကြဘဲ ဖမ်းဘို့ လုလင်များကို စေလွှတ် ကြသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်မင်းများ၊ ဖာရိရှဲတိုတွင် ယေရှုကို ယုံကြည်သူ တယောက် မျှမရှိဟု နှုတ်ဖြင့် ဝန်ခံ ကြသည်။ တရားကို မသိသောကြောင့် ဤလူမျိုးသည် ကျိန်ခြင်း ခံရသည်ဟုဆို ကြသည်။ အမှန်မှာ တရားကို မသိကျိန်ခြင်း ခံသော သူတို့သည် သူတို့ သာလျှင် ဖြစ်နေသည်။ ယနေ့ အမှုတော်ဆောင်များစွာနှင့် ခရစ်ယာန် များစွာလည်း သမ္မာတရားကို မသိသောကြောင့် သူတပါးကို တရားစီရင်တတ် ကြသည်။

၅၀။ အထက် ကညဉ့်အခါ၌ အထံတော်သို့ လာသောသူ တည်းဟူသောထိုမင်းများ အဝင် ဖြစ်သော နိကောဒင်ကလည်း၊ ၅၁ ငါတို့ တရားသည် လူကို မစစ်၊ သူ့အမှုကို မသိမီကပင်ရှေ့မဆွကဆုံးဖြတ်တတ်သလောဟုဆိုလျှင်၊ ၅၂ သူတို့က၊ သင်သည်လည်း ဂါလိလဲပြည်သား ဖြစ်သလော။ စစ်ဦးလော့။ ဂါလိလဲပြည်၌ အဘယ်ပရောဖက် မျှမပေါ်မထွန်းသည်ကို မှတ်လော့ဟုဆိုကြပြီးမှ၊ ၅၃ ထိုသူ အပေါင်းတို့သည် မိမိတို့ အိမ်သို့ သွားကြ၏။

နိကောဒင်ဖာရိရှဲ ဖြစ်သော်လည်း ယေရှုကို ယုံကြည်သည်။ သို့သော် ထင်ရှားစွာ သူ၏ ယုံကြည်ခြင်းကို မဖေါ်ဝင့်ချေ။ ထို့ကြောင့် ယေရှု ထံသို့ ညအခါလာခဲ့သည် (ယော ၃:၁-၆)။ ယေရှု မြှုပ်နှံရာတွင်လည်း အရိမသဲမြို့သား ယောသပ်နှင့်အတူ ပါဝင်ခဲ့သည် (ယော ၁၉:၃၉)။ သူကအမှု မသိဘဲ တရားမစီရင်သင့်ကြောင်း သူ့အဖေါ်များကို ပြော သောအခါ၊ ဖေါ်များ၏ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။

 

ယောဟန် ၈

 

၁။ ယေရှု သည်လည်း သံလွင်တောင်သို့ ကြ တော်မူ၏။ ၂ နံနက် စောစော ဗိမာန်တော်သို့ တဖန် ကြွ တော်မူ၍ လူအပေါင်းတို့သည် အထံတော်သို့ လာကြ၏။ ထိုအခါ ထိုင်တော်မူ၍ ဆုံးမဩဝါဒပေးစဉ်တွင်၊ ၃ မှားယွင်းခြင်း အမှုကို ပြုလျက် နေသော မိန်းမတယောက်ကို တွေ့လျှင်၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့နှင့် ဖာရိရှဲတို့သည် ခေါ်ခဲ့၍ အလယ်၌ ထားပြီးမှ၊ ၄ အရှင်ဘုရား၊ ဤမိန်းမသည် မှားယွင်းခြင်း အမှုကို ပြုစဉ်တွင် ပင်တွေ့မိပါသည်။ ၅ ထိုသို့သော မိန်းမကို ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်ရမည်ဟု မောရှေသည် အ​ကျွန်ုပ်တို့အား ပညတ်တရား၌ စီရင်ထုံးဖွဲ့ပါပြီ။သို့ ရာတွင်ကိုယ်တော်သည် အဘယ်သို့ မိန့်တော်မူ မည်နည်းဟု လျှောက်ကြ၏။ ၆ ထိုသို့ လျှောက်ကြသော်၊ ကိုယ်တော်၌ အပြစ် တင်ခွင့်ရှိစေခြင်းငှါ စုံစမ်း နှောင့်ရှက်သော အားဖြင့် လျှောက်ကြ၏။ ယေရှုသည် အောက်သို့ ငုံ့လျက် လက်ညှိုးတော်နှင့် မြေ၌ ရေးသား၍ နေတော်မူ၏။

ဖာရိရှဲ တို့သည် သူတို့၏ ထုံးစံအတိုင်း ယေရှုကို အပြစ် ရှာချင် သောကြောင့် မှားယွင်းသော အမျိုးသမီးကို သူ့ထံသို့ ခေါ်၍ တရားစီရင်ခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး၏ အပြစ်သည် သူတို့ အဓိကထားသည် မဟုတ်၊ သခင်ယေရှုကို အပြစ် ထောင်​ခြောက်ဆင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ်၍ ယေရှု ကထိုအမျိုးသမီးကို ခဲနှင့် ပေါက်ပါဟုဆိုလျှင်၊ “ငါ့စကားကို ကြားသော သူသည် မယုံကြည်ဘဲ နေလျှင် ထိုသူကို ငါသည် အပြစ် မစီရင်။ လောကီသား တို့ကို အပြစ် စီရင်အံ့သောငှါ ငါလာသည် မဟုတ်၊ လောကီသား တို့ကို ကယ်တင်အံ့သောငှါ ငါလာ၏။” (ယော ၁၂:၄ရ)ဟု သူပြောသောအရာ နှင့် ဆန့်ကျင်မည်။ အကယ်၍ မပစ်နှင့် ဟုဆိုလျှင် လည်း၊ ပညတ်တော်ကို မလိုက်ချိုးဖေါက်သည်ဟု စွတ်စွဲကြဦးမည်။ ထိုသို့ သူတို့၏ ဥာဏ်ကို သိသောကြောင့် စကား မပြောဘဲ အောက်သို့ ငုံ့လျက် မြေ၌ ရေးသား နေခြင်း ဖြစ်သည်။

ရ။ ထိုသူတို့သည် အထပ်ထပ်မေးလျှောက်ကြ သောအခါ ကိုယ်ကို လှန် တော်မူ၍ ၊ သင်တို့တွင် အပြစ် ကင်းသော သူသည် ရှေ့ဦးစွာ ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်စေဟု မိန့်တော်မူပြီးမှ ၊ ၈ တဖန် အောက်သို့ ငုံ့၍ မြေ၌ ရေးသားတော်မူ ပြန်၏။

သူတို့ စိတ်ထဲ၌ ယေရှု အကျပ်တွေ့သွားပြီ၊ ဟုအားရကျေနပ် နေကြလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့််အထပ်ထပ်မေးကြခြင်း ဖြစ်မည်။ သူတို့ နေဖြင့် ပိုင်ပြီ၊ ယေရှုကို အပြစ် တင်၍ ရတော့မည်ဟု စိတ်ထဲမှာတွေးကြစဉ်တွင်၊ ယေရှုက၊ “သင်တို့တွင် အပြစ် ကင်းသော သူသည် ရှေ့ဦးစွာ ကျောက်ခဲနှင့် ပစ်စေ” ဟပြောလိုက်သည်။

၉။ ထိုသူတို့သည် ကြားရလျှင် မိမိတို့ စိတ်နှလုံးသည် မိမိတို့ အပြစ်ကို ဘော်ပြသဖြင့်၊ အသက် ကြီးသော သူမှစ၍ အငယ်ဆုံးသော သူတိုင်အောင် တယောက် နောက်တယောက် ထွက်သွားကြ၏။ ယေရှုသည် တယောက် တည်း ကျန်ရစ် တော်မူ၍ ၊ မိန်းမသည် အလယ်၌ ရပ်နေ၏။

အမျိုးသမီးကို တရားစွဲအပြစ် တင် သူများသည် ယေရှု ထံလာသောအခါ မိမိတို့၏ အပြစ်ကို မမြင် မသိချေ။ အမျိုးသမီး၏ အပြစ်ကို သာမြင်၍ အားရကျေနပ်စွာ ဖြင်ယေရှု၏ အပြစ်ကို ပါ ဖေါ်ပြဘို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ ကြသည်။ သို့သော် ယေရှု၏ စကားက သူတို့၏ အပြစ်များကို စစ်ဆေးစေသည်။ ထိုသို့ မိမိတို့ အပြစ်ကို စစ်ဆေး သောအခါ အပြစ် ကင်းသော သူတယောက် မျှမရှိ၊ အားလုံးထွက်သွား ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်အသက် ကြီးသော သူများ ကစထွက်သွားကြသနည်းဟူမူကား၊ လူသည် အသက် ကြီး လေလေအပြစ်များလေလေ ဖြစ်သည်။ သင်နှင့် ​ကျွန်ုပ်လည်း သူတပါးအပြစ်ကို သာမြင်သလော။ သူတပါး၏ အပြစ်ကို မြင်နေချိန်တွင်ကိုယ့်အပြစ်ကို မမြင်နိုင်ချေ။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြည့်မှသာလျှင်ကိုယ့်အပြစ်ကို မြင်နိုင်သည်။ ကျမ်းစာသည် မှန်ကဲ့သို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြင်စေနိုင်သည်။

၁၀။ ထိုအခါ ယေရှုသည်ကိုယ်ကို လှန် တော်မူ ပြန်၍ ၊ ထိုမိန်းမမှတပါးအဘယ်သူကို မျှမမြင်လျှင်၊ အချင်းမိန်းမ၊ သင့်ကို အပြစ် တင်သော သူတို့သည် အဘယ်မှာ ရှိကြသနည်း။ သင်၏ အမှုကို အဘယ်သူ မျှမစီရင်လောဟု မေးတော်မူ၏။ ၁၁ ထိုမိန်းကလည်း၊ အဘယ်သူ မျှမစီရင်ပါသခင်ဟု လျှောက်၏။ ငါသည်လည်း သင်၏ အမှုကို မစီရင်။ သွားလော့။ နောက်တဖန် ဒုစရိုက်ကို မပြုနှင့်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

သခင်ယေရှုသည် လူများ၏ အပြစ်ကို တရားစီရင်ဘို့ရန် မလာ၊ အပြစ်မှ ကယ်တင်ဘို့ရန် လာသည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်း အမျိုးသမီး၏ အပြစ်ကို မစီရင်ခဲ့ချေ။ ထိုအမျိုးသမီးသည် သခင်ယေရှုကြောင့် ထိုနေ့တွင်ကိုယ်ခန္ဓာသေခြင်း မှလွတမြောက်သည် သာမက၊ အပြစ် လွှတ်ခြင်း ကိုလည်း ခံစားရသည်။ သင်လည်း ယနေ့ သခင်ဘုရားအားဖြင့် အပြစ် လွတ်ခြင်းရရှိနိင်သည်။

၁၂။ တဖန်တုံယေရှုက၊ ငါသည် ဤလောက၏ အလင်း ဖြစ်၏။ ငါ့နောက်သို့ လိုက်သော သူသည် မှောင်မိုက်၌ မသွားမလာ၊ အသက်၏ အလင်းကို ရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

​ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့်လောက အလင်းကို သိကြသည်။ အလင်းမရှိလျှင် အပြစ် ကလွှဲ၍ ကောင်းသောအရာ များ မလုပ်နိုင်ချေ။ အလင်းမရှိလျှင် မျက်စိကန်းနှင့် တူ၍ ဘာမျှလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်။ ယေရှု ပြောသော အလင်းသည် ဝိညာဉ် ပိုင်း ဖြစ်သည်။ လူသည် ဝိညာဉ် ပိုင်းအလင်းမရှိသောကြောင့် ဝိညာဉ် ရေးရာ၌ မျက်စိကန်း ဖြစ်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဤလောက အရာများကို သာလျှင် စွဲလန်း၍ ဝိညာဉ် ပိုင်းအရာကို တန်ဘိုး မထားကြချေ။ ထို့ကြောင့် ဘုရား ခိုင်းသော အလုပ်မလုပ်နိုင်ကြချေ။ ဝိညာဉ် ပိုင်းအရာများကို စွဲလန်းခြင်း လုံးဝ မရှိကြချေ။

၁၃။ ဖာရိရှဲတို့ ကလည်း။ သင်သည်ကိုယ်အကြောင်းကို သက်သေခံ၏၊ သင်၏ သက်သေမတည်ဟုဆိုကြ၏။

လူသည် ပြုမိသော ဒုစရိုက်၊ ပြစ်မှားမိသော အပြစ်ကို စစ်ကြော သောအခါ၊ သက်သေခံတဦးတည်းရှိလျှင် သူ၏ စကား မတည်ရ။ သက်သေခံနှစ်ဦး၊ သုံးဦးအားဖြင့် စကားရှိသမျှ တို့သည် တည်ရလိမ့်မည်။ (တရားဟော ၂၉:၁၅) မောရှေကျမ်းစာ၌ အထက်ပါ ကဲ့သို့ ရှိသောကြောင့် ယုဒလူများ ကယေရှုကို သင်၏ သက်သေမတည်ဟုဆိုရခြင်း ဖြစ်သည်။

၁၄။ ယေရှု ကလည်း၊ ငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကို သက်သေခံသော်လည်း၊ ငါ့သက်သေတည်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် အဘယ်အရပ်ကလာသည်ကို၎င်း၊ အဘယ်အရပ်သို့ သွားသည်ကို၎င်းငါသိ၏။ သင်တို့ မူကား မသိကြ။ ၁၅ သင်တို့သည် ဇာတိပကတိ အတိုင်း စီရင်တတ်ကြ၏။ ငါမူကား အဘယ်သူကို မျှမစီရင်။ ၁၆ ငါသည် စီရင်သော်လည်း ငါ၏ စီရင်ခြင်းသည် တည်၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် တယောက် တည်း နေသည် မဟုတ်။ ငါ့ကို စေလွှတ် တော်မူသော ခမည်းတော်သည် ငါ့ဘက်၌ နေတော်မူ၏။

ယေရှု ကသူသည် အဘယ်အရပ်ကလာ၍ အဘယ်အရပ်သို့ သွားသည်ကို သိ၏ဟုဆိုသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း အဘယ်အရပ်ကလာ၍ အဘယ်အရပ်သို့ သွားသည်ကို သိကြပါသလော။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချမှု ရရှိပြီးသူ ဖြစ်လျှင် သိပါလိမ့်မည်။ ယုဒလူတို့ မူကား အဘယ်အရပ်သို့ သွားသည်ကို မသိကြပါ။ ယေရှု ကယုဒလူတို့သည် ဇာတိပကတိ အတိုင်း စီရင်တတ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဆိုလိုသည် မှာ ဝိညာဉ် ပိုင်း မသိသောကြောင့် ဇာတိအတိုင်း စီရင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေရှုနှင့် ယုဒလူတို့၏ ပြသနာသည် ထိုအရာပင် ဖြစ်သည်။ ယေရှုက ဝိညာဉ် ပိုင်းစကား ပြောသော်လည်း၊ ယုဒလူများ ကဇာတိပိုင်းနှင့် ပြောသောကြောင့် ဘယ် သောအခါ မျှ သဘော ချင်းမတူညီနိုင်ကြချေ။ ယနေ့ ဝိညာဉ် လူနှင့် ဇာတိလူများလည်း ထိုပြသနာကြောင့် ကွဲပြားခြင်း၊ အထင်လွှဲခြင်း ဖြစ်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေရှု ကသူသည် အဘယ်သူကို မျှတရားမစီရင်ဟုဆိုသည်။ စီရင်လျှင်လည်း ခမည်းတော်နှင့်အတူ ရှိသောကြောင့် သူ၏ စီရင်ချက်သည် တည်သည်ဟုဆိုသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း ယေရှု ကဲ့သို့ သူတပါးစီရင်ဘို့ မဟုတ်ပါ။

၁ရ။ သက်သေခံနှစ်ဦးတို့၏ စကားသည် တည်ရ၏ဟု သင်တို့ ပညတ္တိကျမ်းစာ၌ လာ၏။ ၁၈ ငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကို သက်သေခံသောသူ ဖြစ်၏။ ငါ့ကို စေလွှတ် တော်မူသော ခမည်းတော် သည်လည်း ငါ့အကြောင်းကို သက်သေခံ တော်မူသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ယေရှု ကသူသည် ခမည်းတော်နှင့်အတူ သက်သေခံသောကြောင့် သူ၏ သက်သေခံချက်သည် တည်သည်၊ တရားဝင်သည်ဟုဆိုသည်။ ယုံကြည်သူများလည်း သမ္မာတရားကို သက်သေခံ သောအခါ ဇာတိလူများ ကအပြစ် တင်၊ အထင်လွှဲမှားကြမှာ ဖြစ်သည်။ ယေရှု ပင်လျှင် ခံရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့လည်း ခံရမှာ ဖြစ်သည်။

၁၉။ ထိုသူတို့ ကလည်း၊ သင်၏ ခမည်းတော်သည် အဘယ်မှာ ရှိသနည်းဟု မေးကြ၏။ ယေရှု ကလည်း၊ သင်တို့သည် ငါ့ကို မသိကြ။ ငါ့ခမည်းတော် ကိုလည်း မသိကြ။ ငါ့ကို သိလျှင် ငါ့ခမည်းတော် ကိုလည်း သိကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

အဘယ်ကြောင့်ယုဒလူများ ကယေရှုကို ထိုကဲ့သို့ မေးသနည်းဟူမူကား၊ ဇာတိမျက်စိအားဖြင့် ကြည့်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူတို့ အမြင်၌ ယေရှုသည် လက်သမားသား ယောသပ်၏သား ဖြစ်နေသည်။ ဘုရားသခင်၏သား ဖြစ်ကြောင်းကို မသိ၊ လက်မခံနိုင်ကြချေ။

၂၀။ ဗိမာန်တော်၌ ဆုံးမဩဝါဒ ပေးတော်မူ စဉ်ဤစကားတော်ကို ဘဏ္ဍာတိုက်မှာမိန့်¹မက် တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်၏အချိန် မစေ့မရောက် သေးသောကြောင့် အဘယ်သူ မျှကိုယ်တော်ကို မဘမ်းဆီးကြ။

ယေရှုသည် ကွယ်ရာမှာပြောသည် မဟုတ်၊ ဗိမာန်တော် အထဲမှပြောသည်။ သူ၏အချိန် မရောက် သေးသောကြောင့် မဘမ်းဆီးကြဟုဆိုသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်းအချိန် မတန်လျှင် အဘယ်အမှုနှင့် မျှမပတ်သက်နိုင်ချေ။

၂၁။ တဖန် ယေရှု ကငါသည် သွားရမည်။ သင်တို့သည် ငါ့ကို ရှာကြလိမ့်မည်။ ကိုယ်အပြစ်၌လည်း သေကြလိမ့်မည်။ ငါသွားရာအရပ်သို့ သင်တို့ မရောက်နိုင်ကြဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၂၂ ယုဒလူတို့ ကလည်း၊ ငါသွားရာအရပ်သို့ သင်တို့ မရောက်နိုင်ကြဟု သူသည် ဆိုသော်၊ ကိုယ်အသက်ကို သတ်မည်လောဟုဆိုကြ၏။

ယေရှု သွားမည့် နေရာသည် ကောင်းကင် ဖြစ်သည်။ ယုဒလူများ သွားမည့် နေရာသည် ငရဲ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှု ကသင်တို့ မရောက်နိုင်ကြဟုဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မသိသောကြောင့် သူ့ကို သူသတ်သေဘို့ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့ လူများစွာလည်း မိမိတို့ သွားမည့် နေရာကို မသိကြချေ။ သင်သည် သင်သွားမည့် နေရာကို သိပါသလော။

၂၃။ ယေရှု ကလည်း၊ သင်တို့သည် အောက်သား ဖြစ်ကြ၏။ ငါမူကား အထက်သား ဖြစ်၏။ သင်တို့သည်လောကီသား ဖြစ်ကြ၏။ ငါမူကားလောကီသား မဟုတ်။ ၂၄ ထိုကြောင့်သင်တို့သည်ကိုယ်အပြစ်၌ သေကြလိမ့်မည်ဟု ငါဆို၏။ ငါသည် ဤမည်သောသူ ဖြစ်သည်ကို သင်တို့သည် မယုံလျှင်၊ ကိုယ်အပြစ်၌ သေကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

အောက်သား ဆိုသည်မှာ မြေကြီး သားကို ဆိုလိုသည်။ အထက်သား ဆိုသည်မှာ ကောင်းကင် သားကို ဆိုုလိုသည်။ ယေရှု ကသင်တို့သည်လောကီသား ဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ လောကီသားသည် မြေကြီးသားနှင့် တူသည်။ သူမူကားလောကီသား မဟုတ်၊ ကောင်းကင်သား ဖြစ်သည်။ ယုဒလူတို့သည်လောကီသား ဖြစ်ကြသောကြောင့် အပြစ်ရှိ၍ သေကြမည်။ ယေရှုက၊ ‘ငါသည် ဤမည်သော သူ’ဟုဆိုခြင်းသည် သူတို့ မျှော်လင့်သော ကယ်တင်ရှင်မေရှိကို ဆိုလိုသည်။

၂၅။ ထိုသူတို့ ကလည်း၊ သင်သည် အဘယ်သူ နည်းဟု မေးလျှင်၊ ယေရှုက၊ ငါသည် သင်တို့အား အစဉ် ပြောဆိုသည် အတိုင်း ငါဖြစ်၏။ ၂၆ သင်တို့ အမှု၌ ငါပြောဆို စီရင်စရာ များစွာ ရှိ၏။ သို့သော်လည်း ငါ့ကို စေလွှတ် တော်မူသော သူသည် သစ္စာနှင့် ပြည့်စုံ တော်မူ၏။ သူ၏ အထံတော်၌ ငါကြားသမျှကို သာဤလောက၌ ငါဟောပြောသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၂၇ ခမည်းတော်ကို ရည်မှတ်၍ မိန့်တော်မူသည်ကို ထိုသူတို့သည် မရိပ်မိကြ။

ယေရှု ကသူသည် ဤမည်သောသူ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသောကြောင့် ယုဒလူများ ကသင်သည် အဘယ်သူ ဖြစ်သနည်းဟု ပြန်မေးရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ် မျက်စိကန်းကြသောကြောင့် သူတို့သည် နားမလည် နိုင်ကြချေ။

၂၈။ ထိုကြောင့်ယေရှုက၊ သင်တို့သည် လူသားကို မြှောက်ထား သောအခါ၊ ငါသည် ဤမည်သောသူ ဖြစ်သည်ကို၎င်း၊ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကို မျှမပြုဘဲ၊ ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါ့အား နည်း ပေးတော်မူသည် အတိုင်း ငါဟောပြောသည်ကို၎င်း၊ သင်တို့သည် သိကြလိမ့်မည်။ ၂၉ ငါ့ကို စေလွှတ် တော်မူသော သူသည် ငါနှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏။ ငါကို တကိုယ်တည်း နေစေခြင်းငှါ ခမည်းတော်သည် စွန့်ပစ်တော် မမူ၊ အကြောင်းမူကား နှစ်သက် တော်မူသော အမှုကို အစဉ်မပြတ် ငါပြုသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ယေရှု ကသူတို့သည် သူ့ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်၌ မြှောက်ထား၍ သတ်ကြမည်ဟုဆိုသည်။ ထိုအချိန် မှသာသူသည် ဤမည်သောသူ (မေရှိ) ဖြစ်ကြောင်းကို သိကြလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ယေရှု ကသူသည် တယောက် တည်း မဟုတ်၊ ခမည်းတော်နှင့်အတူ အမြဲရှိကြောင်း ပြောသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့ နှင့်လည်းအတူ အမြဲရှိကြောင်း သတိရကြစို့။ ယေရှုသည် ခမည်းတော််နှစ်သက် တော်မူသောအရာ ကို သာအစဉ်ပြု သကဲ့သို့ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း ပြုကြပါစို့။

၃၀။ ထိုစကားတော်ကို မိန့်တော်မူ စဉ်၊ လူများတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။ ၃၁။ ထိုအခါ ယေရှုက၊ သင်တို့သည် ငါ၏ ဒေသနာ၌ တည်လျှင် ငါ့တပည့်အမှန် ဖြစ်ကြ၏။ ၃၂ သမ္မာတရား ကိုလည်း သိကြသဖြင့်၊ ထိုတရားသည် သင်တို့ကို လွှတ်လိမ့်မည်ဟု၊ ယုံကြည်သော ယုဒလူတို့အား မိန့်တော်မူ၏။

ယောဟန်ကယုဒလူတို့ ကသူကို ယုံကြည် ကြသည်ဟုဆိုသော်လည်း နောက်ပိုင်း၌ သံသယပြန်ရှိကြသည်ကို တွေ့ရဦးမည်။ ယေရှု၏ တပည့်တော် မှန်လျှင် သူ၏ ဒေသနာတော်၌ တည်ရမည်၊ လိုက်နာရမည်။ သမ္မာတရား သိခြင်း ဖြစ်လွတ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ သမ္မာတရားသည် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် နှင့် သူ၏ အကြံအစည်များကို ဆိုလိုသည်။ သမ္မာတရား သိသော သူများသည် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများ၊ အယူသေးမှုများ၊ လွှဲမှားသော အယူဝါဒနှင့် ကျင့်ထုံးများမှ လွတ်မြောက်နိုင်သည်။

၃၃။ ယုဒလူတို့ ကလည်း၊ ငါတို့သည် အာဗြဟံအမျိုး ဖြစ်ကြ၏။ အဘယ်သူ ထံ၌ တရံတခါမျှ​ကျွန်မခံကြ။ လွှတ်လိမ့်မည်ဟူ၍ သင်သည် အဘယ်သို့ ပြောဆို သနည်းဟု မေးမြန်းကြ၏။ ယေရှု ကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ၃၄ ဒုစရိုက်ကို ပြုသမျှသော သူတို့သည် ဒုစရိုက်၏ ​ကျွန် ဖြစ်ကြ၏။ ၃၅ ​ကျွန်သည်ကား အိမ်၌ အစဉ်အမြဲနေသည် မဟုတ်။သား မူကား အစဉ်အမြဲနေ၏။ ၃၆ ထိုကြောင့်သားသည် သင်တို့ကို လွှတ်လျှင်၊ သင်တို့သည် ဧကန်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မည်။

ယုဒလူများ ကအာဗြဟံ၏ အမျိုး ဖြစ်ခြင်းကို အလွန် ဝါကြွားစိတ်ချ ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ယောဟန်က၊ “အာဗြဟံသည် ငါတို့ အဘ ဖြစ်သည် ဟူ၍ စိတ်ထဲ၌ မအောက်မေ့ကြနှင့်။ ဘုရားသခင်သည် ဤကျောက်ခဲတို့ မှအာဗြဟံသား တို့ကို ထုတ်ဘော်ဖန်ဆင်းနိုင် တော်မူသည်ဟု ငါအမှန်ဆို၏။” (မ ၃:၉)။ ထို့အပြင် သူတို့သည် အဲဂုတ္တု ​ကျွန်၊ ဗာဗုလုန်၊ ပါရှား၊ ဂရိတ်​ကျွန်များ ခံခဲ့ကြဘူးပြီ။ ဤစကားကို ပြောကြစဉ်တွင် ရောမ​ကျွန် ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော အဘယ်သူ ထံ၌ တရံတခါမျှ​ကျွန်မခံကြဟု ​ေဗျာင်လိမ် ကြသည်။ သူတို့ ကဲ့သို့ပင်​ကျွန်ုပ်တို့လည်းလောက ​ကျွန်၊ အလုပ်​ကျွန်ုပ်၊ ဝါသနာ​ကျွန်ခံ နေကြမှန်း မသိတတ်ကြချေ။ ​ကျွ​ဲနွားများသည် ​ကျွန် ဖြစ်မှန်း မသိကြသောကြောင့် ပိုင်ရှင်အိမ်သို့ သစ္စာရှိစွာ ပြန်လာ၍ ပိုင်ရှင်တင်သော ထမ်းပိုးများကို ဆွဲ နေကြသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း တိရစ္ဆာန်များ ကဲ့သို့ ​ကျွန် ဖြစ်နေကြမှန်း မသိကြချေ။ ယုဒလူများနှင့် ​ကျွ​ဲနွားများ ကလွတ်ခြင်း အခွင့်ကို မလိုချင် ကြ သကဲ့သို့ ​ကျွန်ဘဝ၌ ပျော်မွေ့ နေကြသည်။ ယရှုကဒုစရိုက်အပြစ် လုပ်သမျှ တို့သည် ဒုစရိုက်၏ ​ကျွန် ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဒုစရိုက်လုပ်ဘူးသောကြောင့် ဒုစရိုက်၏ ​ကျွန် ဖြစ်ကြသည်။ ​ကျွန် ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို မဆောင်ရွက်နိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒုစရိုက်​ကျွန်မှသားတော် ယေရှု ကသာလျှင် လွှတ်ပေးနိုင်သည်။

၃၇။ သင်တို့သည် အာဗြဟံအမျိုး ဖြစ်ကြသည်ကို ငါသိ၏။ သို့သော်လည်း ငါ၏ ဒေသနာသည် သင်တို့၌ တည်နေရာကို မရသောကြောင့် သင်တို့သည် ငါ့ကို သတ်အံ့သောငှါ ရှာကြံကြ၏။ ၃၈ ငါသည် ငါ့ခမည်းတော် ထံ၌ မြင်ခဲ့ပြီးသည် အတိုင်း ဟောပြော၏။ သင်တို့သည် သင်တို့၏ အဘထံ၌ မြင်ခဲ့ပြီးသည် အတိုင်း ပြုကြ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ယုဒလူတို့သည် အာဗြဟံအမျိုး ဖြစ်ကြောင်း ယေရှု ကမငြင်းပါ။ သို့သော် အာဗြဟံအမျိုး ဖြစ်ရုံဖြင့် လွတ်ခြင်း အခွင့်မရနိင်ပါ။ သူတို့သည် ယေရှု၏ ဒေသနာတော်၌ တည်မှသာလျှင် လွတ်ခြင်း အခွင့်ရကြမှာ ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ယေရှုကို သတ်ဘို့ ရှာကြံ ကြသည်။

၃၉။ ထိုသူတို့ ကလည်း၊ အာဗြဟံသည် ငါတို့ အဘ ဖြစ်၏ဟုဆိုကြ၏။ ယေရှု ကလည်း၊ သင်တို့သည် အာဗြဟံ၏သား မှန်လျှင် အာဗြဟံ၏ အကျင့်ကို ကျင့်ကြလိမ့်မည်။ ၄၀ ဘုရားသခင့်အထံတော်၌ ကြားရသော သစ္စာ တရားကို သင်တို့အား ဟောပြောသောသူ တည်းဟူသောငါ့ကို သတ်အံ့သောငှါ သင်တို့သည် ယခုရှာကြံကြ၏။ အာဗြဟံသည် ထိုနည်းတူ ကျင့်သည် မဟုတ်။ ၄၁ သင်တို့သည် သင်တို့ အဘ၏ အကျင့်ကို ကျင့်ကြ၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုသူတို့ ကလည်း၊ ငါတို့သည် မျောက်မထားသော အမျိုး မဟုတ်။ ဘုရားသခင် တည်းဟူသောငါတို့ အဘတပါးတည်းရှိတော်မူသည်ဟုဆိုကြ၏။

ယေရှု ကသင်တို့သည် သင်တို့ အဘထံ၌ မြင် သကဲ့သို့ ပြုကြသည်ဟုဆိုသောကြောင့်၊ ငါတို့သည် အာဗြဟံ၏ သားများဖြစ်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ယေရှု ကသူတို့သည် အာဗြဟံသားများမဟုတ်၊ ဟုတ်လျှင် သူ့ကို သတ်အံ့သောငှါ ရှာကြမည် မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ ထိုအခါ သူတို့ ကသူတို့သည် မျောက်မထားသော အမျိုး မဟုတ်ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် သူတို့ အဘ ဖြစ်သည်ဟုတ်ဆိုကြပြန်သည်။

၄၂။ ယေရှု ကလည်း၊ ဘုရားသခင်သည် သင်တို့ အဘမှန်လျှင်၊ သင်တို့သည် ငါ့ကို ချစ်ကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် ဘုရားသခင့်အထံတော်မှ ထွက်ကြရောက်လာ၏။ ကိုယ်အလိုအလျောက်လာသည် မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သည် ငါ့ကို စေလွှတ် တော်မူ၏။ ၄၃ အဘယ်ကြောင့်ငါ့စကားကို နားမလည် ကြသနည်း။ ငါ၏ ဒေသနာကို နားမခံမယူနိုင်သောကြောင့် သာသင်တို့သည် ငါ့စကားကို နားမလည် ကြ။ ၄၄ သင်တို့သည် သင်တို့၏ အဘ တည်းဟူသောမာရ်နတ်မှဆင်းသက်ကြ၏။ သင်တို့ အဘ၏ အလိုသို့လည်း လိုက်တတ်ကြ၏။ မာရ်နတ်သည် ရှေ့ဦးစွာ မှစ၍ လူအသက်ကို သတ်သောသူ ဖြစ်၏။ သူ၌ သစ္စာ တရားမရှိသောကြောင့် သစ္စာ တရား၌ မတည်မနေ။ သူသည် မုသာစကားကို ပြော သောအခါ မိမိပကတိအတိုင်း ပြော၏။ မုသာစကား၌ ကျင်လည်သောသူ ဖြစ်၏။ မုသာ၏ အဘလည်း ဖြစ်၏။

ယေရှု ကသူတို့သည် ဘုရားသား များလည်း မဟုတ်၊ ဟုတ်လျှင် ယေရှုကို လက်ခံကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည် မာရ်နတ်သားများဖြစ် ကြသည်။ မာရ်နတ်သား ဖြစ်ကြောင်း သူတို့၏ အကျင့်အားဖြင့် ထင်ရှားသည်။ သူတို့သည် မာရ်နတ်ကဲ့သို့ မုသာပြော၍ မုသာ၌ ကျင်လည်ကြသည်ဟုတ်ဆိုသည်။

၄၅။ ငါသည် သစ္စာ စကားကို ပြောသောကြောင့် သင်တို့ မယုံကြ။ ၄၆ ငါ၌ အပြစ်ရှိကြောင်းကို သင်တို့တွင် အဘယ်သူ ဘော်ပြသနည်း။ သစ္စာ စကားကို ငါပြောသည် မှန်လျှင် အဘယ်ကြောင့်သင်တို့ မယုံကြသနည်း။ ၄၇ ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်သော သူသည် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နားထောင် တတ်၏။ သင်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် မစပ်ဆိုင်သောကြောင့် နားမထောင်ကြဟု မိန့်တော်မူ၏။

သစ္စာ စကားသည် သမ္မာတရားကို ဆိုလိုသည်။ ဘုရားနှင့် ဆိုင်သမျှ တို့သည် သစ္စာ တရား တည်းဟူသောသမ္မာတရားကို နားလည် နားထောင် ကြသည်ဟုဆိုသည်။ သင်လည်း သမ္မာတရား နားမလည်၊ စိတ်မဝင်စားလျှင် ဘုရားသား ဖြစ်ခြင်းကို ပြန်လည်စစ်ဆေးဘို့ လိုသည်။ မုသာစကား၌ သာပျော်မွေ့၍ နားလည်လျှင် မာရ်နတ်၏သား ဖြစ်နိုင်သည်။ ၄၈။ ယုဒလူတို့ ကလည်း၊ သင်သည် ရှမာရိလူ ဖြစ်၏။ နတ်ဆိုးစွဲသော သူလည်း ဖြစ်၏ဟု ငါတို့ ပြောသော စကားသည် လျောက်ပတ်သည် မဟုတ်လောဟုဆိုကြ၏။ ယေရှု ကသင်တို့သည် မာရ်နတ်သားဟုဆိုသောကြောင့် သူတို့ကလည်း သင်သည် ရှမာရိလူ၊ နတ်ဆိုးစွဲသူဟု စွပ်စွဲ ကြသည်။ အပြန်အလှန်စွပ်စွဲ နေကြသည်။ အမှန်မှာ ယုဒလူများ မှားသည်။ ယနေ့ ယေရှု မရရှိ သူများ ကလည်း၊ ရရှိ သူများကို ပြောင်းပြန်စွပ်စွဲတတ် ကြသည်။

၄၉။ ယေရှု ကလည်း၊ ငါသည် နတ်ဆိုးစွဲသောသူ မဟုတ်။ ငါ့ခမည်းတော်ကို ချီးမြှောက်၏။ သင်တို့သည် ငါ့ကို ရှုတ်ချကြ၏။ ၅၀ ငါသည်ကိုယ်ဘုန်းအသရေကို မရှာ။ ငါ၏ ဘုန်းအသရေကို ရှာ၍ စီရင် တော်မူသော သူရှိသေး၏။ ၅၁ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါ့စကားကို နားထောင်သော သူသည် သေခြင်းနှင့် အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ် လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ယေရှုကလည်း သူသည် နတ်ဆိုးစွဲသူ မဟုတ်ကြောင်း၊ သူသည် ခမည်းတော်ကို ချီးမြှောက်ကြောင်း၊ သူတို့ ကသူ့ကို ရှုတ်ချသော်လည်း ဘုရား ကသူ့ကို လက်ခံကြောင်း ပြောပြသည်။ ယေရှု ပင်လျှင် ထိုကဲ့သို့ ရှုတ်ချအပြစ် တင်လျှင် ယုံကြည်သူများကိုလည်း အပြစ် တင်မှာ ဖြစ်သည်။ ထိုအရာကို သိခြင်းဖြင့် စိတ်သက်သာရာရနိုင်သည်။ ယေရှု ကသူ့စကား နားထောင်လျှင် သေခြင်းနှင့် ကင်းလွတ် နိုင်ကြောင်း ပြောသည်။ မှန်ပါသည်၊ ကိုယ်ခန္ဓာသေလျှင်လည်း ပြန်ရှင်မည်။ ယုံကြည်သူသည် ထာဝရ အသက် ရရှိပြီး သောကြောင့် မသေနိင်တော့ပါ။

၅၂။ ယုဒလူတို့ ကလည်း၊ သင်၌ နတ်ဆိုးစွဲသည်ကို ယခုငါတို့ သိကြ၏။ အာဗြဟံမှစ၍ ပရောဖက် တို့သည် သေလွန်ကြပြီ။ သင်မူကား၊ ငါ့စကားကို နားထောင်သော သူသည် သေခြင်းနှင့် အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ် လိမ့်မည်ဟုဆိုပါသည် တကား။ ၅၃ ငါတို့ အဘအာဗြဟံထက် သင်သည် သာ၍ ကြီး မြတ်သလော။ သူသည် သေပြီ။ ပရောဖက် တို့လည်း သေကြပြီ။ သင်သည် အဘယ်သို့သော သူ၏ အရောင်ကို ဆောင်သနည်းဟုဆိုကြ၏။

ယေရှု စကားကို ယုဒလူများ နားမလည် နိုင်ပါ။ ထိုကြောင့်နတ်ဆိုးစွဲသူ၊ ရောင်ဆောင်သော သူဟု ထင် နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေရှုထက် အာဗြဟံကို လေးစား၍ အမြတ်တနိုးရှိ ကြသည်။ အမှန်မှာ အာဗြဟံကို ဖန်ဆင်းရှင်သည် ယေရှု ပင် ဖြစ်သည်။

၅၄။ ယေရှု ကလည်း၊ ငါသည်ကိုယ်ဂုဏ်ကို ပြလျှင်၊ ငါ့ဂုဏ်သည် အချည်းအနှီး ဖြစ်၏။ ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါ့ဂုဏ်ကို ထင်ရှားစေ တော်မူ၏။ ထိုဘုရားသခင်သည် ငါတို့၏ ဘုရား ဟူ၌ သင်တို့ ခေါ်ဝေါ်တတ်ကြ၏။ ၅၅သို့သော်လည်း ထိုဘုရားသခင်ကို သင်တို့ မသိကြ။ ငါမူကား သိ၏။ ငါမသိဟု ငါဆိုလျှင် သင်တို့ ကဲ့သို့ မုသာသုံးသောသူ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုဘုရားသခင်ကို ငါသိ၏။ ဘုရားသခင်၏ စကားတော် ကိုလည်း နားထောင်၏။

ယေရှု ပင်လျှင် သူ့ဂုဏ်ကို သူမပြ၊ ခမည်တော်၏ ပြခြင်းကို အမှီပြုသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့ မူကားကိုယ်ဂုဏ်ကို ပြချင် တတ်ကြသည်။ ထိုအရာသည် အလွန် မှားသည်။ ယုဒလူများ ကဘုရား သိသည်ဟုဆိုကြသော်လည်း မသိကြ သကဲ့သို့ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း မသိကြချေ။ သိကြလျှင် ဘုရား စကား နားထောင် မည်၊ အလိုတော်ကို သာလျှင် ရှာကြမည်။ ဘုရား အတွက် အသက် ရှင်ခြင်းသည် အလွန် လွယ်ကူမည်။ သားတော်သည် ခမည်းတော်ကို သိသောကြောင့် လောက၌ သူ့အလိုတော် အတိုင်း အသက် မရှင်ဘဲ ခမည်းတော် အလိုကို သာလျှင် ရှာခြင်း ဖြစ်သည်။

၅၆။ သင်တို့ အဘအာဗြဟံသည် ငါကြလာမည့်အချိန် ကာလကို မြော်မြင်ခြင်းငှါ အလွန် အလိုရှိ၏။ မြင်ရ သောအခါ ဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ ရောက်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ယေရှု ကအာဗြဟံသည် သူကြွလာမှာကို မြော်၍ မြင်လျှင် ဝမ်းမြောက်သည်ဟုဆိုသည်။ အာဗြဟံသည် ယေရှု လူ့ဇာတိမခံမှီသေသွားပြီ၊ အဘယ်ကြောင့်မြင်သည်ဟုဆိုသနည်းဟူမူကား၊ မြင်ခဲ့လျှင် လက်ခံယုံကြည်၍ ဝမ်းမြောက် မှာကို သိသောကြောင့် ထိုကဲ့သို့ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အာဗြဟံသည် ဝိညာဉ် လူဖြစ်သောကြောင့် ယေရှုကို မြင်လျှင် ချက်ချင်း သိ၍ ယုံကြည် လက်ခံမှာသေချာသည်။

၅၇။ ယုဒလူတို့ ကလည်း၊ သင်၏ အသက်သည် အနှစ်ငါးဆယ်မျှမရှိဘဲ လျက် သင်သည် အာဗြဟံကို မြင်လေပြီတကားဟုဆိုကြ၏။ ၅၈ ယေရှု ကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ အာဗြဟံမ ဖြစ်မှီငါ ဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ယုဒလူများ ကယေရှု၏ ဆိုလိုရင်းကို နားမလည် နိုင်ကြချေ။ ယေရှု ကသူ၏ ဘုရား ဇာတိအကြောင်းကို ပြောသည်။ သူသည် ဇာတိအားဖြင့် အသက် ငယ်သော်လည်း ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဘုရား ဖြစ်၍ အာဗြဟံထက် အသက် ကြသည်။

၅၉။ ထိုအခါကိုယ်တော်ကို ခဲနှင့် ပစ်ခြင်းငှါ ကျောက်ခဲတို့ကို ကောက်ယူကြ၏။ ယေရှုသည် တိမ်းရှောင်၍ ထိုသူတို့ အလယ်၌ ရှောက်သွားပြီးလျှင် ဗိမာန်တော်မှ ထွက်ကြ တော်မူ၏။

ယေရှု ပြော သကဲ့သို့ ယုဒလူများ ကသူ့ကို ခဲနှင့် ပစ်ဘို့ ကြိုးစား ကြသည်။ အလွန် ဝမ်းနည်းစရာ ပင်။ သူတို့ ကယေရှု၏ အဖြစ်မှန်ကို သိပါက ၊ ရှိခိုးကိုးကွယ်ကြမှာ ဖြစ်သည်။ မသိခြင်းသည် အလွန် ဆိုးပါတကား။ သင်သည် ဘုရားနှင့် သခင်ယေရှုကို အမှန်သိပါသလား။ သိလျှင် သင်၏ ဘဝသည် အလွန် ထူးခြားမှာ ဖြစ်သည်။ အကျင့်အကြံအပြု အမူ များသည် လုံးဝ ခြားနားသွားမှာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်ကသင့်ကို ဝိညာဉ် မျက်စိဖွင့်ပေးပါစေသော်။

 

ယော ၉

 

၁။ လမ်း၌ သွား တော်မူ စဉ်၊ အမိဝမ်းတွင်း ကပင်မျက်စိကန်းသော သူတယောက်ကို တွေ့မြင် တော်မူ၏။ ၂ တပည့်တော် တို့က၊ အရှင်ဘုရား၊ ဤသူသည် အဘယ်သူ၏ အပြစ်ကြောင့် မျက်စိကန်းသနည်း။ ကိုယ်အပြစ်ကြောင့် ကန်းသလော။ မိဘအပြစ်ကြောင့် ကန်းသလောဟု မေးလျှောက်ကြ၏။

တပည့်တော် များ၏ မေးခွန်းအရ၊ ဒုက္ခိတ ဖြစ်ခြင်းသည်ကိုယ့်အပြစ် သို့မဟုတ် မိဘအပြစ်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည့် သဘော ရှိသည်။ အထက်၌ ဖေါ်ပြသော မျက်စိကန်းသည်နှင့် ပတ်သက်၍ သခင်ဘုရား ကအောက်၌ အ​ဖြေပေးထားသည်။

၃။ ယေရှု ကလည်း၊ ကိုယ်အပြစ်ကြောင့် မဟုတ်။ မိဘအပြစ်ကြောင့်လည်း မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို သူ၌ ထင်ရှားစေမည်အကြောင်း တည်း၊

မျက်စိကန်းသူသည် သူ့အပြစ် မိဘအပြစ်ကြောင့် မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော် ထင်ရှားစေဘို့ရန် ဖြစ်သည်ဟု သခင်ဘုရား က​ဖြေလိုက်သည်။ မည်ကဲ့သို့ ထင်ရှားမည်နည်း။ သခင်ဘုရား ကမျက်စိမြင်စေခြင်းအားဖြင့် ထင်ရှားသည်။ သင်နှင့် သင်နှင့် ပတ်သက်သော သူလည်း အပြစ်ကြောင့် ဒုက္ခ ရောက်နိုင် သကဲ့သို့၊ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော် ထင်ရှားစေဘို့ရန်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်မပျက်ဘဲသည်း ခံ၍ ဘုရား၏ ဘုန်းထင်ရှားသည် အထိ စောင့်ဘို့ လိုသည်။

၄။ ငါ့ကို စေလွှတ် တော်မူသော သူ၏ အမှုကို နေ့အချိန် ရှိစဉ်တွင် ငါပြုမည်။ အဘယ်သူ မျှအမှု မပြုနိုင်သောအချိန် တည်းဟူသောညဉ့်အချိန် လာသေး၏။

ယေရှု ကနေ့နှင့် ညပြောသောအရာသည် ဝိညာဉ် ပိုင်း ဖြစ်သည်။ ဤလောကသည် ဝိညာဉ် ပိုင်း၌ ည ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ အလင်း တည်းဟူသောဘုရားသခင် (၁ ယော ၁:၅၊ ယော ၉:၅) မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ည ဖြစ်သောကြောင့် ယုံကြည်သူများကို သင်တို့သည် ဤလောက၏ အလင်း ဖြစ်သည် (မ ၅:၁၃) ဟုဆိုရခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင် သခင်ဘုရား ကနေ့အချိန် ရှိစဉ်တွင်ဟုဆိုသောအရာသည် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ သူကိုယ်တိုင်က ၊ ‘ငါသည် ဤလောက၏ လင်း ဖြစ်၏ ’ဟု အောက်တွင် ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် သူရှိစဉ်သည် အလင်း ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူ မျှအမှု မပြုနိုင်သော အချိန်သည် ဘေးဒဏ်ကြီး ကာလကို ဆိုုလိုခြင်း ဖြစ်မည်။

၅။ ငါသည် ဤလောက၌ ရှိစဉ်တွင် ဤလောက၏ အလင်း ဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ ၆ မြေပေါ်မှာ ထွေး၍ တံထွေးနှင့် ရွံ့လုပ်ပြီးမှကန်းသော သူ၏ မျက်စိကို ရွံ့နှင့် လူး၍ ၊ ၇ သင်သွားလော့။ ရှိလောင်ရေကန်၌ မျက်စိကို ဆေးလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ရှိလောင်အနက်ကား စေလွှတ်သည်ဟုဆိုသတည်း။ ထိုသူသည် သွား၍ ဆေးပြီးမှ၊ မျက်စိမြင်လျက် ပြန်လေ၏။

ယေရှု ကငါသည် ဤလောက၏ အလင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုရာတွင် ဘာကို ဆိုလိုသနည်း။ အလင်း၏ အလုပ်သည် ထင်ရှားစေသည်။ ပေါလုက၊ “အပြစ် ထင်ရှားသောအရာ ရှိသမျှ တို့သည် အလင်းဖြင့် ထင်ရှားကြ၏။ ထင်ရှားစေတတ်သောအရာ ရှိသမျှ သည်လည်း အလင်း ဖြစ်၏။” ဟုဆိုသည် (ဧဖက် ၅:၁၃)။ သို့ဖြစ်လျှင် ယေရှုသည် ဘာကို ထင်ရှားစေသနည်း။ လူများ၏ အပြစ်၊ စိတ်နှလုံးအကြံ အစည်များကို ထင်ရှားစေသည်။ သင်ယေရှု ကအဘယ်ကြောင့်မျက်စိပြန်မြင်စေဘို့ရန် တံထွေးနှင့် ရွှံ့လုပ်သနည်း။ ရွှံ့ကို မျက်ကန်းသူ၏ မျက်စိ၌ လူးပေးသည်။ ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သလော။ ဖြစ်နိုင် ချေမှာလူအားလုံးသည် ရွှံ့ တည်းဟူသောဤလောက အရာများအားဖြင့် မျက်စိကန်းကြကြောင်းကို ဖေါ်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ မျက်စိ၌ ရည်းစားမြင်ယောင်နေလျှင် ဘုရားကို မမြင်နိုင်ပါ။ လူအများစု၏ ဝိညာဉ် မျက်စိကို ရွှေငွေများ ကဖုံးနေတတ်သည်။ သင်စွဲလန်းသောအရာသည် ရွှံ့ ဖြစ်သည်။ ထိုအရာကို ရေ တည်းဟူသောနှုတ်ကပတ်တော် ကဆေးကြောမှသာလျှင် မျက်စိပြန်မြင်လာနိုင်သည်။ မျက်စိကန်းသူအတွက် ရှိလောင်ရေကန်အထိ သွား၍ ဆေးဘို့ရန်သည် ခက်ခဲသောအရာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူသည် သခင်ဘုရား ခိုင်းသည့်အတိုင်း နာခံ သောအခါ မျက်စိပြန်မြင်သည်။ သင်လည်း ဝိညာဉ် မျက်စိမြင်လိုလျှင် ကျမ်းစာ ဖတ်၍ နာခံဘို့ လိုသည်။

၈။ သူသည် သူတောင်းစား ဖြစ်သည်ကို အိမ်နီးချင်းမှစ၍ မြင်ဘူးသော သူတို့က၊ ဤသူသည် ထိုင်၍ တောင်းသောသူ ဖြစ်သည် မဟုတ်လောဟုဆိုကြ၏။ ၉ လူအချို့က၊ ဟုတ်ကဲ့ဟုဆိုကြ၏။ အချို့ကလည်း၊ ထိုသူနှင့် တူသည်ဟုဆိုကြ၏။ ထိုသူကလည်း၊ အ​ကျွန်ုပ်သည် ထိုသူပင် ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။

မျက်စိကန်းဘူးသော သူကို အိမ်နီးချင်းများ မှစ၍ မြင်ဘူးသော သူများ ကသေချာစွာ မမှတ်မိကြချေ။ အကြောင်းမှာ သူသည် မျက်စိမြင်လာသောအခါ ထူးခြားသွားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော သူကမရှက်မကြောက်အကျွန်ုပ်သည် ထိုသူပင် ဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံလိုက်သည်။ ထို့နည်းတူ ဝိညာဉ် ရေးရာ၌ ဒုတိယ မွေးဘွားသော သူများကို သူတပါးကသေချာစွာ မသိလျှင်လည်းကိုယ်ကိုယ်ကို သိရမည်။ အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲလာ သူများ ကသူတို့ကို သူတို့ မရှက်ကြောက်ဘဲ သက်သေခံရဲ ကြသည်။

၁၀။ သူတို့ ကလည်း၊ အဘယ်သို့ သင်၏ မျက်စိပွင့်သနည်းဟု မေးမြန်းကြလျှင်၊ ၁၁ ထိုသူက၊ ယေရှု အမည်ရှိသော သူတယောက်သည် ရွံ့လုပ်၍ အ​ကျွန်ုပ်မျက်စိကို လူးပြီးမှ၊ ရှိလောင်ရေကန်သို့ သွား၍ မျက်စိကို ဆေးလော့ဟုဆိုသည် အတိုင်း အ​ကျွန်ုပ်သွား၍ ဆေးလျှင် မျက်စိမြင်သည်ဟုဆို၏။

လူများ ကသင်မည်ကဲ့သို့ မျက်စိမြင်နိုင်သနည်းဟု မေးသောအခါ၊ ထိုသူကလိုရင်းကို တိုတိုလေးနှင့် ပြောတတ်သည်။ ယနေ့ သက်သေခံ သူများ မူကား မလိုအပ်သောအရာ များ ကရှည်လျားစွာဖြင့် သက်သေခံကြ သောအခါ လိုရာမရောက်ဘဲ၊ ရှုပ်ထွေးကုန်တတ်သည်။ မျက်စိကန်းဘူးသူ၏ သက်သေခံနည်းကို သင်ယူကြပါစို့။

၁၂။ လူများကလည်း ထိုသူသည် အဘယ်မှာ ရှိသနည်းဟု မေးမြန်းကြလျှင်၊ အ​ကျွန်ုပ် မသိဟုဆို၏။ ၁၃ လူများ သည်လည်း မျက်စိကန်းဘူးသော ထိုသူကို ဖာရိရှဲထံသို့ ပို့ကြ၏။ ၁၄ ယေရှုသည် ရွံ့လုပ်၍ သူ၏ မျက်စိကို ဖွင့် တော်မူသော နေ့သည် ဥပုသ်နေ့ ဖြစ်သတည်း။

မျက်စိကန်းဘူးသူသည် သခင်ယေရှုကို ထောက်ခံနေသော်လည်း ဘယ်မှာ ရှိသည် မကို မသိမျက်​ခြေပျက်သွားသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း သခင်ယေရှုကို ယုံကြည် ချိန်၌ မျက်​ခြေပျက်သွားတတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်လူများ ကမျက်စိကန်းဘူးသော သူကို ဖာရိရှဲများ ထံသို့ ပို့သနည်း။ ဖာရိရှဲများသည် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ လူများ ကအထင်ကြီး၍ သူတို့သည် အတည်ပြုမည့်သူများအဖြစ်လူများက လက်ခံသည်။ ယေရှု ကထိုသို့ မျက်စိဖွင့်သော နေ့သည် ဥပုသ်နေ့ ဖြစ်နေသည်။ ယေရှုသည် လူနာများ ကမတောင်းဆိုသော်လည်း ဥပုသ်နေ့၌ အနာပျောက်စေတတ်သည်။ အကြောင်းမှာ သူသည် လူများကို သနား၍ အနားယူစေချင် သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူနာသည် နာနေလျှင် မနားရပါ၊ ဒုက္ခ ရောက်နေသည်။ အနာ ရောဂါပျောက်ကင်းမှသာအနားယူခွင့်ရှိသည်။

၁၅။ တဖန် ဖာရိရှဲတို့ ကအဘယ်သို့ သင်၏ မျက်စိမြင်သနည်းဟု မေးပြန််လျှင်၊ အ​ကျွန်ုပ်မျက်စိ၌ သူသည် ရွံ့ကို ထည့်၍ အ​ကျွန်ုပ်ဆေးလျှင် မျက်စိမြင်ပြီဟုဆို၏။

မျက်စိကန်းဘူူးသော သူသည် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ ထံရောက် သောအခါ စစ်ဆေးခြင်း ခံပါလေတော့သည်။ သူ၏ မျက်စိမည်ကဲ့သို့ ပြန်မြင်သည်ကို မေးသောအခါ ယခင်ကဲ့သို့ တိုတိုတုတ်တုတ်နှင့် ​ဖြေလိုက်သည်။

၁၆။ ဖာရိရှဲအချို့တို့က၊ ထိုသူသည် ဥပုသ်မစောင့်။ ဘုရားသခင် စေလွှတ် တော်မူသောသူ မဟုတ်ဟုဆိုကြ၏။ အချို့တို့က၊ ဆိုးသော သူသည် ဤသို့သော နိမိတ်လက္ခာတို့ကို အဘယ်သို့ ပြနိုင်သနည်းဟုဆိုကြ၏။ ထိုသို့ အချင်းချင်းမသင့်ကွဲပြားခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။

ဖာရိရှဲများသည် သူုတို့၏ ထုံးစံအတိုင်း အပြစ် တင်ဘို့ သာရှာ နေကြသည်။ မျက်စိကန်းသော သူ၏ ဒုက္ခ ​ ဖြေရှင်း သွားသည်ထက် ဥပုသ်နေ့မစောင့်ခြင်းကို အပြစ် မြင် နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဥပုသ်နေ့၌ မျက်စိပြန်မြင်စေသော ယေရှုကို ဘုရားသခင်က စေလွှတ်သောသူ မဟုတ်ဟု မှတ်ချက်ချ ကြသည်။ သို့သော် အချို့ကဆိုးသော သူသည် မည်ကဲ့သို့ နိမိတ်လက္ခဏာပြုနိုင်မည်နည်းဟု အချင်းချင်းကွဲပြား ကြသည်။

၁ရ။ တဖန် မျက်စိကန်းဘူးသော သူအား၊ သင်၏ မျက်စိကို ဖွင့်သော သူသည် အဘယ်သို့ သောသူ ဖြစ်သနည်းဟု မေးကြလျှင်၊ ပရောဖက် ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။

မျက်စိကန်းဘူးသော သူကသခင်ယေရှုကို ကောင်းစွာ မသိသေးချေ။ သူကသခင်ယေရှုကို ပရောဖက် အဖြစ်သာသိသည်။ သူသည် မျက်စိမမြင်ဘူးသောကြောင့် မသိလျှင်လည်း အပြစ် တင်စရာ မရှိပါ။ ထို့နည်းတူ ဒုတိယ မွေးဘွားခါစလူများ အနေဖြင့် သခင်ယေရှုကို ကောင်းစွာ မသိတတ်ကြပါ။ မူစလင်များကလည်း သခင်ယေရှုကို ပရောဖက် တယောက် အနေနှင့် သာယုံကြည် ကြသည်။ ဘုရား အနေဖြင့် မယုံကြည် ကြပါ။

၁၈။ ထိုသူသည် အထက် ကမျက်စိမမြင်၊ နောက်မှမျက်စိမြင်သည်ကို ယုဒလူတို့သည် မယုံကြသဖြင့် သူ၏ မိဘကို ခေါ်၍ ၊ ၁၉ ဤသူသည် သင်တို့ ဆိုသည် အတိုင်း အမိဝမ်းတွင်း ကပင်မျက်စိကန်းသော သင်တို့၏သား မှန်သလော။သို့ မှန်လျှင် အဘယ်သို့ ယခုမျက်စိမြင်သနည်းဟု မေးကြ၏။

ယုဒလူများ ကမျက်စိကန်းသူကို သခင်ယေရှု ကပြန်မြင်စေသည်ကို မယုံကြည် ကြချေ။ သူတို့သည် နိမိတ်လက္ခဏာရှာသော အမျိုး ဖြစ်သော်လည်း (၁ ကော ၁:၂၂-၂၃)၊ နိမိလက္ခဏာတွေ့ သောအခါ မယုံကြည် တတ်ကြချေ။ ထို့ကြောင့် သူတို့ကို ဘုရားသခင်ကအား မရချေ။ ယုဒလူတို့ ကကာယကံရှင်ကို မေးရုံဖြင့် မကျေနပ် သေးဘဲ မိဘများကို ပါစစ်ဆေး ကြသည်။ ထိုသူသည် သူတို့၏သား မှန်မမှန်၊ မှန်လျှင် မည်ကဲ့သို့ မျက်စိပြန်မြင်သည်ကို မေးကြသည်။

၂၀။ မိဘတို့ ကလည်း၊ ဤသူသည် အ​ကျွန်ုပ်တို့၏သား မှန်သည်ကို၎င်း၊ အမိဝမ်းတွင်း ကပင်မျက်စိကန်းသည်ကို၎င်းအ​ကျွန်ုပ်တို့ သိကြပါ၏။ ၂၁ အဘယ်ကြောင့် ယခုမျက်စိမြင်သည်ကို၎င်း၊ အဘယ်သူသည် သူ၏ မျက်စိကို ဖွင့်သည်ကို၎င်း၊ အ​ကျွန်ုပ်တို့ မသိကြပါ။ သူသည် အသက် အရွယ်နှင့် ပြည့်စုံပါ၏။ သူ့ကို မေးကြပါလော့။ သူသည်ကိုယ်အကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်ပြောပါလိမ့်မည်ဟု ပြန်ပြောကြ၏။ ၂၂ ဤသို့ ပြောသည် အကြောင်းကား၊ ယေရှုသည် ခရစ်တော် ဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံသော သူမည်သည်ကို တရားစရပ်မှနှင်ထုတ် ရမည်ဟု ယုဒလူတို့သည် တိုင်ပင်စီရင်နှင့် ကြပြီ။ ၂၃ ထိုကြောင့်မိဘတို့၊ သူသည် အသက် အရွယ်နှင့် ပြည့်စုံပါ၏။ သူ့ကို မေးကြပါလော့ဟု ယုဒလူတို့ကို ကြောက်၍ ပြောကြ၏။

မိဘများ ကယုဒလူများ မေးသော မေးခွန်းအချို့သာလျှင် ​ဖြေသည်။ သူသည် သူတို့၏သား မှန်ကြောင်း မွေးစကပင်မျက်စိကန်းကြောင်း ​ဖြေ ကြသည်။ မည်ကဲ့သို့ မျက်စိပြန်မြင်သည်ကို သိနေကြသော်လည်း မပြောချင် ကြပါ။ အကြောင်းမှာ ယေရှုသည် ခရစ်တော် ဖြစ်သည်ဟု ဝန်ခံသော သူကို တရားစရပ်မှနှင့် ထုတ်မည်ဟု တိုင်ပင်နှင့်သောအရာ ကို သိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မိဘများသည် သခင်ယေရှုထက် လူများ၏ ပယ်ခြင်းကိုကို ကြောက် ကြသည်။ များစွာသော သူတို့လည်း ကယ်တင်ခြင်းနှင့် သမ္မာတရားကို ကြားသိကြ သောအခါ၊ မှန်မှန်းကောင်းမှန်းသိသော်လည်း၊ အမျိုးနှင့် အသင်းတော်၊ အသိုင်းအဝိုင်းကို ပို၍ ချစ်၊ ကြောက်သောကြောင့် သခင်ယေရှုကို ပယ်တတ် ကြသည်။ သင်သည် ထိုသို့ သောသူ ဖြစ်နေပါသလား။

၂၄။ ထိုကြောင့်၊ မျက်စိကန်းဘူးသော သူကို ဒုတိယအကြိမ်ခေါ်၍ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလော့။ ထိုသူသည် လူဆိုး ဖြစ်ကြောင်းကို ငါတို့ သိ၏ဟုဆိုကြလျှင်၊ ၂၅ လူဆိုး ဖြစ်သည် မဖြစ်သည်ကို အ​ကျွန်ုပ် မသိ။ အ​ကျွန်ုပ်သည် အထက် ကမျက်စိကန်း၍ ယခုမျက်စိမြင်သည် အကြောင်း တခုကို အ​ကျွန်ုပ်သိသည်ဟုဆို၏။

မျက်စိကန်းဘူးသူကို ပြန်ခေါ်၍ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းခိုင်းသည်။ သူတို့သည် လျှာနှစ်ခွရှိ၍ စကား နှစ်မျိုးပြောနေမှန်း မသိကြချေ။ သူတို့ ချီးမွမ်းခိုင်းသော ဘုရားသည် သူတို့ကိုယ်တိုက်ကရှုတ်ချသော သခင်ယေရှု ပင် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကို လူဆိုးဟု သတ်မှတ်လိုက် ကြသည်။ သူတို့ အမြင် အတိုင်း ဥပုသ်ကို မစောင့်သောကြောင့် လူဆိုးဘွဲ့ကို ပေးလိုက် ကြသည်။ ယုံကြည်သူများလည်း မိိမိတို့ အမြင် အတိုင်း မမြင်သူတိုင်းကို ထိုကဲ့သို့ အထင်လွှဲတတ် ကြသည်။ မျက်စိကန်းဘူးသော သူကယေရှုသည် လူဆိုး ဖြစ်သည် မဖြစ်သည်ကို မသိဟုဆိုလိုက်သည်။ သူသိသည် မှာယခင်ကသူသည် မျက်စိကန်း၍ ယခုမျက်စိမြင်သည့်အကြောင်း တခုသာသူသိကြောင်း ပြောလိုက်သည်။ သူသည်ကိုယ်တိုင် အကျိုးခံစား သောကြောင့် မကြောက်ပါ။ သင်လည်းကိုယ်တိုင်ခံစားလျှင် ဘာမျှကြောက်စိတ်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။

၂၆။ တဖန် ထိုသူတို့က၊ သူသည် သင်၌ အဘယ်သို့ ပြုသနည်း။ သင်၏ မျက်စိကို အဘယ်သို့ ဖွင့်သနည်းဟု မေးကြလျှင်၊ အ​ကျွန်ုပ်တခါပြောပြီ၊ သင်တို့ နားမကြားကြ။ ၂၇ အဘယ်ကြောင့်တဖန် ကြားချင် သနည်း။ သူ့တပည့် ဖြစ်ချင် သလောဟုဆို၏။

မျက်စိကန်းဘူးသူသည် နှစ်ခါမြောက်မေးခွန်းမေးခံ သောအခါ စိတ်မရှည်နိုင်တော့ပါ။ သူ့ကို မေးသော သူများကို ယေရှု၏ တပည့် ဖြစ်ချင် သလောဟု ဘုကျကျပြန်မေးလိုက်သည်။ သူသည် သတ္တိရှိသည်။

၂၈။ ထိုသူတို့ ကလည်း၊ သင်သည် သူ့တပည့် ဖြစ်၏။ ငါတို့ မူကား မောရှေ၏ တပည့် ဖြစ်ကြ၏။ ၂၉ ဘုရားသခင်သည် မောရှေ၌ ဗျာဒိတ်ထား တော်မူ ကြောင်းကို ငါတို့ သိကြ၏။ ထိုသူသည် အဘယ်က ဖြစ်သည်ကို မသိဟု ကဲ့ရဲ့၍ ပြောဆို ကြလျှင်၊

ယုဒလူများ ကသူတို့သည် မောရှေတပည့် ဖြစ်သည်ဟုဆို ကြသည်။ အမှန်မှာ မောရှေသည် ဘုရား အသုံးပြုသော လူသား မျှသာ ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် သူကိုယ်တိုင်မောရှေကို ဖန်ဆင်းသောသူ ဖြစ်သည်။ မသိ သောအခါ အရှင်ကို ပယ်၍ ​ကျွန်ကို အားကိုး ကြသည်။ ယနေ့ များစွာသော သူတို့လည်း ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကို မသိ သောအခါ ဖန်ဆင်းထားသောအရာ များကို ယုံကြည် အားကိုး ကြသည်။ ပြော၍ လည်း မရသောအခါ၊ သနားရုံကလွှဲလျှင် ဘာမျှ မတတ်နိုင်ပါ။ သင်သည်လည်း ထိုကဲ့သို့သောသူ ဖြစ်နေပါသလား။

၃၀။ သူသည် အ​ကျွန်ုပ်မျက်စိကို ဖွင့်သော်လည်း အဘယ်က ဖြစ်သည်ဟု သင်တို့ မသိကြသည်ကို အံ့ဩဘွယ်ရှိ၏။ ၃၁ ဘုရားသခင်သည် လူဆိုးတို့ စကားကို နားထောင်တော် မမူသည်ကို ငါတို့ သိကြ၏။ ဘုရားသခင်ကို ရိုသေလေးမြတ်၍ အလိုတော်သို့ လိုက်သောသူ ဖြစ်လျှင် ထိုသူ၏ စကားကို နားထောင် တော်မူ၏။ ၃၂ အမိဝမ်းတွင်း ကပင်မျက်စိကန်းသော သူကို မျက်စိမြင်စေခြင်းငှါ တတ်နိုင်သည်ကို ကမ္ဘာဦးမှစ၍ မကြားစဖူး။ ၃၃ ထိုသူသည် ဘုရားသခင် စေလွှတ် တော်မူသောသူ မဟုတ်လျှင် အဘယ်အမှုကို မျှ မတတ်နိုင်ဟု ပြောဆို၏။

မိဘများသည် ကြောက်သော်လည်း မျက်စိကန်းသော သူသည် လုံးဝ မကြောက်ချေ။ ဖာရိရှဲများနှင့် ယုဒလူများကို တရားဟောဆုံးမလိုက်သည်။ ယေရှုသည် ဘုရား လူမဟုတ်လျှင် ဘုရားသခင်က သူ၏ စကားကို နားထောင် မည်နည်းဟုဆိုလိုက်သည်။ အမိဝမ်းတွင်း ကပင်မျက်စိကန်းသူကို မျက်စိမြင်စေခြင်းသည် ဘုရားသခင် ထံမှ မဟုတ်လျှင် မည်သို့ တတ်နိုင်မည်နည်းဟု သူတို့ကို ပြောလိုက်သည်။ သူသည်ကိုယ်တိုင်ခံစား သောကြောင့် ရှင်းလင်းစွာ ပြတ်သားစွာ သိမြင်၍ ပြောနေခြင်း ဖြစ်သည်။ တရားစရပ်မှနှင်ထုတ် မည့် အရာကိုလည်း မမှု နိုင်ချေ။ များစွာသော ယုံကြည်သူများသည် အသင်းတော် အသိုင်းအဝိုင်းမှနှင်ထုတ် ခံမှာကို ကြောက်တတ် ကြသည်။

၃၄။ ထိုသူတို့ ကလည်း၊ သင်သည် မွေးစကပင်တကိုယ်လုံး၌ ဒုစရိုက်အပြစ် စွဲသောသူ ဖြစ်လျက်နှင့် ငါတို့ကို ဆုံးမပါသည် တကားဟု ပြောဆို ကြပြီးလျှင်၊ ထိုသူကို တရားစရပ်မှနှင်ထုတ် ကြ၏။

ဖာရိရှဲများများပြန်ပြောရဲသော သတ္တိသည် မနည်းပါ။ ထိုသို့ ပြောရဲသောကြောင့်လည်း သူ့ကို တရားစရပ်မှနှင်ထုတ် လိုက် ကြသည်။ သူတို့၏ အမြင် မှာတကိုယ်လုံးဒုစရိုက်အပြစ်ကြောင့် မွေးစကပင်မျက်စိကန်းသည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။

၃၅။ နှင်ထုတ်သည် အကြောင်းကို ယေရှုသည် ကြားပြီးမှထိုသူကို တွေ့ တော်မူလျှင်၊ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ယုံကြည် သလောဟု မေးတော်မူ၏။ ၃၆ သခင်၊ အ​ကျွန်ုပ်ယုံကြည် ရမည်အကြောင်း ဘုရားသခင်၏ သားတော် ကား အဘယ်သူ နည်းဟု မေးလျှောက်သော်၊ ၃၇ ယေရှုက၊ သင်သည် ထိုသူကို မြင်ခဲ့ပြီးသည် သာမက၊ သင်နှင့် ယခုစကား ပြောသော သူသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော် ဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊ ၃၈ သခင်၊ အ​ကျွန်ုပ်ယုံကြည် ပါ၏ဟု လျှောက်၍ ညွတ်ပြပ်ကိုးကွယ်လေ၏။

မျက်စိကန်းဘူးသော သူသည် မကြောက်ဘဲ ယေရှုကို ထောက်ခံသောကြောင့် တရားစရပ်မှနှင်ထုတ် ခံရသည်။ သို့သော် ထိုသို့ နှင်ထုတ် ခံခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ အကြောင်းမှာ ယေရှုသည် တရားစရပ်ထဲ၌ မရှိပါ။ အကယ်နှင်ထုတ်ခြင်း မခံခဲ့လျှင် ယေရှုနှင့် ပြန်တွေ့ရမှာ မဟုတ်။ ယနေ့ များစွာသော သူများလည်း သတ္တိမရှိသောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းနှင့် သမ္မာတရား မဟောပြောသော အသင်းတော်များ၌ စွဲကပ် နေကြသည်။ အသင်းတော်နှင့် အမျိုး အပေါင်းအသင်းများကို မခွဲရဲကြသောကြောင့် ယေရှုနှင့် ဝေးကွာကာနောက်ဆုံးခမ်း​ခြောက်သော အသက်တာနှင့် အသက် ရှင် ကြသည်။ ထိုသူကို ယေရှု ကဘုရား၏ သားတော်ကို ယုံကြည် သလောဟု မေးသောအခါ သူ မသိချေ။ ထို့ကြောင့် ယေရှု ကသူသည် ဘုရား၏ သားတော် ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလိုက်သည်။ ထိုအခါ သူသည် သံသယမရှိ၊ နှစ်ခါမစဉ်းစားဘဲ ယေရှုကို ယုံကြည်၍ ညွတ်ပြပ်ကိုးကွယ်လိုက်သည်။ သူ၏ ဝိညာဉ် မျက်စိပါလင်းသွားသည်။ ထိုသူသည် တနေ့ချင်းတွင်ကိုယ်ကာယမျက်စိနှင့် ဝိညာဉ် မျက်စိမြင်သွားသည်။ မည်မျှအားရစရာ ကောင်းသနည်း။ များစွာသော သူတို့သည်ကိုယ်ကာယမျက်စိမြင်သော်လည်း ဝိညာဉ် မျက်စိကန်း နေကြသည်။ သတ္တိမရှိ၊ မပြတ် သားသော သူများသည် ဝိညာဉ် မျက်စိကန်းသဖြင့် ဘုရား ပြင်ဆင် ပေးသောအရာ များ မမြင်သောကြောင့် ထာဝရ ဆုံးရှုံးရ ကြသည်။

၃၉။ ထိုအခါ ယေရှု ကလည်း၊ မျက်စိမမြင်သော သူသည် မြင်စေခြင်း ငှါ၎င်း၊ မြင်သော သူသည် မျက်စိကန်းစေခြင်း ငှါ၎င်း၊ ငါသည် တရားစီရင်၍ ဤလောကသို့ ရောက်လာပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။

ယေရှု ကသူသည် ဝိညာဉ် မျက်စိမမြင်သော သူတို့ကို မြင်စေခြင်းငှါ လာသည်ဟုဆိုသည်။ သင်သည် ဝိညာဉ် မျက်စိမြင်လိုပါသလား။ သခင်ဘုရား ထံချဉ်းကပ်ပါ။ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှင့် လာပါက သခင်ဘုရား ကသေချာပေါက်မြင်စေပါလိမ့်မည်။ သခင်ဘုရားသည် ဝိညာဉ် မျက်စိမြင်သည်ဟု ထင်သော သူများ၊ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အမှုတော်ဆောင်များ၊ မျက်စိကန်းစေခြင်းငှါ တရားစီရင်၍ လာသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုကဲ့သို့ သူမဖြစ်ပါစေနှင့်။

၄၀။ အထံတော်၌ ရှိသော ဖာရိရှဲအချို့တို့သည် ထိုစကားကို ကြားလျှင်၊ ငါတို့သည် မျက်စိကန်းသလောဟု မေးကြ၏။ ၄၁ ယေရှု ကလည်း၊ သင်တို့သည် မျက်စိကန်းသည် မှန်လျှင် အပြစ် မရှိ။ ငါတို့ မျက်စိမြင်သည်ဟု ယခုဆိုကြ၏။ ထိုကြောင့်သင်တို့၌ အပြစ် တည်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ဖာရိရှဲများသည် တရားစရပ်မှမျက်စိကန်းဘူးသော သူကိုနှင့် ထုတ်သော်လည်း၊ သူထွက်သွား သောအခါ နောက်မှလိုက် နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသူနှင့် ယေရှု စကားပြောသောအရာ ကို ကြားကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တချိန်လုံးသူတပါးအပြစ် ရှာသော စာတန်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်သည်။ သူတို့ ကယေရှုထံ၊ ငါတို့သည် မျက်စိကန်းသလောဟု စိတ်မလုံသောကြောင့် မေးကြ သောအခါ၊ ယေရှု ကသင်တို့သည် မျက်စိကန်းသည် မှန်လျှင် အပြစ် မရှိ၊ ယခုငါတို့ မျက်စိမြင်သည်ဟုဆိုသောကြောင့် အပြစ်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ သင်သည် မျက်စိကန်းသလော၊ မြင်သလော။ ကိုယ်ကိုယ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးစေလို ပါသည်။

.

 

ယော ၁၀

 

၁။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ သိုးခြံထဲသို့ တံခါးဝဖြင့် မဝင် အခြားလမ်းဖြင့် ကျော်ဝင်သော သူသည် သူခိုးထားပြ ဖြစ်၏။

သခင်ယေရှုက လူသားများ နားလည်နိုင်သော ဥပမာအားဖြင့် တရားဟော၊ သွန်သင်တတ်သည်။ သူကိုယ်တိုင်က ၊ “မြေကြီး အရာကို ငါပြော၍ သင်တို့သည် မယုံလျှင်၊ ကောင်းကင် အရာကို ငါပြော သောအခါ အဘယ်သို့ ယုံကြလိမ့်မည်နည်း။” ဟု နိကောဒင်ထံ၌ ဆိုခဲ့သည် (ယော ၃:၁၂)။ ထို့ကြောင့် လူများ သိနိုင်သော သိုးနှင့် ပတ်သက်သောအရာ နှင့် ကောင်းကင် အရာကို ရှင်းပြခြင်း ဖြစ်သည်။သို့ ခြံထဲသို့ တံခါးဝဖြင့် မဝင် အခြားလမ်းဖြင့် ကျော်ဝင်သော သူသည် သူခိုးထားပြ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ထိုသူခိုးထားပြများသည် မည်သူတို့ ဖြစ်သနည်း။ အောက်တွင် ဆက်လက်ကြည့်ကြပါစို့။

၂။ သိုးထိန်းမူကား၊ တံခါးဝဖြင့် ဝင်တတ်၏။ ၃ ထိုသူအား တံခါးစောင့်လည်း ဖွင့်တတ်၏။ သူ၏ စကား သံကို သိုးတို့သည် နားထောင် တတ်ကြ၏။ သူသည် မိမိသိုးတို့ကို နာမည်ဖြင့် ခေါ်၍ ပြင်သို့ ထုတ်ဆောင်တတ်၏။ ၄ သိုးများကို ထုတ် သောအခါ သိုးတို့ ရှေ့မှာ သွား၍ သိုးများသည် သူ၏ စကား သံကို ​ကျွမ်းသောကြောင့် လိုက်တတ်ကြ၏။

သိုးထိန်းသည် တံခါးဝဖြင့် ဝင်တတ်၏ ဆိုသည်မှာ သူခိုးနှင့် ခွဲခြားပြခြင်း ဖြစ်သည်။ သူခိုးမူကား အထက်၌ အခြားလမ်းဖြင့် ကျော်ဝင်တတ်သည်ဟုဆိုသည်။ သိုးထိန်း၏ အသံကို သိုးတို့က နားထောင်သည်ဟုဆိုသည်။ ဘုရားသခင်က သိုးနှင့် ဆိတ်ကို ဆင်တူရိုးမှားဖန်ဆင်းသည်။ အကြောင်းမှာ ဆိတ်သည် အစာကို မက်၍ စကား နားမထောင်တတ်။ သိုးတို့ မူကား အစာထက် သိုးထိန်းစကား ကုုိ နားထောင် တတ်သည်။ ယုံကြည်သူများသည် သိုးကဲ့သို့ သခင်စကားကို နားထောင်၍ မ ယုံကြည်သူများသည် ဆိတ်ကဲ့သိုု့သခင်စကားထက် မိမိတို့ လိုချင်သော အနောက်လိုက် တတ်ကြသည်။ သင်သည် သိုးကဲ့သို့ လော၊ ဆိတ်ကဲ့သို့လောဟူသောအရာ ကို စဉ်းစားဘို့ လိုသည်။ သိုးထိန်းသည် သိုးတို့ကို နာမည်ဖြင့် ခေါ်သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့နည်းတူ ယေရှု ကသူ၏ လူများကို နာမည်ဖြင့် အားလုံးသိသည်။ သိုးထိန်းသည် သိုးတို့ ရှေ့မှ ဦးဆောင်၍ သိုးတို့ ကလိုက်တတ်သည်။ ဆိတ်များ မူကား နောက်မှဒုတ်ဖြင့် ရိုက်ဘို့ လိုသည်။ သိုးတို့သည် သိုးထိန်း၏ အသံကို ​ကျွမ်းသည်။ သင်သည် သခင်ယေရှု၏ အသံ တည်းဟူသောကျမ်းစာကို တန်ဘိုး ထား၍ ဖတ်ရှု နားလည်ပါသလော။ ကျမ်းစာကို နားမလည် နိုင်၊ မဖတ်ချင်လျှင် သင်သည် ဆိတ် ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။

၅။ မဆိုင်သော သူတို့၏ စကား သံကို မ​ကျွမ်းသောကြောင့်၊ မဆိုင်သော သူနောက်သို့ မလိုက်ဘဲ ပြေးတတ်ကြသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

တခါတုန်းကသိုးခိုးသော သူကို တရားရုံး၌ သိုးပိုင်ရှင်ကတရားစွဲသည်။ တရားသူကြီး ကနှစ်ယောက်စလုံးသိုးကို အသံနှင့် ခေါ်ခိုင်းသည်။ ခိုးသော သူကခေါ် သောအခါ သိုးက မသိချေ။ ပိုင်ရှင်ကခေါ် သောအခါ သိုးက နားလည်သည်ဟုဆိုသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း သခင်ယေရှု၏ သိုးဖြင့်လျှင် သူ၏ အသံကို နားလည်မှာ ဖြစ်သည်။

၆။ ထိုဥပမာပုံကို ယေရှု ဟော တော်မူသည် တွင်၊ ပရိတ်သတ်တို့သည် မိန့်တော်မူသော စကားတော်၏ အနက်အဓိပ္ပါယ် ကို နားမလည် ကြ။

ယေရှု ကထိုဥပမာကို ပြော သောအခါ အဘယ်ကြောင့် နားမလည် ကြသနည်း။ သူ၏ သိုးများ မဖြစ်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူ၏ သိုးများ မဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်က နားလည်ခွင့်မပေးချေ။ သခင်ယေရှု ကပေတရုထံ၊ “ရှိမုန်ဗာယောန၊ သင်သည် မင်္လာရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ အသွေးအသားသည် ဤအကြောင်း အရာကို သင့်အား ဘော်ပြသည် မဟုတ်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်သည် ဘော်ပြတော်မူ သတည်း။” ဟုဆိုခဲ့သည် (မ ၁၆:၁ရ)။ ထို့ကြောင့် ဘုရား၏ စကား နားလည်ဘို့ရန် ဘုရားကိုယ်တိုင်က ဖေါ်ပြဘို့ လိုသည်။ ထိုသို့ ဖေါ်ပြဘို့ရန် သူ၏ သိုး ဖြစ်ပြီး လိုချင် တောင့်တဘို့ လိုသည်။

ယေရှု သိုးတံခါးဝ

 

ရ။ ထိုကြောင့်တဖန် ယေရှုက၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါသည် သိုးဝင်သော တံခါးဝ ဖြစ်၏။ ၈ ငါ့ရှေ့၌ ပေါ်လာသော သူရှိသမျှ တို့သည် သူခိုးထားပြ ဖြစ်ကြ၏။ ထိုသူတို့၏ စကား သံကို သိုးတို့သည် နားမထောင်ကြ၊ ၉ ငါသည် တံခါးဝ ဖြစ်၏။ ငါဖြင့် ဝင်သော သူသည် ဘေးနှင့် ကင်းလွတ် လျက် ထွက်ဝင်၍ ကျက်စားရာကို တွေ့ရလိမ့်မည်။

ယေရှု ကသူသည် တံခါးဝ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ တံခါးဝသည် ဝင်ထွက်သောသော နေရာ ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည် မှာကောင်းကင်သို့ ဝင်သော တံခါးဝကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ယော ၁၄:၆၌လည်း သူသည် လမ်းခရီးဟုဆိုသည်။

၁၀။ သူခိုးသည် ခိုးခြင်း၊ သတ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းငှါ သာလာတတ်၏။ ငါမူကား၊ သိုးတို့သည် အသက် လွတ်ရုံမျှမကအထူးသဖြင့် အသက်နှင့် ပြည့်စုံစေခြင်းငှါ လာသတည်း။

သခင်ယေရှု ကသူသည် သူခိုးနှင့် ဆန့်ကျင် ဖက် ဖြစ်ကြောင်း နှိုင်းယှဉ်ပြသွားသည်။ သူခိုးသည် အိမ်ရှင်အတွက် ကောင်းကျိုးပေးဘို့ မလာ၊ ခိုးခြင်း သတ်ခြင်း ဖျက်ဆီးခြင်းငှါ သာလာသည်။ ထိုသူခိုးသည် စာတန်၏ အကျင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယေရှု ကသူလာရခြင်း အကြောင်းသည် လူသားများအတွက် ဆိုးကျိုး မဟုတ်၊ အသက် လွတ်ရုံမျှမကအထူးသဖြင့် အသက်နှင့် ပြည့်စုံစေခြင်းငှါ လာသည်ဟုဆိုသည်။ အသက် လွတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ငရဲသွားမည့် အရာမှလွတ်ခြင်းကို ဆိုုလိုသည်။ အသက်နှင့် ပြည့်စုံခြင်း ဆိုသည်မှာ လိုအပ်သောအရာ များနှင့် ပြည့်စုံခြင်း ဖြစ်သည်။ ဥစ္စာချမ်းသာ ကြွယ်ဝခြင်းကို ဆိုလိုသည် မဟုတ်။ အကြောင်းမူကား ဥစ္စာချမ်းသာ ကြွယ်ဝသော်လည်း အသက်တာ၌ မပြည့်စုံမှု မြောက်များစွာ ရှိနိုင်သည်။ ဆာလံဆရာက၊ “ထာဝရ ဘုရားသည် ငါ၏ သိုးထိန်း ဖြစ်တော်မူ၏၊ ၊ ငါသည် ဆင်းရဲ မခံရ၊ ” ဟုဆိုသည် (ဆာ ၂၃:၁)။ မြန်မာလိုငါသည် ဆင်းရဲ မခံရဟုဆိုသော်လည်း ဟေဗြဲနှင့် အင်္လိပ်ကျမ်းများ၌၊ ‘ငါသည် လိုလေသေးမရှိရ’ဟုဆိုသည်။ လိုလေသေးမရှိရဟုဆိုခြင်းသည် လိုအပ်သောအရာ များကို ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ မရှိလျှင်လည်း တင်းတိမ်ရောင့်ရဲခြင်း ဖြစ်သည်။

ယေရှုသိုးထိန်း

 

၁၁။ ငါသည် ကောင်းသော သိုးထိန်းလည်း ဖြစ်၏။ ကောင်းသော သိုးထိန်းသည် သိုးတို့ အဘို့ အလိုငှါ မိမိအသက်ကို စွန့်တတ်၏။

သခင်ယေရှု ကသူသည် ကောင်းသော သိုးထိန်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ကောင်းသော သိုးထိန်း၏ အရည်အချင်းမှာသိုးတို့ အဘို့ မိမိအသက်ကို စွန့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒါဝိဒ်သည် ကောင်းသော သိုးထိန်း ဖြစ်သည်။ ဝက်ဝံနှင့် ခြင်္သေ့တို့ ကသူ့သိုးများ ကိုက် သောအခါ သက် စွန့်၍ ထိုသားရဲများ နှုတ်မှသိုးများကို ကယ်ခဲ့သည် (၁ရာ ၁ရး၃၄-၃၆)။ ယနေ့ သိုးထိန်းများ တည်းဟူသောဘုရား၏ အမှုတော်ဆောင်များသည်၊ လောက ဥစ္စာပစ္စည်းရရှိဘို့ အတွက် မဟုတ်ဘဲ၊ သိုး တည်းဟူသော ယုံကြည်သူများကောင်းစားရေးအတွက် အမှု ဆောင်သင့်သည်။ မိဘများလည်း သားသမီးများကို ထိန်းသော သိုးထိန်းများ ဖြစ်သင့်သည်။ ကိုယ့်ဆန္ဒ ပြည့်စုံရေးထက် သားသမီးများကို ဘုရားသခင် သိစေဘို့၊ သွန်သင်ကာကွယ်ဘို့ လိုသည်။

၁၂။ သိုးများကို ပိုင်သော သိုးထိန်း မဟုတ်၊ သူငှါး ဖြစ်သော သူမူကား၊ တောခွေးလာသည်ကို မြင်လျှင်၊ သိုးတို့ကို ပြစ်ထား၍ ထွက်ပြေးတတ်၏။ တောခွေး သည်လည်း သိုးတို့ကို လုယက်၍ ကွဲလွင့်စေ၏။ ၁၃ သူငှါးသည် သူငှါး ဖြစ်၍ သိုးတို့၏ အကျိုးကို မမှတ်သောကြောင့် ထွက်ပြေးတတ်၏။

သိုးထိန်းကောင်း မဟုတ်သော သူတို့သည် သူငှါးဟု ခေါ်သည်။ သူငှါးသည် တောခွေးများ လာသောအခါ သိုးများကို ပြစ်ထား၍ ထွက်ပြေးသဖြင့် တောခွေးတို့သည် သိုးတို့ကို ကိုက်စားတတ်သည်။ ယနေ့ များစွာသော အမှုတော်ဆောင်များသည်၊ သူငှါး များ ဖြစ်ကြသောကြောင့် သိုးတို့ အရေးထက် မိမိတို့ အရေးပို၍ ဂရုစိုက် ကြသည်။ ယုံကြည်သူများကို မှားယွင်းသော ဩဝါဒမှမ ကယ်တင်နိုင်ချေ။ သိုးများ ကွဲလွင့်လျှင်လည်း အရေးမစိုက်တတ်ချေ။ မိဘများလည်း သားသမီးများကို သွန်သင်မည့် အစားဖျက်ဆီး နေကြသည်။ ဖျက်ဆီးနေမှန်းလည်း မသိတတ်ကြချေ။ အလွန် ပင်ဝမ်းနည်းစရာ ဖြစ်သည်။ သားသမီး များဆိုးသွမ်းလာသောအခါ စိတ်ရှုပ်၍ အိမ်မှနှင်ထုတ်ဘို့ သာလျှင် သိတတ် ကြသည်။

၁၄။ ငါသည် ကောင်းသော သိုးထိန်း ဖြစ်၏။ ခမည်းတော်သည် ငါ့ကို သိတော်မူ၍ ၊ ငါသည်လည်း ခမည်းတော်ကို သိသကဲ့သို့ ငါ၏ သိုးတို့ကို ငါသိ၏။ ငါ့သိုးတို့ သည်လည်း ငါ့ကို သိကြ၏။

ကောင်းသော သိုးထိန်း၏ အခြားသော အရည်အချင်း တခုသည်၊ သိုးတို့ကို သိ၍ သိုးတို့ကလည်း သိုးထိန်းကို သိခြင်း ဖြစ်သည်။ အငယ် ၂၊ ၅၊ ၈၌လည်း သိုးတို့သည် သိုးထိန်း၏ အသံကို နားလည်သည်ဟုဆိုသည်။ သိုးထိန်း မဟုတ်သော သူ၏ အသံကို နားမလည် ဟုဆိုသည်။

၁၅။ ငါသည်ကိုယ်အသက်ကို သိုးတို့ အဘို့ အလိုငှါ စွန့်၏။ ၁၆ ဤသိုးခြံသို့ မဝင်သော အခြားသိုးတို့ ကိုလည်း ငါပိုင်သေး၏။ ထိုသိုးတို့ကို ငါဆောင်ခဲ့ရမည်။ သူတို့ သည်လည်း ငါ့စကား သံကို နားထောင် သဖြင့်၊ သိုးခြံ တခုသိုးထိန်းတပါးတည်းရှိရလိမ့်မည်။

တဖန် သခင်ယေရှု ကသူသည် သိုးတို့ အဘို့ အလိုငှါ သူ၏ အသက်ကို စွန့်သည်ဟု ပြောသည်။ ထိုအရာသည် အသေခံ သောအခါ ပြည့်စုံခဲ့ပြီ။ သခင်ဘုရား ကသိုးခြံသို့ မဝင်သော အခြားသိုးများလည်း ငါပိုင်သေးသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုသိုးများသည် ရိုမင်ကက်သလိပ်များက အခြားသော ခရစ်ယာန်များဖြစ်၍ အားလုံးသူတို့ ဆီသို့ ပြန်လာမည်ဟု ဟောပြောသွန်သင် မျှော်လင့် ကြသည်။ သူတို့ ထင် သကဲ့သို့ မဟုတ်ပါ။ သိုးခြံထဲသို့ မဝင် သေးသော သိုးများသည်၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ မရောက် သေးသော သူများ၊ ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်း ကြား၍ ယုံကြည် လာသောအခါ ဝင်လာမည့်သူများဖြစ်သည်။ သိုးများသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သော သူများ သာလျှင် ဖြစ်သည်။

၁ရ။ ငါသည်ကိုယ်အသက်ကို စွန့်၍ နောက်တဖန် ယူဦးမည် ဖြစ်သောကြောင့်၊ ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါ့ကို ချစ် တော်မူ၏။ ၁၈ ငါ့အသက်ကို အဘယ်သူ မျှမလုမယူ။ ကိုယ်အလိုအလျောက်ငါ စွန့်၏။ ကိုယ်အသက်ကို စွန့်ရသော အခွင့်နှင့် နောက်တဖန် ကိုယ်အသက်ကို ယူပြန်ရသော အခွင့်သည် ငါ၌ ရှိ၏။ ထိုအခွင့်ကို ခမည်းတော်သည် ပေးတော်မူပြီဟု မိန့်တော်မူ၏။

သခင်ယေရှု ကသူသည် သူ့အသက်ကို ကိုယ်အလိုအလျောက် စွန့်သည်ဟုဆိုသည်။ အသက်ကို ပြန်ယူရသော အခွင့်လည်းရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်ကို သတ်သော သူသည် သူကိုယ်တိုင်လည်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ လူသည် အသက် စွန့်နိုင်သော်လည်း ပြန်မယူနိုင်ပါ။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် အသက် ပြန်ယူူနိုင်သောကြောင့် ဘုရား ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။

၁၉။ ထိုစကားတော်ကြောင့် ယုဒလူတို့သည် တဖန် ကွဲပြားခြင်းရှိကြ၏။ ၂၀ လူများတို့ ကသူသည် နတ်ဆိုးစွဲ၍ အရူး ဖြစ်၏။ သူ့စကားကို အဘယ်ကြောင့် နားထောင် သနည်းဟုဆိုကြ၏။ ၂၁ အချို့တို့ ကသူစကားသည် နတ်ဆိုးစွဲသော သူ၏ စကား မဟုတ်။ နတ်ဆိုးသည် မျက်စိကန်းသော သူတို့ကို မြင်စေခြင်းငှါ တတ်နိုင်သလောဟုဆိုကြ၏။

သခင်ဘုရားကို နားမလည် နိုင်ကြသောကြောင့် သူ၏ စကား ကိုလည်း နားမလည် နိုင်ကြချေ။ ထို့ကြောင့် နတ်ဆိုးစွဲသူအရူးဟု ထင်ကြသည်။ အမှန်မှာ သူသည် လုံးဝ မရူးပါ။ လူသားများသာလျှင် အရူး ဖြစ်ကြသည်။ အချို့သော သူများ ကအခန်း၉ မှာမွေးကတည်း ကမျက်စိကန်းသော သူကို ပြန်မြင်စေနိုင်သည်ကို ထောက်၍ အရူး မဟုတ်ဟုဆို ကြသည်။ ၂၂။ ဆောင်းကာလ ဖြစ်၍ အက်နိပွဲ (The feast of the dedication)ကို ယေရုရှလင် မြို့၌ ခံကြ သောအခါ၊ ၂၃ ယေရှုသည် ဗိမာန်တော် နားမှာရှောလမုန်ကနားပြင်၌ စကြံ သွား တော်မူ စဉ်တွင်၊ ၂၄ ယုဒလူတို့သည်ကိုယ်တော်ကို ဝန်းရံ၍ ၊ သင်သည် အဘယ်မျှကာလ ပတ်လုံးငါတို့ကို ယုံမှားစေမည်နည်း။ ခရစ်တော် မှန်လျှင် အတိအလင်းပြောပါဟုဆိုကြ၏။ အက်နိပွဲသည် ဗိမာန်တော်ကို ပြန်လည်သန့်စင်၍ ဆက်ကပ်သောပွဲ ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် လူ့ဇာတိမခံမှီတွင် ဂရိတ်စစ်ဗိုလ်ဗညအငသခ့ကျနစငစ့​ေညနျကဗိမာန်တော်၌ ရုပ်တုများ ထား၍ ညစ်ညူးသော ဝက်ကိုလည်း ပူဇော်ခြင်းဖြင့် ညစ်ညူး စေခဲ့သည်။ သူ့ကို ​ဲကိ​ေျ​ြခေခဘေနေကျသား အဖများ ဦးဆောင်ခြင်း ဖြင့်တော် လှန်၍ အောင် နိုင် သောအခါ ဗိမာန်တော် ပြန်လည် သန့်ရှင်းစေ၍ ရှစ်ရက်လုံးလုံးပွဲလုပ်၍ ဆက်ကပ် ကြသည်။ ထိုပွဲကို နှစ်စဉ် ကျင်းပ၍ ၊ ယနေ့ တိုင်အောင် ကျင်းပကြသေးသည်။ ထိုပွဲသို့ သခင်ဘုရားလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်သည် ခရစ္စမတ် ကျင်းပရာသီ ဖြစ်သော ဒီဇဘ်ာလတွင် ဖြစ်သည်။ ယုဒလူများ ကသခင်ဘုရားသည် သူတို့ကို ယုံမှားစေသည်ဟု စွပ်စွဲ ကြသည်။ ခရစ်တော် မှန်လျှင် အတိအလင်းပြောပါဟုဆို ကြသည်။

၂၅။ ယေရှု ကလည်း၊ ငါပြောပြီ။ သင်တို့သည် မယုံကြ။ ငါ့ခမည်းတော်၏ အခွင့်နှင့် ငါပြုသောအမှု တို့သည် ငါ၏သက်သေ ဖြစ်ကြ၏။ ၂၆သို့သော်လည်း သင်တို့သည် မယုံကြ။ အဘယ်ကြောင့်မယုံကြသနည်းဟူမူကား၊ သင်တို့သည် ငါ့သိုးတို့ အဝင် မဟုတ်။ အထက် ကငါပြောသည် အတိုင်း၊ ၂၇ ငါ့သိုးတို့သည် ငါ့စကား သံကို နားထောင်၍ ငါ့နောက်သို့ လိုက်ကြ၏။ ထိုသိုးတို့ကို ငါသိ၏။ ၂၈ ထာဝရ အသက် ကိုလည်း ငါပေး၏။ ထိုသိုးတို့သည် ပျက်ဆီးခြင်း နှင့် အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ် ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်သူ မျှထိုသိုးတို့ကို ငါ့လက်မှမနှုတ်မယူရာ။

သခင်ဘုရား ကငါပြောပြီဟုဆိုသည်။ ထိုမျှသာမကသူပြုသော အမှုသည် သူ၏ သက်သေ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် သူတို့ မယုံကြည်ခြင်းသည် သခင်ဘုရား၏ သိုးများ မဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယခုပင်လျှင် သင်သည် သိုး မဟုတ်လျှင် ဤအကြောင်း အရာများ သိ နားလည်နိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ ယေရှု၏ သိုးများသည် သူ၏ အသံကို နားလည်၍ နားထောင် ကြသည်။ သင်သည် နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားထောင် ချင် ပါသလား။ နားလည်နိုင်ပါသလား။ သိုး ဖြစ်လျှင် သခင်ယေရှု နောက်လိုက် မှာ ဖြစ်သည်။ သင်သည် သိုး ဖြစ်လျှင် သခင်ဘုရား ကသင့်ကို သိသည်။ ထာဝရ အသက် ကိုလည်း ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ပျက်ဆီးခြင်း နှင့် အစဉ်ကင်းလွတ်မည်။ ပျက်ဆီးခြင်းသည် ငရဲမီးအိုင်၌ သွားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ သင်သည် သိုးမှန်လျှင် သခင်ဘုရား လက်ထဲ၌ ရှိသောကြောင့် အဘယ်သူ ကမျှသင့်ကို နှုတ်ယူ၍ ရမည် မဟုတ်ချေ။

၂၉။ ထိုသိုးတို့ကို ငါ၌ အပ် ပေးတော်မူ သော ငါ့ခမည်းတော်သည် ခပ်သိမ်းသော သူတို့ထက် ကြီး မြတ် တော်မူသည် ဖြစ်၍ ၊ အဘယ်သူ မျှထိုသိုးတို့ကို ငါ့ခမည်းတော်၏ လက်မှမနှုတ်မယူနိုင်ရာ။ ၃၀ ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်နှင့် တလုံးတဝတည်း ဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

သိုးများသည် သခင်ယေရှု လက်ထဲ၌ သာမက၊ ခမည်းတော် ဘုရား၏ လက်ထဲ၌လည်းရှိသောကြောင့် စာတန် ကသူတို့ကို ခိုး၍ ရမည်ဟုတ်ချေ။ သခင်ယေရှုနှင့် ခမည်းတော် ဘုရားသည် တလုံးတဝတည်း ဖြစ်သည်။

ယေရှုကို ခဲနှင့်ပစ်ဘို့ကြံ

 

၃၀။ ထိုအခါ ယုဒလူတို့သည်ကိုယ်တော်ကို ခဲနှင့် ပစ်ခြင်းငှါ တဖန် ကျောက်ခဲတို့ကို ကောက်ယူကြ၏။ ၃၂ ယေရှု ကလည်း၊ ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်၏ အခွင့်နှင့် ကောင်းသောအမှု အများ တို့ကို သင်တို့အား ပြပြီ။ ထိုအမှု တို့တွင် အဘယ်မည်သော အမှုကြောင့် ငါ့ကို ခဲနှင့် ပစ်ကြမည်နည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ ၃၃ ယုဒလူတို့က၊ ကောင်းသော အမှုကြောင့် ခဲနှင့် ပစ်မည် မဟုတ်။ သင်သည် လူဖြစ်လျက် ပင် ဘုရားသခင် ဖြစ်ရောင်ဆောင်၍ ဘုရားသခင်ကို လွန်ကျူးသော စကားကြောင့် ခဲနှင့် ပစ်မည်ဟုဆိုကြ၏။

အဘယ်ကြောင့်ယုဒလူများ ကယေရှုကို ခဲနှင့် ပစ်ဘို့ ကြံစည်ကြသနည်း။ သူတို့ အမြင်၌ ယေရှုသည် သာမန်လူ ဖြစ်သည်။ ဘုရားဟု မသိမမြင်နိုင်ကြချေ။ သာမန် လူသား အနေဖြင့် ဘုရား ဖြစ်ဟန်ဆောင်သည်ဟု မြင်ကြသောကြောင့် ကျောက်ခဲနှင့် အသေသတ်ဘို့ ကြံစည် ကြသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း သခင်ယေရှုကို သာမန် လူသား ကဲ့သို့ မြင်ကြသောကြောင့်အား မကိုး ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့ ကဲ့သို့ ခဲနှင့် ပေါက်သတ်ဘို့ မကြံသော်လည်း၊ သူ့စကား နားမထောင်၊ လှစ်လှုိရှုခြင်းအားဖြင့် သူ့ကို ငြင်းပယ်ကြသည် မဟုတ်လော။

၃၄။ ယေရှု ကလည်း၊ သင်တို့သည် ဘုရား ဖြစ်ကြ၏၊ ငါဆိုသည်ဟု သင်တို့၏ ပညတ္တိကျမ်းစာ၌ လာသည် မဟုတ်လော။ ၃၅ ဘုရားသခင်၏ ဗျာဒိတ်တော်ကို ခံရသော သူတို့ကို ဘုရား ဟူ၍ ခေါ်ရလျှင်၎င်း၊ ကျမ်းစကားကို မပယ်ရလျှင်၎င်း၊ ၃၆ ခမည်းတော်သည် သန့်ရှင်းစေ၍ ၊ ဤလောကသို့ စေလွှတ် တော်မူသော သူက၊ ငါသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသောကြောင့်၊ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို လွန်ကျူး၍ ပြောသည်ဟု ထိုသူအား ဆိုရာသလော။

ယေရှု ကူးကားသော ကျမ်းသည် ဆာလံ ၈၂:၆ ဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်း၌ ဣသရေလ ခေါင်းဆောင် များကို ဘုရား များဟု ခနဲ့သောအားဖြင့် ဆိုသည်။ ထိုအရာကို ဣသရေလ လူများ ကအပြစ် မမြင်၊ ထိုဆာလံကိုလည်း ကျမ်းစာ ထဲမှမပယ်ကြချေ။ ခမည်းတော်က သန့်ရှင်းစေ၍ ဤလောကသို့ စေလွှတ် တော်မူသော သူသည် သခင်ယေရှု ကသူ့ကို သူဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ သူကငါသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော် ဖြစ်သည်ဟုဆို သောအခါ သူတို့ ကအပြစ် မြင်သည်။ ထိုသို့ မဖြစ်သင့်ပါဟုဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤနေရာ၌ ခရစ်တော် ကဆာလံဆရာရေးထားသည့်အတိုင်း ဣသရေလ လူများသည် ဘုရားများဖြစ်သည်ဟု ထောက်ခံနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် မျက်နှာလိုက်၍ အပြစ် တင်ချင် သူကို တင်နေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

၃၇။ ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်၏ အမှု တို့ကို မပြုလျှင် ငါ့ကို မယုံကြနှင့်။ ၃၈ ပြုလျှင် ငါ့ကို မယုံသော်လည်း ထိုအမှု တို့ကို ယုံကြလော့။ ထိုသို့ ယုံလျှင် ခမည်းတော်သည် ငါ၌ ရှိတော်မူသည် ကို၎င်း၊ ငါသည် ခမည်းတော်၌ ရှိသည်ကို၎င်းယုံ၍ သိမှ တ်ကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ခရစ်တော် ကသူ့ကို မယုံလျှင်လည်း သူပြုသော အမှုကို ယုံစေချင်သည်။ သူသည် ခမည်းတော် ဘုရား၏ အမှုတော်ကို ပြုနေခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတို့သည် ထိုသို့ မမြင်နိုင်။ ယေရှုသည် သာမန်လူ၊ လမ်းလွှဲဆရာဟု မြင်နေသောကြောင့် ဘယ်လိုမှပြော၍ မရဖြစ်နေသည်။ ယနေ့ ဝိညာဉ်တော် မရ၊ ဘုရားက မဖေါ်ပြသော သူတို့လည်း အလွှဲယူနေတတ် ကြသည်။ အလွန် ဝမ်းနည်းသည် မှအပဘာမျှလုပ်၍ မရပါ။ သင်သည် ထိုသို့သော သူမဖြစ်ဘို့ လိုအပ်သည်။

ယေရှု ယော်ဒန်မြစ်သို့ သွား

 

၃၉။ ထိုအခါကိုယ်တော်ကို ဘမ်းဆီးခြင်းငှါ တဖန် ရှာကြပြန်လျှင်၊ ထိုသူတို့၏ လက်မှ ထွက်ကြွ တော်မူ၏။ ၄၀ ယောဟန်သည် ဗတ္တိဇံကို ရှေ့ဦးစွာ ပေးရာအရပ်၊ ယော်ဒန်မြစ်တဘက်သို့ တဖန် ကြွ၍ ထိုအရပ်၌ နေတော်မူ၏။

သခင်ယေရှုသည်လောက၌ အလည်လာခဲ့စဉ်တွင် ရန်သူနယ်မြေ၌ ဖြစ်သောကြောင့်၊ သူ့ကို အမြဲအပြစ် ရှာကာ၊ သတ်ဘို့ရန် ကြံစည် ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူဖန်ဆင်းထားသော မြေကြီး ပေါ်၌ သူဖန်ဆင်းထားသော လူသားများကို ရှောင်နေရသည်။ သူပင်လျှင် ထိုကဲ့သို့ ခံရလျှင် ယုံကြည်သူများကိုလည်း အပြစ် ရှာကြမှာ ဖြစ်သည်။

၄၁။ လူများတို့သည် အထံတော်သို့ ရောက်လာလျှင်၊ ယောဟန်သည် နိမိတ်လက္ခဏာကို မပြ။ သို့သော်လည်း ဤသူ၏ အကြောင်းကို ယောဟန်ပြောသမျှ မှန်ပေ၏ဟုဆိုကြသဖြင့်၊ ၄၂ ထိုအရပ်၌ လူများ တို့သည်ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည် ကြ၏။

ယောဟန်သည် နိမိတ်လက္ခဏာမပြ၊ သို့သော် ယေရှု၏ အကြောင်းကို သာဟောပြောသည်။ သူဟောပြောသောအရာ အားဖြင့် ယေရှုကို လူများ ကယုံကြည် ကြသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း နိမိတ်လက္ခဏာမပြလျှင် လည်း၊ သမ္မာတရားကို ဟောပြောလျှင် လူများ ယုံကြည် လာကြမှာ ဖြစ််သည်။ နိမိတ်လက္ခဏာသည် ဘုရားသခင်က ပြသောအခါမှ ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရား ပြောဘို့သည် ​ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန် ဖြစ်သည်။ နိမိတ်လက္ခဏာပြခြင်းသည် ဘုရား၏ တာဝန် ဖြစ်သည်။

 

ယော ၁၁

 

၁။ ညီအစ်မမာရိနှင့် မာသတို့ နေသော ဗေသနိရွာသား၊ လာဇရုအမည်ရှိသော သူတယောက်သည် နာလျက် နေလေ၏။ ၂ နာလျက် နေသော လာဇရု၏ နှမမာရိကား၊ သခင်ဘုရားကို ဆီမွှေးနှင့် လိမ်း၍ ​ခြေတော်ကို မိမိဆံပင်နှင့် သုတ်သော မာရိ ဖြစ်သတည်း။ ၃ ညီအစ်မတို့သည် အထံတော်သို့ စေလွှတ်၍ ၊ သခင်၊ ကိုယ်တော် ချစ် တော်မူသော သူသည် နာလျက် နေပါသည်ဟု လျှောက်ကြ၏။

ဤလာဇရုသည် လုကာ ၁၆:၁၉၌ ဖေါ်ပြသော သူတောင်းစားလာဇရုနှင့် မတူပါ။ နာမည်တူခြင်း သာလျှင် ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာ၌ မာရိလည်း ​ခြောက်ယောက်ရှိသည်။ ဤမာရိသည် ကျမ်းစာ ထဲ၌ ​ခြောက်ယောက်ရှိသည်။ ဤမာရိသည် လာဇရုနှင့် မာသတိုိ့၏ နှမ ဖြစ်သည်။ သူတို့ မိဘများကို မဖေါ်ပြ သောကြောင့် မသိရပါ။ ဤမောင်နှမ သုံးယောက်သည် သခင်ဘုရား ချစ်သော သူများ ဖြစ်သည်။ လာဇရုနေမကောင်း ဖြစ်သောအခါ သခင်ဘုရား ထံအချိန် မှီသတင်း ပို့ခဲ့ ကြသည်။

၄။ ထိုစကားကို ယေရှုသည် ကြား တော်မူလျှင်၊ ထိုအနာသည် သေနာ မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေသော အနာ ဖြစ်၏။ ထိုအနာကြောင့် ဘုရားသခင်၏ သားတော်သည် ဘုန်းထင်ရှားခြင်းရှိိလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၅ ယေရှုသည် မာသကို၎င်း၊ သူ၏ ညီမနှင့် လဇရုကို၎င်းချစ် တော်မူ၏။ ၆ လာဇရုနာသည်ကို ကြား တော်မူလျှင်၊ ကြတော် မမူဘဲ ထိုအရပ်၌ နှစ်ရက်နေ တော်မူ၏။

အဘယ်ကြောင့်သခင်ယေရှုသည် လာဇရုနာကြောင်း သိသော်လည်း ချက်ချင်း မလာသနည်း။ ဘုရား ဖြစ်သည့်အတိုင်း အစအဆုံးသိသည်။ ထိုအနာသည် သေနာ မဟုတ်၊ သူ၏ ဘုန်းထင်ရှားစေမည့် အနာ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း ထိုကဲ့သို့ ဘုရား ဘုန်းထင်ရှားစေမည့် အနာ၊ ပြသနာများရင်ဆိုင်တတ် ကြသည်။ သို့သော် မသိ သောအခါ စိတ်ပူပန်တတ် ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် တမင်သက်သက်မသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဆုတောင်းသောအရာ ချက်ချင်း မရသောအခါ စိတ်မပျက်ကြစို့နှင့်။

ရ။ ထိုနောက်မှတပည့်တော်တို့ အား၊ ယုဒပြည်သို့ တဖန် သွားကြကုန်အံ့ဟု မိန့်တော်မူလျှင်၊ ၈ တပည့်တော် တို့က၊ အရှင်ဘုရား၊ ယုဒလူတို့သည် ယခုပင်ကိုယ်တော်ကို ခဲနှင့် ပစ်ခြင်းငှါ ရှာကြံလျက် ပင်ထိုအရပ်သို့ တဖန် ကြ တော်မူ ဦးမည်လောဟု လျှောက်ကြ၏။

သခင်ဘုရား၏ လုပ်ရပ်ကို တပည့်တော်များ နားမလည် နိုင်ချေ။ ယုဒပြည်၌ သူ့ကို ခဲနှင့် ပေါက်ဘို့ ကြံစည်ခဲ့ကြသည်ကို တပည့်တော်များမမေ့ကြချေ။ သို့သော် သခင်ဘုရား မကြောက်ပါ။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်ကို ဘယ်အရာကမှမဆီးတားနိုင်၊ မခြိမ်း​ခြောက်နိုင်ချေ။

၉။ ယေရှု ကလည်း၊ တနေ့တွင် တဆယ်နှစ်နာရီ ရှိသည် မဟုတ်လော။ လူသည် နေ့အချိန်၌ သွားလာလျှင်၊ နေရောင်အလင်းကို မြင်ရသောကြောင့် ထိမိ၍ မလဲတတ်။ ၁၀ ညဉ့်အချိန်၌ သွားလာလျှင် မူကား၊ အလင်းမရှိသောကြောင့် ထိမိ၍ လဲတတ်၏ဟု မိန့်တော်မူပြီးမှ၊

သူတို့ ခေတ်တုန်းကတနေ့တွင် ဆယ်နှစ်နာရီနှင့် ပိုင်းခြားသည်။ မိုဃ်းလင်းမှမိုဃ်းချုပ်အထိ ဆယ့်နှစ်နာရီ ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် နွေရာသီနာရီသည််ဆောင်းရာသီနာရီထက် ရှည်လျားသည်။ လူသည် အလင်း၌ သာသွားလာနိုင်သည်။ အလင်းမရှိလျှင် သွားလာ၍ မရချေ။ ရုပ်လောက၌ ထိုသို့ဖြစ်သည့်အတိုင်း ဝိညာဉ်လောက၌လည်း၊ ဝိညာဉ် အလင်းမရှိလျှင် မမြင်နိုင်၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်ချေ။ အန္တရာယ် မမြင်သော သူများသည် မကြောက်တတ်ကြချေ။ ယနေ့ လူအများစုသည် ဝိညာဉ် အလင်းမရှိသောကြောင့် ဘေးဒဏ်ကြီး ကာလ၌ ခက်ခဲမည့်အရာနှင့် မီးငရဲအိုင်၌ ခက်ခဲမည့်အရာများကို မမြင်ကြသောကြောင့် မည်သို့ မျှပြော၍ မရ၊ စိတ်ဆိုးနေတတ် ကြသည်။

၁၁။ ငါတို့ အဆွေလာဇရုသည် အိပ်ပျော်၏။ သူ့ကို နိုးခြင်း အလိုငှါ ငါသွားမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၁၂ တပည့်တော်တို့ ကလည်း၊ သခင်၊ သူသည် အိပ်ပျော်လျှင် သက်သာရလိမ့်မည်ဟု လျှောက်ကြ၏။ ၁၃ ယေရှုသည် လာဇရုသေကြောင်းကို ရည်မှတ်၍ မိန့်တော်မူသော်လည်း၊ ပကတိ အိပ်ပျော်ကြောင်းကို မိန့်တော်မူသည်ဟု တပည့်တော် တို့သည် ထင်မှတ်ကြ၏။

ခရစ်တော်သည်များသော အားဖြင့် ဝိညာဉ် ပိုင်းစကား ပြောတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖာရိရဲှများက နားမလည် နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤနေရာ၌လည်း လာဇရု ဝိညာဉ် ပိုင်း၌ အိပ်ပျော်ခြင်းကို ပြောသော်လည်း တပည့်တော်များကဇာတိပိုင်း အိပ်ပျော်ခြင်းဟု ထင်မှတ် ကြသည်။

၁၄။ ထိုကြောင့်ယေရှုက၊ လာဇရုသေပြီ။ သင်တို့သည် ယုံကြည် မည်အကြောင်း၊ ၁၅ ထိုအရပ်၌ ငါမရှိသည်ကို ထောက်၍ သင်တို့အတွက် ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။ သူ့ဆီသို့ ယခုသွားကြကုန်အံ့ဟု အတည့်အလင်းမိန့် တော်မူ၏။

တပည့်တော်များက နားမလည် သောအခါ သခင်ဘုရား ကလာဇရုသေပြီဟု ပြောသည်။ လာဇရုသေသည်ကို သခင်ဘုရား ဝမ်းမြောက်သည်။ အကြောင်းမှာ သူ့ကို ရှင်ပြန်စေ သောအခါ တပည့်တော်များကသူ့ကို ယုံကြည် ကြမှာ ဖြစ်သည်။

၁၆။ ဒိဒုမုအမည်ရှိသောသော မက၊ အ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း လိုက်၍ သခင်နှင့်အတူ အသေခံ ကြကုန်အံ့ဟု တပည့်တော် ချင်းတို့အား ပြောဆို၏။

များသောအားဖြင့် ပေတရုကနှုတ်မြန်တတ်သော်လည်း ဤနေရာ၌သော မကဦးသွားသည်။ သခင်ဘုရားက ဝိညာဉ် ပိုင်းပြော သော်လည်းသော မကကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းသေဘို့ ပြောသည်။ အကြောင်းမှာ ယေရှုကို ယုဒလူများ ကသတ်ဘို့ ကြံစည်ခဲ့ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အော်၊ မသိတတ်ပါတကား။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများလည်း ဝိညာဉ် ပိုင်းမလင်း သောအခါ မလိုအပ်သောအရာ များ ပြောဆို ကြံစည်လုပ်ဆောင်တတ် ကြသည်။ ရှင်းပြ၍ လည်း မရ၊ တား၍ လည်း မရ၊ မည်သို့ မျှပြော၍ မရသော အ​ခြေအနေရှိတတ်သည်။ သခင်ယေရှု ကလည်းသော မ၏ စကားကို မပြန်၊ တိတ်ဆိတ်စွာ နေသကဲ့သို့ ဝိညာဉ် လူများလည်း ဇာတိသမားများ၏ စကားကို အကုန်မ​ဖြေဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာ နေမည့်အချိန် ရှိတတ်သည်။

၁ရ။ ယေရှုသည် ရောက် တော်မူ သောအခါ၊ လာဇရုကို သင်္ဂြိုဟ်၍ သင်္ချိုင်းတွင်း ၌ လေးရက်လွန်လေပြီ။ ၁၈ ဗေသနိရွာသည် ယေရုရှလင် မြို့နှင့် တတိုင်လောက်သာကွာသည် ဖြစ်၍ ၊ ၁၉ မာသနှင့် မာရိတို့၏ မောင်သေသောကြောင့်၊ သူတို့ကို နှစ်သိမ့်စေလိုသောငှါ ယုဒလူများ တို့သည် လာကြ၏။

အချို့လူမျိုးများ၌ သေခြင်းသည် ဂရုမစိုက်ကြသော်လည်း၊ အချို့လူမျိုးများ၌ သေခြင်းသည် အလွန် အရေးထားတတ် ကြသည်။ ဣသရေလ လူမျိုးများလည်း သေခြင်းကို အလေးထားသော အမျိုး ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် လာဇရုသေခြင်းသည် လေးရက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း မိသားစုနှစ်သိမ့်ခြင်းကို ပြုလုပ် ကြသေးသည်။ ဗေသနိရွာသည် ယေရုရှလင် မြို့မှတတိုင် (တမိုင်ကျော် ၃ ကီလိုမီတာခန့်) ဝေးသည်။ နှစ်သိမ့် သူများသည် ယေရုရှလင် မြို့သားများဖြစ်ဟန်ရှိသည်။

၂၀။ ယေရှု ကြလာ တော်မူ ကြောင်းကို မာသသည် ကြားလျှင်၊ ကိုယ်တော်ကို ခရီး ဦးကြိုပြုခြင်းငှါ သွား၏။ မာရိမူကား အိမ်၌ ထိုင်လျက် နေရစ်၏။ ၂၁ မာသက၊ သခင်၊ ကိုယ်တော် ရှိတော်မူလျှင် ​ကျွန်မ၏ မောင်မသေပါ။ ၂၂ ယခုသေလျက် ရှိသော်လည်းကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်း တော်မူ သမျှ အတိုင်း ဘုရားသခင် ပေးတော်မူ မည်ကို ​ကျွန် မသိပါသည်ဟု လျှောက်၏။

မာသသည် ယေရှု ကြွလာ တော်မူကြောင်း သိသောအခါ ညီမမာရိကို ပင် မပြောတော့ဘဲ ခရီး ဦးကြိုပြုသွားသည်။ သခင်ယေရှု သာရှိခဲ့လျှင် သူ့မောင်သည် သေမည် မဟုတ်ဟု ယူကျုံးမရ ဖြစ်၍ သခင်ဘုရားကို ဆိုသည်။ သို့သော် စိတ် လုံးဝ မပျက်သေး၊ သခင်ဘုရားက ဆုတောင်း ပေးလျှင် ရနိုင်သေးသည်၊ မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးသည်ဟုဆိုသည်။

၂၃။ ယေရှု ကလည်း၊ သင်၏ မောင်သည် ထမြောက် လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၂၄ မာသကလည်း၊ နောက်ဆုံးသော နေ့ တည်းဟူသောထမြောက် ရာကာလ၌ သူသည် ထမြောက် လိမ့်မည်ကို ​ကျွန် မသိပါသည်ဟု လျှောက်၏။

ဓမ္မဟောင်းခေတ်၌ ယုံကြည်သူများထမြောက် မည့် အရာကို ယုံကြည် ကြသည်။ “ထိုကာလ အခါမြေမှုန့်၌ အိပ်ပျော်သော သူများ တို့သည် နိုးကြလိမ့်မည်။ အချို့တို့ကား၊ ထာဝရ အသက် ရှင်ခြင်းနှင့် ၎င်း၊ အချို့တို့ကား၊ ရှက်ကြောက်ခြင်း၊ ထာဝရ အသရေပျက်ခြင်းနှင့် ၎င်း၊ နိုးကြလိမ့်မည်။” (ဒံ ၁၂:၂)။ “ကိုယ်တော်၏ လူသေတို့သည် အသက် ရှင်ကြပါလိမ့်မည်၊ ၊ ငါ၏ အသေကောင်တို့ သည်လည်း ထမြောက် ကြပါလိမ့်မည်၊ ၊ မြေမှုန့်၌ နေသော သူတို့၊ နိုး၍ သီချင်းဆိုကြလော့၊ ၊ အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်တော်၏ နှင်းသည် မြက်ပင်တို့ကို ပေါက်စေသော နှင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ ၊ မြေ သည်လည်း မိမိသင်္ချိုင်းသား တို့ကို ထုတ်ဘော်ရပါလိမ့်မည်။” (ဟေရှာယ ၂၆:၁၉)

၂၅။ ယေရှု ကလည်း၊ ငါသည် ထမြောက်ခြင်း အကြောင်း၊ အသက် ရှင်ခြင်း အကြောင်း ဖြစ်၏။ ငါ့ကို ယုံကြည်သော သူသည် သေလွန်သော်လည်းရှင်လိမ့်မည်။ ၂၆ ငါ့ကို ယုံကြည်၍ အသက် ရှင်သော သူရှိသမျှ တိုိ့ သည်လည်း သေခြင်းနှင့် အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ် ကြလိမ့်မည်။ ငါ့စကားကို ယုံသလောဟု မေးတော်မူလျှင်၊ မာသက၊ ဟုတ်ပါ၏။ ၂၇ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော် တည်း ဟူသောလောကသို့ ကြလာ တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ သားတော် ဖြစ်တော်မူသည်ကို ​ကျွန်မယုံပါသည်ဟု လျှောက်၏။

သခင်ယေရှု ကမာသထံအလွန် အရေးကြီးသော အသက် ရှင်ခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း အကြောင်းကို ဖေါ်ပြလိုက်သည်။ ဘုရားကို ယုံကြည်ခြင်း၏ အဓိကအချက်သည် အသက် ရှင်ခြင်း အကြောင်း ဖြစ်သည်။ လူလုပ်သော ဘာသာများ၌လည်း ပညတ်တော်များနှင့် အမျိုးစုံသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိကြသည်။ ထူးဆန်းသောအရာ များလည်း ပြုလုပ် နိုင် ကြသည်။ သို့သော် အဘယ်ဘာသာမှထာဝရ အသက် ရှင်ခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းကို ဂတိမပြုနိုင် ကြသည်။ သခင်ယေရှု ကသူသည် အသက် ရှင်ခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း အကြောင်း ဖြစ်သည်ကို ကျေညာလိုက်သည်။ သေခြင်းကို အောင်မြင်သူ ဖြစ်ကြောင်း၊ သူ့ကို ယုံကြည်သူသည် သေခြင်းနှင့် အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ် မည့် အကြောင်းကို ဂတိပြုခြင်းသည် အလွန် အရေးကြီး၍ လူတိုင်း၏ မျှော်လင့်တောင့်တသောအရာ ဖြစ်သည်။

၂၈။ ထိုသို့ လျှောက်ပြီးမှမာသသည် သွား၍ မိမိညီမမာရိအား၊ အရှင်ဘုရားရောက်လာ တော်မူပြီ။ သင့်ကို ခေါ် တော်မူသည်ဟု တိတ်ဆိတ်စွာ ခေါ်လေ၏။ ၂၉ မာရိသည် ထိုစကားကို ကြားလျှင် အလျှင် တဆောထ၍ အထံတော်သို့ သွားလေ၏။ ၃၀ ထိုအခါ ယေရှုသည် ရွာထဲသို့ မဝင်သေး။ မာသခရီး ဦးကြိုပြုသော အရပ်၌ ရှိတော်မူ သတည်း။

သခင်ဘုရားနှင့် မာရိနှင့် မာသတို့၏ ရင်းနှီး မှုသည် ဤနေရာ၌ အလွန် ထင်ရှားသည်။ မာရိသည် သခင်ဘုရား လာကြောင်း ကြားသိ သောအခါ အလျှင် တဆောထ၍ ထွက်သွားသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း သခင်ဘုရားနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် မာရိကဲ့သို့ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ လုပ်သင့်သည်။

၃၁။ ထိုကြောင့်နှစ်သိမ့်စေသော စကားကို ပြောလျက် မာရိနှင့်အတူ အိမ်၌ ရှိသော ယုဒလူတို့သည် မာရိ အလျင်တဆော ထ၍ ထွက်သွားသည်ကို မြင်ကြလျှင်၊ ငို​ကြွေးခြင်းငှါ သင်္ချိုင်းသို့ သွားပြီဟုဆို၍ သူ့နောက်သို့ လိုက်ကြ၏။

ယုဒလူများလည်း သေလွန်သော သူအတွက် အထပ်ထပ်ငိုကြွေးတတ်ကြောင်း ဤနေရာ၌ သိရသည်။ နှစ်သိမ့်ခြင်းငှါ လာကြသော သူများလည်း မာရိထွက်သွား သောအခါ နောက်မှလိုက် ကြသည်။

၃၂။ မာရိသည် ယေရှု ရှိတော်မူ ရာအရပ်သို့ ရောက်၍ ကိုယ်တော်ကို မြင်လျှင် ​ခြေတော် ရင်း၌ ပြပ်ဝပ်လျက်၊ သခင်၊ ကိုယ်တော် ရှိတော်မူလျှင် ​ကျွန်မ၏ မောင်မသေပါဟု လျှောက်၏။ ၃၃ မာရိမှစ၍ လိုက်လာသော ယုဒလူတို့သည် ငို​ကြွေးကြသည်ကို ယေရှုသည် မြင် တော်မူ သောအခါ၊ အလွန် ညှိုးငယ်ခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိ၍ ၊ ၃၄ အလောင်းကို အဘယ်မှာ ထားကြသနည်းဟု မေးတော်မူလျှင်၊ သခင်ကြ၍ ကြည့် တော်မူ ပါဟု လျှောက်ကြ၏။

မာရိလည်း သူ့မောင်သေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သခင်ယေရှု မရှိခဲ့သည်ကို ယူကျုံးမရ ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ထပ်၍ ငွေကြွေးပြန်သည်။ အလွန် ရင်းနှီးသော သူများ တွေ့ဆုံကြ သောအခါ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိသောအရာ ဖြစ်သည်။

၃၅။ ယေရှုသည် မျက်ရည်ကျ တော်မူ၏။ ၃၆ ယုဒလူတို့က၊ ကြည့်ပါ၊ လာဇရုကို အလွန် ချစ် တော်မူ ပါသည် တကားဟုဆိုကြ၏။ ၃၇ အချို့တို့က၊ မျက်စိကန်းသော သူကို မြင်စေ တော်မူသော ဤသခင်သည်၊ လာဇရုကို မသေစေခြင်းငှါ မတတ်နိုင် သလောဟုဆိုကြ၏။

ယေရှု ဘာကြောင့်မျက်ရည်ကျသနည်း။ လူသားများနည်းတူ သူ၏ အဆွေသေဆုံးသောကြောင့် ငို်ကြွေးခြင်းလော။ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အကြောင်းမူကား၊ မကြာမှီသူကရှင်ပြန်ထမြောက် စေတော့မှာ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်ကြောင့်မျက်ရည်ကျ တော်မူ သနည်း။ သူတို့၏ မယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် ကျမ်းစာ ကအကြောင်းရင်း မဖေါ်ပြ သောကြောင့် အတိအကျ မသိရပါ။ အချို့သော သူများ ကမျက်စိကန်းသူကို မြင်စေနိုင်လျှင် သေသော သူကို မရှင်စေနိုင်သလောဟု မေးခွန်းထုတ် ကြသည်။ ထိုအရာကို အောက်တွင် လက်တွေ့ပြသပါလိမ့်မည်။

၃၈။ တဖန် ယေရှုသည် အလွန် ညှိုးငယ်သော စိတ်နှင့် သခõျုင်းတွင်းသို့ ရောက် တော်မူ၏။ ထိုတွင်းသည် မြေတွင်း ဖြစ်၏။ ကျောက်နှင့် ပိတ်ထား၏။ ၃၉ ကျောက်ကို ရွေ့ကြလော့ဟု ယေရှုသည် မိန့်တော်မူလျှင်၊ သေလွန်သော သူ၏ နှမမာသက၊ သခင်၊ ယခု ဖြစ်လျှင် နံလိမ့်မည်။ လေးရက်ရှိပါပြီဟု လျှောက်၏။

အဘယ်ကြောင့်ယေရှုသည် အလွန် ညှိုးငယ်သော စိတ်ရှိသနည်း။ အချို့သော သူများ ကသူလည်း လူသားများကဲ့သို့ဝမ်းနည်းသည်။ လူများ ခံစား သကဲ့သို့ ခံစားသည်ဟုဆို ကြသည်။ အတိအကျ မသိရသော်လည်း၊ သူတို့ မယုံကြည် သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်္ချိုင်းတွင်း ဝကို ပိတ်သော ကျောက်ကို သူ့တန်ခိုးနှင့် မရွေ့ဘဲ လူများကို ခိုင်းသနည်း။ သူတို့လည်း ပါဝင်နိုင်ဘို့ရန် ဖြစ်မည်။ သူလုပ်မည့် အပိုင်းသည် လူများ မတတ်နိုင်သော အသက် သွင်းခြင်း ဖြစ်၍ ၊ လူများ တတ်နိုင်သောအရာသည် ကျောက်ရွေ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းကိုယ်တတ်နိုင်သော အပိုင်းကို လုပ်၍ လူမတတ်နိုင်သောအမှု မှာဘုရား အားကိုး ကြစို့။

၄၀။ ယေရှု ကလည်း၊ သင်သည် ယုံလျှင် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်း အာနုဘော် တော်ကို မြင်ရလိမ့်မည်၊ ငါပြောပြီ မဟုတ်လောဟု မိန့်တော်မူ၏။

ယုံကြည်လျှင် ဘုရား၏ ဘုန်း အာနုဘော် တော်ကို မြင်ရလ်ိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ယနေ့ ဘုရား ဘုန်းတော် မထင်ရှားမမြင်ရခြင်းသည် မယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၄၁။ ထိုအခါ သေလွန်သော သူ၏ သင်းချိုင်းမှ ကျောက်ကို ရွေ့ကြ၏။ ယေရှု သည်လည်း အထက်သို့ ကြည့်မျှော်လျက်၊ အဘ၊ ကိုယ်တော်သည် အ​ကျွန်ုပ်စကားကို နားထောင် တော်မူသော ကျေးဇူးတော် ကြီး လှပါ၏။ ၄၂ကိုယ်တော်သည် အ​ကျွန်ုပ်စကားကို အစဉ်မပြတ် နားထောင် တော်မူသည်ကို အ​ကျွန်ုပ်သိပါ၏။ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်သည် အ​ကျွန်ုပ်ကို စေလွှတ် တော်မူသည်ကို ဝန်းရံလျက် ရှိသော ဤလူ အပေါင်းတို့သည် ယုံကြည် စေခြင်းငှါ သူတို့၏ အကျိုးကို ထောက်၍ ဤသို့ အ​ကျွန်ုပ်လျှောက်ပါ၏ဟု မြိန့်မြွက် တော်မူပြီးမှ ။

သခင်ယေရှု ခမည်းတော် ထံဆုမတောင်းဘဲ လာဇရုကို ရှင်ပြန်ထမြောက် စေနိုင်မှာ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ သူသည် ဘုရား ဖြစ်သည်။ သို့သော် အဘယ်ကြောင့်ခမည်းတော်ထံ ဆုတောင်း သေးသနည်း။ ခမည်းတော်ကို ချီးမြှောက်ခြင်း ဖြစ်သလို လူသားများကိုလည်း သူကဲ့သို့ ခမည်းတော်ထံ ဆုတောင်းဘို့ သင်ပေးခြင်း ဖြစ်မည်။ သူကခမည်းတော်ထံ၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏ စကားကို အစဉ်မပြတ် နားထောင် တော်မူသည်ဟုဆိုသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား သူကခမည်းတော်၏ စကားကို တသဝေမတိမ်း နားထောင် တတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဘုရား စကားကို တသဝေမတိမ်း နားထောင်လျှင် ဆုတောင်း သမျှ ရကြလိမ့်မည်။ လာဇရုရှင်ပြန်စေမည့် အရာသည် သူနာမည်ကြီးဘို့၊ တန်ခိုးပြဘို့ မဟုတ်ဘဲ သူ့အနားမှာရှိသော သူများ ကယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အကျိုးရရှိဘို့ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။

၄၃။ လာဇရုထွက်၍ လာလော့ဟု ကြီးသော အသံနှင့် ဟစ်ခေါ် တော်မူ၏။ ၄၄ ထိုအခါ သေလွန်သော သူသည် မိမိ​ခြေလက်၌ ပုဆိုးနံငယ်နှင့် ရစ်ပတ်လျက်၊ မျက်နှာကိုလည်း ပဝါနှင့် စည်းလျက် ထွက်လာ၏။ ယေရှု ကလည်း၊ သူ့ကို ဖြည်၍ လွှတ်ကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ယေရှု ကအသက် သေသောကို အမိန့်ပေးသည်။ သေသော သူလည်း နာခံသည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများကို ဘုရား ကအမိန့်ပေးသော်လည်း နားမထောင်ကြ၊ မကြားကြ၊ နားမလည် ကြသည်ကို ဝမ်းနည်းဘွယ်တွေ့မြင်နေရသည်။ သေသော သူထက် နားပင်းကြပါတကား။ လာဇရုသည် ထလာသော်လည်း အဝတ်နှင့် စည်းထားလျက် ရှိသောကြောင့် မလှုပ်ရှားနိုင်သေးချေ။ ယနေ့ ဒုတိယမွေးသော သူများလည်း ဝိညာဉ် ပိုင်းအသက် ရှင်လာကြသော်လည်း လွတ်လပ်စွာ မလှုပ်ရှားနိုင်ကြသေးချေ။ သခင်ယေရှုက၊ “သမ္မာတရား ကိုလည်း သိသဖြင့် ထိုသမ္မာတရားသည် သင်တို့ကို လွှတ်လိမ့်မည်” ဟုဆိုခဲ့သည် မဟုတ်လော (ယော ၈:၃၂)။ သမ္မာတရား သိ၍ သမ္မာတရား၌ ကျင်လည်မှသာလျှင် လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်သည်။ သင်သည် လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်ပါသလော။

၄၅။ ထိုအခါ မာရိဆီသို့ လာသော ယုဒလူအများ တို့သည် ယေရှု ပြု တော်မူသော အမှုကို မြင်လျှင်၊ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည် ကြ၏။ ၄၆ အချို့မူကား၊ ဖာရိရှဲတို့ ထံသို့ သွား၍ ယေရှု ပြု တော်မူသော အမှုကို ကြားပြောကြ၏။

ယေရှုပြုတော်မူသော အမှုကို မြင်၍ အချို့ယုံကြည် လာကြသော်လည်း၊ အချို့တို့သည် ဖာရိရှဲများ ထံကြားပြော ကြသည်။ ထိုသူများသည် မယုံကြည် သောကြောင့် ဖြစ်မည်။ ယနေ့လည်း အချို့သော သူများသည် သူတို့ ကဲ့သို့ မယုံကြည်ဘဲ၊ ဂုိဏ်းဂဏ၌ စွဲလန်းသော သူများသည် ယုံကြည် ဘို့ထက် အပြစ် ရှာ၍ ဆန့်ကျင်ဘို့ သာလုပ်တတ်သော သူများရှိကြသည်။ သင်သည် ထိုကဲ့သို့ သောသူ ဖြစ်နေပါသလော။

၄၇။ ထိုအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီး တို့နှင့် ဖာရိရှဲများသည် လွှတ်အရာရှိတို့ကို စည်းဝေးစေပြီးလျှင်၊ ငါတို့သည် အဘယ်သို့ ပြုလျက် နေကြသနည်း။ ထိုသူသည် များစွာသော နိမိတ်လက္ခဏာကို ပြ၏။ ၄၈ သူ့ကို ဤသို့ အလွတ်ထားလျှင် လူခပ်သိမ်းတို့သည် ယုံကြည် ကြလိမ့်မည်။ ရောမလူတို့ သည်လည်း လာ၍ ငါတို့ အရပ် ဌာနကို၎င်း၊ ငါတို့ အမျိုးကို၎င်းသုတ်သင် ပယ်ရှင်းကြလိမ့်မည်ဟု ပြောဆို ကြ၏။

ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီး တို့နှင့် ဖာရိရှဲတို့သည် ဝမ်းသာအားရစွာ သူတို့၏ မေရှိယကို ကြိုဆို လက်ခံမည့် အစား၊ စိုးရိမ် ပူပန်လက် အစည်းအဝေးလုပ် ကြသည်။ သခင်ယေရှု ကလာဇရုကို ရှင်ပြန်ထမြောက် စေခြင်းအားဖြင့် သူသည် အသက် သခင် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘုရား ဖြစ်ကြောင်းကို သက်သေပြသော်လည်း၊ လုံးဝ ဆန့်ကျင် ကြသည်။ ယနေ့ များစွာသော ခရစ်ယာန် အမှုတော်ဆောင်များလည်း သူတို့ ကဲ့သို့ပင်၊ လူများ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက် သောအခါ စိုးရိမ် ပူပန်တတ် ကြသည်။ ထိုအရာသည် လူ၏ အမြင်၊ စာတန်၏ အကြံအစည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု ကနိမိတ်လက္ခဏာများ ပြခြင်းဖြင့် ရောမများ ကသုတ်သင် ပယ်ဘို့ ဆက်စပ်မှု မရှိချေ။ အမှန်မှာ သူတို့သည် ရောမများ၏ လက်အောက်ခံ ဖြစ်ပြီးသား ဖြစ်သည်။ အကြောင်း မရှိအကြောင်းရှာခြင်း ဖြစ်သည်။

၄၉။ ထိုသူတို့ အဝင်၊ ထိုနှစ်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း ဖြစ်သော ကယာဖအမည်ရှိသော သူက၊ သင်တို့သည် အလျင်း မသိကြ။ ၅၀ ယုဒလူမျိုးအကုန်အစင်ပျက်စီးသည် ထက်၊ လူတယောက်သည် လူများတို့အတွက် သေသော်သာ၍ ကောင်းသည်ကို သင်တို့သည် မဆင်ခြင်ပါတကားဟု ပြောဆို၏။

ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် သာမန်လူ မဟုတ်၊ ကိုးကွယ်ခြင်း ဆိုင်ရာ၌ အကြီး ဆုံး ဖြစ်၍ တခေတ်တွင် တဦးသာလျှင် ရှိသည်။ ကယာဖသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း ဖြစ်သော်လည်း သခင်ယေရှု သူ၏ သခင်၊ သူ၏ ဘုရား၊ သူ၏ ကယ်တင်ရှင်ကို မသိချေ။ ထို့ကြောင့် လူအများ သေသည်ထက် လူတယောက် ယေရှု သေလျှင် သာ၍ ကောင်းသည်ဟုဆိုသည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူများလည်း ဘုရားကို သိသင့်သည့်အတိုင်း မသိ၊ အလိုတော်ကို မသိလျှင် အလွှဲလွှဲအချော်ချော်ဖြင့် အသက် ရှင်လှုပ်ရှားတတ်သည်။

၅၁။ ထိုစကားကို ကိုယ်အလိုအလျောက် ပြောဆိုသည် မဟုတ်။ ထိုနှစ်တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း ဖြစ်လျက်၊ ယေရှုသည် ထိုအမျိုးအတွက် သေရမည်ဟူ၍ ၎င်း၊ ၅၂ ထိုအမျိုးအတွက် သာမကအရပ်ရပ်တို့၌ ကွဲပြား လျက် ရှိသော ဘုရားသခင်၏သား များကိုအတူ စုဝေးစေခြင်းငှါ သေရမည်ဟူ၍ ၎င်း၊ ပရောဖက် ဥာဏ်နှင့် ဟောပြော၏။

ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကယာဖသည် သခင်ယေရှု အပေါ်အမြင် မမှန်သော်လည်း၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စိတ်ထားမမှန်သော်လည်း၊ ယောဟန်ကပရောဖက် ဥာဏ်အားဖြင့် ဟောသည်ဟုဆိုသည်။ ပရောဖက် ဗာလမ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။

၅၃။ ထိုနေ့မှစ၍ ကိုယ်တော်၏ အသက်ကို သတ်ခြင်းငှါ တိုင်ပင်ကြံစည်ကြ၏။ ၅၄ ထိုကြောင့်၊ ယေရှုသည် နောက်တဖန် ယုဒလူတို့တွင် ထင်ရှားစွာ မလှည့်လည်ဘဲ၊ ထိုအရပ်မှ ထွက်၍ တောနှင့် အနီးဧဖရိမ်အမည်ရှိသော မြို့သို့ ကြ၍ တပည့်တော် တို့နှင့်အတူ နေတော်မူ၏။

သခင်ယေရှုကို အကြိမ်ကြိမ်သတ်ဘို့ ကြိုးစား ခဲ့ကြသော်လည်း၊ ထိုနေ့မှစ၍ အမှန်တကယ် သတ်ဘို့ရန် တိုင်ပင်ကြံစည်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် မထင်မရှားလှည့်လည်၍ ဧဖရိမ်မြို့သို့ ကြွ၍ နေတော်မူသည်ဟုဆိုသည်။ သူသည် အသတ်ခံမည့် အကြောင်း သိသော်လည်း၊ သူ၏အချိန် မတန် သေးသောကြောင့် ထိုကဲ့သို့ ပုန်းရှောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

၅၅။ ယုဒပသခါပွဲခံခါနီးတွင် လူများတို့သည် မိမိတို့ကို သန့်ရှင်းစေခြင်းငှါ ပွဲမခံမှီအရပ်ရပ်တို့ မှယေရှု ရှလင်မြို့သို့ လာကြ၏။ ၅၆ ထိုသူတို့သည် ယေရှုကို ရှာဖွေ၍ ၊ အချင်းတို့၊ အဘယ်သို့ ထင်ကြသနည်း။ သူသည် ပွဲသို့ မလာသလောဟု ဗိမာန်တော်၌ ရပ်လျက် အချင်းချင်းမေးမြန်းကြ၏။ ၅၇ ထိုအခါ အဘယ်သူသည် ယေရှု ရှိရာအရပ်ကို သိလျှင် သူ့ကို ဘမ်းဆီးစေခြင်းငှါ ပြညွှန်ရမည်ဟု ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီး တို့နှင့် ဖာရိရှဲတို့သည် မှာခဲ့ကြပြီ။

ယုဒလူများသည် ဗာဗုလုန်​ကျွန်ခံရာမှပြန်လာကြ သောအခါ နှစ်စဉ်မှန်မှန်ပသခါပွဲ ကျင်းပတတ် ကြသည်။ ထိုအချိန် တွင်လည်း နိုင်ငံအနှံအပြားတွင် ပြန့်နှံ့နေသော ယုဒလူများသည် ပသခါပွဲခံဘို့ရန် ယေရုရှလင် မြို့သို့ ရောက်ရှိ ကြသည်။ သူတို့သည် ပွဲခံဘို့ လာသော်လည်း သခင်ယေရှုကို ရှာဖွေ ကြသည်။ နေကောင်းစေဘို့၊ နိမိတ်လက္ခဏာကြည့်ဘို့၊ အစာ​ကျွေးခြင်း ခံဘို့ ဟူ၍ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ရှာကြခြင်း ဖြစ်မည်။ သို့သော် ယဇ်ပုရောဟိတ် များနှင့် ဖာရိရဲှများ ကသတ်ဘို့ရန် ရှာ ကြသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း သခင်ယေရှုကို မည်သည့်အရာအတွက် ရှာကြသနည်း။

.

 

ယော ၁၂

 

၁။ ပသခါပွဲခံချိန်​ခြောက်ရက်လို သေး သောအခါ၊ အထက် ကသေလွန်၍ သေခြင်း မှထမြောက် စေ တော်မူသော လာဇရုနေရာအရပ်၊ ဗေသနိရွာသို့ ယေရှုသည် ရောက် တော်မူ၏။ ၂ ထိုကြောင့်ထိုသူတို့သည် ပွဲလုပ်ကြသဖြင့် မာသသည် လုပ်​ကျွေးမှုကို ဆောင်၍ ၊ လာဇရုသည် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ လျောင်းသော သူတို့ အဝင် ဖြစ်၏။

ယုဒလူများသည် အဲဂုတ္တု ပြည် မှခါနန်ပြည်သို့ ရောက်သော ခါပသခါပွဲကို နှစ်တိုင်း ကျင်းပဘို့ မှထားသော်လည်း ဘုရား ယုံကြည်သော ရှင်ဘုရင်များ အုပ်စိုးချိန်၌ သာ ကျင်းပတတ် ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်မ ကျင်းပတတ်ကြသနည်းဟူမူကား သူတို့၏ ဘုရားကို စွန့်၍ အခြားဘုရား များကို ကိုးကွယ်တတ်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က ဗာဗုလုန်​ကျွန်ခံစေ၍ ထိုအချိန် မှသာ သင်ခန်းစာရ ကြသည်။ ဗာဗုလုန်​ကျွန်ခံရာမှပြန်လာသောအခါ နှစ်တိုင်း ပသခါပွဲ ကျင်းပတတ် ကြသည်။ သခင်ယေရှုလည်း ထိုပွဲ၌ ပါဝင်တတ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ သခင်ဘုရားသည် ပသခါပွဲခံချိန်မရောက်မှီလာဇရုတို့ နေသော ဗေသနိရွာသို့ ရောက်၍ သူ့အတွက် ပွဲလုပ် ကြသည်။ ထိုပွဲ၌ မာသကလုပ်ကွေျး၍ လာဇရုသည်ကိုယ်တော်နှင့်အတူ လျောင်း (ထိုင်) နေသည်။

၃။ ထိုအခါ မာရိသည် အဘိုးများစွာ ထိုက်သော နာဒုဆီမွှေးစစ်အကျပ်သုံးဆယ်ကို ယူ၍ ၊ ယေရှု၏ ​ခြေတော်ကို လိမ်းပြီးလျှင် မိမိဆံပင်နှင့် သုတ်သဖြင့်၊ ထိုဆီ၏ အမွှေးသည် တအိမ်လုံးကို နှံ့ပြား၏။ ၄ တပည့်တော်တို့ အဝင် ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်ကို အပ်နှံမည့်သူ၊ ရှိမုန်၏သား ယုဒရှကာရုတ်က၊ ၅ ထိုဆီမွှေးကို ဒေနာရိအပြားသုံးရာအဘိုးနှင့် ရောင်း၍ ဆင်းရဲသော သူတို့အား အဘယ်ကြောင့်မပေးသနည်းဟုဆို၏။ ၆ ထိုသို့ ဆိုသော်ဆင်းရဲသော သူတို့ အကျိုးကို ထောက်၍ ဆိုသည် မဟုတ်။ မိမိသည် သူခိုး ဖြစ်လျက်၊ တပည့်တော်များသုံးရန်ငွေအိတ်ကို ဆောင်၍ နှိုက်ယူတတ်သောကြောင့် သာဆိုသတည်း။

၏ယေရှု၏ ​ခြေတော်ကို ဆီမွှေးလိမ်းသော သူမာရိသည် မဿဲ ၂၆:၆-၁၃နှင့် မာကု ၁၄:၃-၉၌ ဖေါ်ပြသော အမျိုးသမီးနှင့် မတူပါ။ လိမ်းရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို အောက်တွင် ယေရှု ကရှင်းပြသည်။ ယေရှုကို အပ်နှံမည့်သူ ယုဒရှကာရုတ်ကသူ့သခင်ထိုကဲ့သို့ ဆီလိမ်းခြင်းကို သဘောမတူ၊ အလဟသဖြုန်းသည်ဟု ယူဆသည်။ ထိုသို့ ဆိုသောကြောင့် ယောဟန်ကသူ၏ အကျင့်နှင့် စိတ်ထားကို ဖေါ်ပြလိုက်သည်။ အချို့သော သူများ၊ မ ယုံကြည်သူများသည် ဘုရား အတွက် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းသည် ဖြုန်းသည်ဟု ယူဆကြသည်။ သင်မည်ကဲ့သို့ ထင်သနည်း။

ရ။ ယေရှုသည် လည်း၊ ထိုမိန်းမကို ရှိစေတော့။ ငါ၏ အလောင်းကို သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းငှါ ပြင်ဆင်သော နေ့တိုင်အောင် သူသည် ဤဆီမွှေးကို သိုထားပြီ။ ၈ ဆင်းရဲသော သူတို့ ကား သင်တို့၌ အစဉ်ရှိကြ၏။ ငါမူကား၊ အစဉ်ရှိသည် မဟုတ်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

သခင်ယေရှု ကမာရိ၏ ဆီလိမ်းခြင်းကို လက်ခံသည် သာမက၊ အကြောင်းရင်းကို ပါ ဖေါ်ပြလိုက်သည်။ သူသေတော့မှာ ဖြစ်သောကြောင့် ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် တခါသာသေ၍ ဆင်းရဲသား များသည် အစဉ်ရှိကြမည်။ ထို့ကြောင့် ဆင်းရဲ သားများကူညီခြင်းသည် ကောင်း၍ ဘုရား အလိုတော် ဖြစ်သော်လည်း၊ ၊ ၊ သူ့ကို ဆီလောင်းခြင်းသည် ထိုအချိန်၌ ရွေးချယ်သင့်သောအရာ ဖြစ်သည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဘုရား အတွက် ဆက်ကပ်ခြင်းသည်၊ လူမှုရေးလုပ်ခြင်းထက် လိုအပ်သောအချိန် ရှိတတ်သည်။

၉။ ထိုအရပ်၌ ယေရှု ရှိတော်မူသည်ကို ယုဒလူများ အပေါင်းတို့သည် သိလျှင်၊ ကိုယ်တော်ကြောင့် သာလာသည် မဟုတ်။ သေခြင်း မှထမြောက် စေ တော်မူသော လာဇရုကို မြင်ခြင်းငှါ လာကြ၏။ ၁၀ ထိုသို့ ယုဒလူများ တို့သည် လာဇရုကို အကြောင်း ပြုသဖြင့် ထွက်သွား၍ ၊ ၁၁ ယေရှုကို ယုံကြည် သောကြောင့်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီး တို့သည် လာဇရုကိုလည်း သတ်ခြင်းငှါ တိုင်ပင်စီရင်ကြ၏။

ယုဒလူများသည် သခင်ယေရှုကို လာဇရုထမြောက် စေခြင်းကြောင့် ယုံကြည် ကြသည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့သည် သခင်ယေရှုကြောင့် သာ မဟုတ်၊ လာဇရုကို မြင်ချင် သောကြောင့်လာ ကြသည်။ ယုဒလူများ ကလာဇရုသည် သေခြင်း မှထမြောက် သောကြောင့် မြင်ချင် ကြသည်။ လာဇရုသည် ဘာမျှမလုပ်ပါ။ သို့သော် လူများ ကမြင်ချင်သည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်းရှင်ပြန်ထမြောက်သော အသက်တာရှိလျှင် လူများ ကစိတ်ဝင်စား၍ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည် လာကြမှာ ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ် အကြီး တို့သည် သူတို့၏ ဘုရားကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်မည့် အစားသခင်ယေရှု မက၊ လာဇရုကို ပါသတ်ချင် ကြသည်။ ဝိညာဉ် မျက်စိကန်းလျှင် ဘုရား ကိုတော် လှန်ပုန်ကန်ပြီးသား ဖြစ်သည်။

၁၂။ နက်ဖြန်နေ့၌ ယေရှုသည် ယေရုရှလင် မြို့သို့ ကြွလာ တော်မူသည်ကို၊ ထိုပွဲသို့ လာသော သူအစုအဝေး အပေါင်းတို့သည် ကြားရလျှင်၊ ၁၃ စွန်ပလွံခက်များကို ကိုင်လျက်၊ ကိုယ်တော်ကို ခရီး ဦးကြိုပြုအံ့သောငှါ ထွက်သွားကြ၍ ၊ ဟောရှဏ္ဏ ဖြစ်စေသတည်း။ ထာဝရ ဘုရား၏ အခွင့်နှင့် ကြွလာ တော်မူသော ဣသရေလ ရှင်ဘုရင်သည် မင်္လာရှိစေသတည်းဟု ကြွေးကြော်ကြ၏။ ၁၄။ ကျမ်းစာ၌ လာသည်ကား၊ ၁၅ အိုဇိအုန်သတို့သမီး၊ မစိုးရိမ် နှင့်။ သင်၏ အရှင်မင်းကြီးသည် မြည်းကလေးကို စီး၍ သင်ရှိရာသို့ ကြွလာ တော်မူသည်ကို ကြည့်ရှုလော့ဟု ရေးထားသည်နှင့် အညီ၊ ယေရှုသည် မြည်းကလေးကို တွေ့၍ စီး တော်မူ၏။ (ဇာခရိ ၉:၉)

ယေရှုသည် ရှင်ဘုရင်အဖြစ် သူ့ကိုယ်သူဆက်ကပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအရာကို ပရောဖက် ဇာခရိက ကြိုတင် ဟောထားနှင့် ပြီ။ ပရိသတ်များကလည်း လှုိက်လှ​ဲစွာ ကြိုဆို လက်ခံ ကြသည်။ သို့သော် ခေါင်းဆောင်များကလက်မခံသောကြောင့် ယေရှုသည် ရှင်ဘုရင် ဖြစ်လာဘဲ နောက် တပတ်၌ အသေသတ်ခဲ့ ကြသည်။

၁၆။ ထိုအကြောင်း အရာကို တပည့်တော် တို့သည် အစအဦး၌ နားမလည်သော်လည်း၊ ကိုယ်တော်ကို ရည်မှတ်၍ ထိုသို့ ရေးထားသည်ကို၎င်း၊ ကိုယ်တော်အား ထိုသို့ ပြုကြသည်ကို၎င်း၊ ဘုန်းပွင့် တော်မူသည် နောက်သတိရ၍ မှတ်မိကြ၏။

တပည့်တော်များက သူတို့၏ သခင်ကို အဘယ်ကြောင့်လူထုကကြိုဆို လက်ခံကြသည် အစ၌ မသိခဲ့ကြသော်လည်း ဘုန်းပွင့် တော်မူသည် နောက်သိ ကြသည်။ ဘုန်းပွင့် တော်မူခြင်းသည် သေခြင်း မှထမြောက် ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

၁ရ။ နောက်တော်သို့ လိုက်သော လူအစုအဝေးတို့သည်ကား လာဇရုကို သင်္ချိုင်းတွင်း မှခေါ်၍ သေခြင်း မှထမြောက် စေ တော်မူသည် အကြောင်းကို သက်သေခံကြ၏။ ၁၈ ထိုနိမိတ်လက္ခဏာကို ပြတော်မူသည်ဟု လူများတို့သည် သိတင်း ကြားသောကြောင့် ခရီး ဦးကြိုပြုအံ့သောငှါ ထွက်သွားကြ၏။ ၁၉ ဖာရိရှဲအချင်းချင်းတို့ လည်း၊ သင်တို့သည် အလျှင်း မတတ်နိုင်။ ဤလောကသည် ထိုသူနောက်သို့ လိုက်သွားပါပြီတကားဟု ပြောဆို ကြ၏

။ လူများ ကသခင်ယေရှုသည် လာဇရုကို သေခြင်း မှထမြောက် စေကြောင်းကို သက်သေခံ ကြသည်။ ထိုသို့ အချင်းချင်း ပြောဆို သောကြောင့် လူများ ကသူ့ကို ကြိုဆိုကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လူများ ကယေရှုကို ကြိုဆို လက်ခံကြသောကြောင့် ဖာရိရှဲများ စိုးရိမ်လာ ကြသည်။ သူတို့သည် သခင်ယေရှုကို ကြိုဆို လက်ခံမည့်အစား စိုးရိမ်ခြင်းသည် လက်မခံခြင်းကို ဖေါ်ပြသည်။ ယနေ့ အမှုတော်ဆောင်အများစုလည်း ဖာရိရှဲများ ကဲ့သို့ သခင်ယေရှု ကြွလာမည့် အရာကို အလိုမရှိ၊ မကြားချင်၊ သရော် ကြသည်။ ထိုသူများ ထံ၌ ယုံကြည်သူများမ ရှိသင့်ချေ။

၂၀။ ကိုးကွယ်ခြင်း အမှုနှင့် ထိုပွဲသို့ ရောက်လာသော သူတို့တွင် ဟေလသလူအချို့ပါ၏။ ၂၁ ထိုသူတို့သည် ဂါလိလဲပြည် ဗက်ဇ​ဲဒမြို့သား ဖြစ်သော ဖိလိပ္ပုထံသို့ သွား၍ အ​ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုကို မြင်ချင် ပါသည်၊ ခင်ဗျားဟု တောင်းပန်ကြ၏။ ၂၂ ဖိလိပ္ပုသည် သွား၍ အ​ေ¹န​ြကို ကြားပြောပြီးမှထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည် ယေရှုကို လျှောက်၏။

ယုဒပွဲ၌ ပါဝင်သော ဟေလေသလူများသည် ယုဒဘာသာ၌ ဝင်သော သူများ ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ဟေလေသစကား ပြောသော ယုဒလူများ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဟေလေသသည် ဂရိတ်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့ ကယေရှုကို တွေ့မြင်လို ကြသည်။ သို့သော် ယုဒလူများကို ကြောက်သောကြောင့်၊ သို့မဟုတ် ဧည့်သည် ဖြစ်သောကြောင့် တမန်တော်များထံချဉ်းကပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

၂၃။ ယေရှုကလည်း လူသားသည် ဘုန်းပွင့်ရသောအချိန် ရောက်လာပြီ။ ၂၄ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ မြေ၌ ကျသော စပါးစေ့သည် မပျက်လျှင် တခုတည်း နေ၏။ ပျက်လျှင် မူကား များစွာသော အသီးကို သီးတတ်၏။ ၂၅ မိမိအသက်ကို နှမြောသော သူသည် အသက် ဆုံးလိမ့်မည်။ ဤလောက၌ မိမိအသက်ကို မုန်းသော သူမူကား၊ ထာဝရ အသက်ကို စောင့်ရှောက်လျက် နေ၏ တော်သည်။ ၂၆ ငါ၏ အမှုကို ဆောင်ရွက်သောသူ ဖြစ်လျှင် ငါ့နောက်သို့ လိုက်ရမည်။ ငါ၏ အမှု ဆောင် သည်လည်း ငါရှိရာအရပ်၌ ရှိလိမ့်မည်။ ငါ၏ အမှုကို ဆောင်ရွက်သောသူ ဖြစ်လျှင် ထိုသူကို ခမည်းတော်သည် ချီးမြှောက် တော်မူ လတံ့။

ယေရှုက လူသားသည် ဘုန်းပွင့်ရသောအချိန် ရောက်လာပြီဟုဆိုခြင်းသည်၊ သူသေ၍ ရှင်ပြန်ထမြောက် မည့် အရာကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေရှု ကထိုခေတ်လူများ နားလည်နိုင်သော စိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းနှင့် သူ့ကိုယ်သူ ဖေါ်ပြသည်။ စပါး (ဂျုံ) စေ့သည် မြေ၌ ကျ၍ ပျက်မှသာလျှင် အပင်ပေါက်၍ များစွာ သီးတတ်သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့နည်းတူ သူလည်း သေ၍ မြှုပ်နှံခြင်း ခံပြီးရှင်ပြန်ထမြောက် မှသာလျှင် များစွာ ပွားများ မည်ဟုဆိုသည်။ သူသာမကသူ့ကို ယုံကြည်သူများလည်း အသက်ကို မနှမြောရ။ အသေခံ မှာကို မကြောက်မှသာလျှင် များစွာ ပွားများ နိုင်သည်ဟုဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟေလသလူများလည်း သူ့ထံသို့ လာလိုလျှင် အပြစ် တင်ခြင်း၊ အသေသတ်ခြင်းကို ခံရမည်ဟုဆိုလိုခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း သခင်ဘုရား အတွက် အသေခံ မှသာလျှင် များစွာ ပွားများ နိုင်မှာ ဖြစ်သည်။ သူ၏ အမှု ဆောင်သည်သူ နောက်လိုက် ရမည်။ ဆိုုလိုသည် မှာသူကဲ့သို့ မကြောက်ဘဲ အသေခံ နိုင်ရမည်။ သို့မှသာ ခမည်းတော် ကချီးမြှောက် တော်မူ မည်ဟုဆိုသည်။ သင်သည် ဘုရား ချီးမြှောက်ခြင်းကို လိုချင် သလော၊ လူချီးမြှောက်ခြင်းကို လိုချင် သလော။

၂ရ။ ငါသည် ယခုစိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိ၏။ အဘယ်သို့ ငါလျှောက်ရမည်နည်း။ ထိုအချိန် မှအ​ကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင် တော်မူ ပါအဘဘုလျှောက်ရမည်လော။ အကြောင်းရှိ၍ သာထိုအချိန်သို့ ရောက်လာပြီ။ ၂၈ အိုအဘ၊ ကိုယ်တော်၏ နာမတော်ကို ချီးမြှောက် တော်မူ ပါဟု မိန့်မြွက် တော်မူ၏။ ထိုအခါ ကောင်းကင်မှ စကား သံကား၊ ငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီ၊ တဖန် ချီးမြှောက်ဦးမည်ဟု လာ၏။ ၂၉၀န်းရံလျက် ရှိသော လူအစုအဝေးတို့သည် ကြားလျှင် မိုဃ်းချုန်းသည်ဟုဆိုကြ၏။ အချို့ကလည်းကိုယ်တော်အား ကောင်းကင်တမန် မြွက်သည်ဟုဆိုကြ၏။ ၃၀ ယေရှု ကထိုစကား သံသည် ငါ့အဘို့ အလိုငှါ လာသည် မဟုတ်၊ သင်တို့ အဘို့ အလိုငှါ လာ၏။

အဘယ်ကြောင့်ယေရှုသည် စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိသနည်း။ သေရမှာကြောက်သောကြောင့် လော။ ရှင်ပြန်ထမြောက် မှာ ဖြစ်သောကြောင့် သေရမှာကြောက်စရာ ရှိမည် မဟုတ်။ သို့သော် ခမည်းတော်၏ အမျက်တော် လူသားများကိုယ်စားခံရ၍ ၊ အဆက်ပြတ်မှာကို စိုးရိမ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ခမည်းတော် ထံနာမတော် ချီးမြှောက်ဘို့ တောင်းလျှောက် သောအခါ ခမည်းတော် ကငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီဟုဆိုသည်။ သူဗတ္တိဇံခံခဲ့စဉ်၊ “ရေမှပေါ်ထစဉ်တွင် ကောင်းကင် ကွဲ၍ ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ ကိုယ်တော် အပေါ်၌ ဆင်းသက် တော်မူသည်ကို မြင်ရ၍ ၊ ၁၁ သင်ကား ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၊ ငါ၏ ချစ်သား ပေတည်းဟု ကောင်းကင် ကအသံတော် ဖြစ်လေ၏။” ဟု ခမည်းတော် ဘုရား ကစကား ပြောခြင်းအားဖြင့် သားတော်ကို မြှောက်ခဲ့ပြီ (မာ ၁:၁၀-၁၁)။ သို့သော် လူများ ကခမည်းတော်၏ စကားပြောသံကို နားမလည်၊ မိုဃ်းချုန်းသည် သို့မဟုတ် ကောင်းကင်တမန် ကစကား ပြောသည်ဟုဆို ကြသည်။ ထိုအသံသည် ခရစ်တော် အတွက် မဟုတ်၊ လူများ ကသူ့ကို နားလည်ဘို့ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသော်လည်း နားမလည် ကြချေ။ ယနေ့ သင်သည် ဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှု သောအခါ နားလည်နိုင်ပါသလား။ အရသာတွေ့နိုင်ပါသလား။

၃၁။ ယခုတွင် ဤလောကသည် တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရ၏။ ယခုတွင် ဤလောကကို အစိုးရသော မင်းသည် ပြင်သို့ နှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ ၃၂ ငါသည်လည်း မြေကြီးနှင့် ခွါ၍ မြှောက်ထားခြင်းကို ခံရလျှင်၊ လူအပေါင်းတို့ကို ငါ့ထံသို့ ငါဆွဲမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၃၃ ထိုသို့ မိန့်တော်မူသော်၊ မိမိသည် အဘယ်သို့ သေရမည်အရိပ်ကို ပေးတော်မူ၏။

ဤလောကကို အစိုးရသော မင်းသည် စာတန် ဖြစ်သည်။ စာတန်၏ လက်နက်သည် သေခြင်း ဖြစ်သည်။ “ထိုသူငယ်တို့သည် အသွေးအသားနှင့် ဆက်ဆံကြသောကြောင့်၊ ခရစ်တော်သည် အသေခံ တော်မူသော အားဖြင့်၊ သေခြင်း တရားကို အစိုးရသောသူ တည်းဟူသောမာရ်နတ်၏ တန်ခိုးကို ချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးခြင်း ငှါ၎င်း၊ သေဘေးကို ကြောက်၍ တသက်လုံး​ကျွန်ခံရသော သူတို့ကို ကယ်လွှတ်ခြင်း ငှါ၎င်း၊ ထိုသူငယ်တို့၏ နည်းတူ အသွေးအသားကို ဆောင်ယူ တော်မူ၏။” (ဟေ ၂:၁၄-၁၅)

၃၄။ လူများတို့ ကလည်း၊ ခရစ်တော်သည် အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟု ပညတ္တိကျမ်း၌ လာကြောင်းကို အ​ကျွန်ုပ်တို့ ကြားသိရပြီ။ သို့ဖြစ်လျှင် လူသားသည် မြှောက်ထားခြင်းကို ခံရမည်ဟု သင်သည် အဘယ်သို့ ဆိုသနည်း။ ထိုလူသားသည် အဘယ်သို့သော သူနည်းဟုဆိုကြ၏။

ခရစ်တော်သည် အစဉ်အမြဲတည်သည် ဟူသော ကျမ်းအတိအကျမရှိပါ။ သို့သော် ခရစ်တော်သည် ဘုရား ဖြစ်သောကြောင့် အစဉ်တည်မည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ခရစ်တော်သည် လူ့ဇာတိအားဖြင့် သူတို့နှင့် နေ၍ သူတို့ ကသတ်မည့် အရာကို ပြောသော်လည်း နားမလည် နိုင်ကြပါ။ ဇာတိလူများသည် သူတို့ ဘာ ဖြစ်မည်ဟူသောအရာ ကို မသိနိုင်ချေ။

၃၅။ ယေရှု ကလည်း၊ အလင်းသည် သင်တို့တွင် ခဏသာရှိိ၏။ အလင်းရှိစဉ်အခါသွားလာကြလော့။ သို့မဟုတ်လျှင် မှောင်မိုက်သည် သင်တို့ကို မှီလိမ့်မည်။ မှောင်မိုက်၌ သွားသော သူသည် အဘယ်ဆီသို့ မိမိသွားသည်ကို မိမိမသိ။ ၃၆ အလင်းရှိစဉ်အခါအလင်း၏သား ဖြစ်အံ့သောငှါ အလင်းကို ယုံကြည် ကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုသို့ မိန့်တော်မူပြီးမှ ယေရှုသည် ထွက်ကြွ၍ ထိုသူတို့ကို တိမ်းရှောင် လျက် နေတော်မူ၏။

ယေရှု ပြောသော အလင်းသည် ဝိညာဉ် စကား ဖြစ်သည်။ ဇာတိလူက နားမလည် နိုင်ချေ။ သင်သည်လည်း ယုဒလူများ ကဲ့သို့ ဝိညာဉ် မျက်စိကန်းလျှင် သူပြောသောအရာ ကို နားလည်နိုင်မည် မဟုတ်။ အလင်းသည် သခင်ယေရှု ပင် ဖြစ်သည်။ သူ့ကို လက်မခံလျှင် ဝိညာဉ် အလင်းမရရှိနိုင်ချေ။ သူ့ကို မရရှိလျှင် သူပြောသောအရာ များသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိ ဖြစ်မည်။ အလင်းရရှိဘို့ရန် မှာသူ့ကို ရရှိဘို့ ဖြစ်သည်။

၃၇။ ထိုမျှလောက်ကြီးစွာသော နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို သူတို့ မျက်မှောက်၌ ပြတော်မူသော်လည်း သူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့ မရောက်ကြ။ ၃၈ ပရောဖက် ဟေရှာယဟောဘူးသည်ကား၊ အိုထာဝရ ဘုရား၊ အ​ကျွန်ုပ်တို့ ဟောပြောသော သိတင်း စကားကို အဘယ်သူ ယုံပါသနည်း။ ထာဝရ ဘုရား၏ လက်တော်သည် အဘယ်သူအား ထင်ရှား တော်မူ သနည်းဟူသော စကားသည် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်သတည်း။ (ဟေရှာယ ၅၃:၁)

လူထင်မှတ်သည် မှာ ဘုရားသခင်က နိမိတ်လက္ခဏာများများပြလျှင် သူ့ကို ယုံကြည် မည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်အရလူသည် နိမိတ်လက္ခဏာများ မြင်ရသော်လည်း မယုံကြည် နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပေါလုက၊ “ယုဒလူတို့သည် နိမိတ်လက္ခဏာကို တောင်းတတ်ကြ၏။ ဟေလသလူတို့သည် ပညာကို ရှာတတ်ကြ၏။ ငါမူကား၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံ တော်မူသော ခရစ်တော်၏ အကြောင်း အရာကို ဟောပြောကြ၏။” (၁ ကော ၁:၂၂-၂၃)

၃၉။ တဖန် ပရောဖက် ဟေရှာယဟောပြန်သည်ကား၊ ၄၀ သူတို့ မျက်စိမမြင်၊ စိတ်နှလုံး နားမလည်၊ အကျင့် မပြောင်းလဲ၊ သူတို့ အနာ ရောဂါကို ငါမငြိမ်းစေသည် တိုင်အောင် သူတို့ မျက်စိကို ကွယ်စေ တော်မူ၏။ သူတို့ စိတ်နှလုံးကို မိုက်စေ တော်မူ၏ ဟူသော စကားကြောင့် ထိုသူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့ မရောက်နိုင်ကြ။ (ဟေရှာယ ၆:၉-၁၀) ၄၁ ဟေရှာယသည် ဘုန်း အာနုဘော် ကို မြင်၍ ဗျာဒိတ်တော်ကို ပြန်စဉ်တွင် ထိုစကားကို ဟောပြောသတည်း။

မျက်စိနှစ်မျိုးရှိသည်။ ဇာတိမျက်စိနှင့် ဝိညာဉ် မျက်စိ ဖြစ်သည်။ လူသည် ဒုတိယမ မွေးဘွားလျှင် ဇာတိမျက်စိသာလျှင် မြင်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်က ဝိညာဉ် မျက်စိမြင်စေမှသာလျှင် ဝိညာဉ် ပိုင်းအရာများ မြင်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်က စိတ်နှိပ်ချသောသူ၊ သူ့ကို အားကိုးသော သူတို့ကို သာလျှင် ဝိညာဉ် မျက်စိမြင်စေသည်။ သင်သည် ဝိညာဉ်များစိမြင်နိုင်ပါသလော။ မမြင်နိုင်လျှင် ဘုရား ထံနှိပ်ချခြင်းနှင့် တောင်းပါ။

၄၂။ သို့သော်လည်း အရာရှိအများ တို့သည်ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည် ကြ၏။ တရားစရပ်မှဖာရိရှဲတို့သည် နှင်ထုတ် မည်ကို စိုးရိမ် သောကြောင့် ထင်ရှားစွာ ဝန်မခံကြ။ ၄၃ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင် ပေးတော်မူသော ဘုန်းအသရေထက် လူတို့ ပေးသော ဘုန်းအသရေကို သာ၍ နှစ်သက်ကြ၏။

အရာရှိအများ တို့သည် အဘယ်ကြောင့်ယေရှုကို ယုံကြည် ကြသော်လည်း ထင်ရှားစွာ မဝန်ခံကြသနည်း။ တရားစရပ်မှနှင်ထုတ် မှာကို ကြောက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူပေးသော ဘုန်းကို ဘုရား ပေးသော ဘုန်းထက် နှစ်သက် ကြသည်။ ယနေ့ များစွာသော သူများလည်း လူ၏ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ၊ လက်ခံခြင်းကို လိုချင် သောကြောင့် ဘုရား ဘက်၌ မရပ်တည်လိုကြချေ။ သင်သည် မည်သို့ သောသူ ဖြစ်သနည်း။

၄၄။ ယေရှု ကလည်း၊ ငါ့ကို ယုံကြည်သော သူသည် ငါ့ကို သာယုံကြည်သည် မဟုတ်၊ ငါ့ကို စေလွှတ် တော်မူသော သူကို ယုံကြည်၏။ ၄၅ ငါ့ကို ကြည့်မြင်သော သူသည် ငါ့ကို စေလွှတ် တော်မူသော သူကို ကြည့်မြင်၏။

ယေရှု ကသူ့ကို ယုံကြည်သော သူသည် သူ့ကို စေလွှတ် တော်မူသော ခမည်းတော်ကို ယုံကြည်သည်ဟုဆိုသည်။ ယနေ့ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လျှင် ခမည်းတော် ဘုရားကို ယုံကြည်သည်။ သင်သည် ခရစ်တော်ကို အကြွင်းမဲ့ယုံကြည် ပါသလား။

၄၆။ ငါ့ကို ယုံကြည် သမျှသော သူတို့သည် မှောင်မိုက်၌ မနေစေခြင်းငှါ ငါသည် အလင်း ဖြစ်လျက် ဤလောကသို့ ကြွလာပြီ။ ၄၇ ငါ့စကားကို ကြားသော သူသည် မယုံကြည်ဘဲ နေလျှင် ထိုသူကို ငါသည် အပြစ် မစီရင်။ လောကီသား တို့ကို အပြစ် စီရင်အံ့သောငှါ ငါလာသည် မဟုတ်၊ လောကီသား တို့ကို ကယ်တင်အံ့သောငှါ ငါလာ၏။

ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လျှင် အလင်း၌ ရှိသည်။ အလင်း၌ ရှိလျှင် အရာခပ်သိမ်းကို မြင်နိုင်သောကြောင့် ခလုပ်တိုက်စရာ အကြောင်း မရှိ။ သူ့ကို အမှောင်သားများက မသိသော်လည်း သူကအမှောင်သား များကို သိနိုင်သည်။ ခရစ်တော် ကသူသည် အပြစ် စိရင်ဘို့ မလာ၊ ကယ်တင်ဘို့ လာသည်ဟုဆိုပြန်သည် (ယော ၃:၁ရ)။ ထို့နည်းတူ ယုံကြည်သူများလည်း သူတပါးကို သက်သေခံ သောအခါ သူတို့၏ အပြစ်ကို စီရင်ခြင်း မျိုးဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်း သက်သေခံရမည်။

၄၈။ ငါ့ကို ပယ်၍ ငါ့စကားကို နားမခံသော သူအား အပြစ် စီရင်သော သူရှိသေး၏။ ငါဟောပြောသော စကား ပင်နောက်ဆုံးသော နေ့၌ ထိုသူအား အပြစ် စီရင်လိမ့်မည်။ ၄၉ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဟောသည် မဟုတ်၊ ငါ့ကို စေလွှတ် တော်မူသော ခမည်းတော်သည် အဘယ်သို့ ငါဆုံးမဟောပြောရမည်ကို ပညတ် ပေးတော်မူ ပြီ။ ခမည်းတော်၏ ပညတ်တော်သည် ထာဝရ အသက်ဖြစ်သည်ကို ငါသိ၏။ ၅၀ ထိုကြောင့်ဟောပြောသမျှ တို့ကို ခမည်းတော် မှာထား တော်မူသည် အတိုင်း ငါဟောပြောသည်ဟု ကြွေးကြော်၍ မိန့်တော်မူ၏။

ခရစ်တော် စကားကို ပယ်လျှင် ခမည်းတော် ဘုရားကို ပယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် ဟောပြောသောအရာ ကို မယုံကြည်လျှင် ထိုစကား ကသူ့ကို စီရင်လိမ့်မည်။ ခရစ်တော်သည် သူ့ သဘောနှင့် မဟော၊ ခမည်းတော် ဟောစေလိုသည့်အတိုင်း သာဟောသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်းကိုယ့် သဘော အကြံနှင့် မဟောရ၊ ကျမ်းစာ အတိုင်း သာဟောရသည်။ ခမည်းတော်၏ ပညတ်တော်သည် ထာဝရ အသက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။

.

 

ယောဟန် ၁၃

 

၁။ ပသခါပွဲမခံမှီ၌ ယေရှုသည် ဤလောက မှခမည်းတော် ထံသို့ ပြောင်းရသော အချိန်​ရောက်သည်ကို သိတော် မူသည် ဖြစ်၍ ၊ ဤလောက၌ ရှိသောမိမိ လူတို့ကို ချစ် တော်မူသောကြောင့် အဆုံးတိုင်အောင် ချစ်တော် မူ၏။

ပသခါပွဲသည် ဣသရေလ လူများ အဲဂုတ္တု​ကျွန်ရာမှ လွတ်မြောက်နိင််ဘို့ရန် ဘုရားသခင်က ကျင်းပခိုင်းသောပွဲ ဖြစ်သည်။ သိုးသို့မဟုတ် ဆိတ်သငယ်ကို သတ်၍ အသွေးကို တံခါးထုတ်နှင်တံခါးတိုင်တို့၌ ထိုးခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်တမန်က အဲဂတ္တုလူများကို တရားစီရင် သောအခါ ဣသရေလ လူများ မူကား တရားစီရင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ထိုအရာကိသခင်ယေရှုလည်း ပါဝင် ကျင်းပတတ်သည်။ နောက်ဆုံး၌ သူသည် ပသခါ သိုးသငယ် အဖြစ်အသတ်ခံရမှာ ဖြစ်သည်။ လူလူချင်းချစ်ခြင်း မေတ္တာသည်ခဏသာတည်တတ်သည်။ သခင်ယေရှု ကသူ့လူူချစ်ခြင်းသည် အဆုံးတိုင်အောင် ချစ်သည်ဟုဆိုသည။် ခရစ်တောရ်ရှိ သူများ အနေဖြင့် အခြား သူများကို အဆုံးတိုင်အောင် ဖြစ်ဘို့ဖြစ်သည်။

၂။ ကိုယ်တော်ကို အပ်နံှမည်အကြောင်း၊ မာရ်နတ်သည် ရှိမုန်၏သား ယုဒရှကာရုတ်၏ စိတ်နှလုံး၌ အကြံပေးသွင်းနှင့် သတည်း။

မာရ်နတ်သည် လူကို ကြိုက်နှစ်သက်သလို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ယုဒရှကာရုတ်ကိုလည်း သူ၏ သခင်ကို အပ်နှံဘို့ရန် အကြံပေးသည်။ ထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်း ထိုသို့ စာတန်၏ အကြံပေးခြင်း မခံဘို့ သတိထားရမည်။ သူသည် ပေတရုကသတိပေး သကဲ့သို့ ဟောက်သော ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ လှည့်လည်၍ စောင့်နေသည် (၁ ပေ ၅:၈)။ ထို့ကြောင့် ရှင်ယာကုပ်ရေးထား သကဲ့သို့၊ သူ့ကို ဆီးတားရမည် (ယာ ၄:ရ)။ ထိုအခါ ညစာကုစိားကြစဉ်၊

၃။ ခမည်းတော်သည် အလုံးစုံတို့ကို သူ၏ လက်သို့ အပ် ပေးတော်မူသည် ကို၎င်း၊ သူသည် ဘုရားသခင့်ထံတော်မှ ထွက်လာသည်ကို၎င်း၊ ဘုရားသခင့်ထံတော်သို့ ကြွသွားမည်ကို၎င်း၊ ယေရှုသည် သိတော်မူသည် နှင့်၊ ၄ စားပွဲမှထ၍ ဝတ်လုံတော်ကို ခဋ္ဌတ်ပြီးလျှင်၊ ပဝါကို ယူ၍ ခါးကို စည်း တော်မူ၏။ ၅ ထိုနောက်မှရေကို အင်တုံ၌လောင်း၍ တပည့်တော် တို့၏ ​ခြေကို ဆေးပြီးမှခါး၌ စည်းသော ပဝါနှင့် သုတ် တော်မူ၏။

အဘယ်ကြောင့်သခင်ဘုရား ကတပည့်တော် များ၏ ​ခြေကို ဆေးပေးသနည်း။ နှုတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် သူတို့ကို ဤလောက၌ ထားခဲ့၍ ကောင်းကင်တ်ုိ့ပြန်တက်မှာ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အခြားအချက်များလည်း အောက်ပိုင်းတွင် ဖေါ်ပြသွားသည်။

၆။ ရှိမုန်ပေတရုဆီသို့ ရောက် တော်မူ သောအခါ ထိုတပည့်တော် ကသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အ​ကျွန်ုပ်၏ ​ခြေကို ဆေး တော်မူ မည်လောဟု မေးလျှောက်၏။ ရယေရှု ကလည်း၊ သင်သည် ငါပြုသော အမှုကို ယခု နားမလည် သေး။ နောက်မှသိလိမ့်မည်ဟု မိန့် တော်မူ၏။

ပေတရုကသူ၏ ​ခြေဆေးမည့် အရာကို ဆီးတားသည်။ အကြောင်းမှာအား နာသောကြောင့် ဖြစ်မည်။ သူသည် သခင်ယေရှု၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို နားမလည်၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် နောက်မှ နားလည်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း ကြုံတွေ့ရသောအရာ များကို ချက်ချင်း နားမလည် တတ်ကြ၊ နောက်မှ နားလည်တတ် ကြသည်။

၈။ ပေတရုကလည်း၊ ကိုယ်တော်သည် အ​ကျွန်ုပ်၏ ​ခြေကို အလျင်းဆေးတော် မမူရဟု လျောက်၏။ ယေရှု ကလည်း၊ သင့်ကို ငါမဆေးရလျှင် သင်သည် ငါနှင့် မဆက်ဆံရဟု မိန့်တော်မူ၏။ ၉ ရှိမုန်ပေတရုကလည်း၊ အ​ကျွန်ုပ််၏ ​ခြေကို သာမဆေးပါနှင့်။ လက်ကို၎င်း၊ ဦးခေါင်းကို၎င်းဆေး တော်မူ ပါဟု လျှောက်ပြန်၏။

ပေတရုကသူ၏ ​ခြေဆေးပေးမည့် အရာကို လုံးဝ ငြင်းဆိုသောအခါ၊ ယေရှု ကငါမဆေးပေးလျှင် သင်သည် ငါနှင့် မဆက်ဆံရဟု ဆသိုည်။ ပေတရုအခက်တွေ့သွားသည်။ ထိုအခါ ​ခြေသာလျှင် မဟုတ်၊ လက်နငှ့်ဦးခေါင်းပါဆေးပေးဘို့ ပြောလာသည်။ ထိုသို့ ပေတရုကငြင်းဆိုပြီးပြောသောကြောင့် သခင်ယေရှု၏ လုပ်​‌ဆောင်ချက်များ ပို၍ အောက်ပိုင်းတွင် ထင်ရာှးလာသည်။ ပေတရုကသာ အခြားတမန် တော်များကဲ့သို့ ဘာမှ မပြောဘဲ ​ခြေဆေးခြင်းကို လက်ခံပါက သခင်ယေရှု၏ ရည်ရယွ်ချက်များ သိတောမ့ည် မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် တိပ်ဆိတ်စွာ နေခြင်းသည် အပြစ် နည်းသော်လည်း၊ သိသင့်သိထိုက်သောအရာ များ ဆုံးရှုံးတတ်သည်။

၁၀။ ယေရှု ကလည်း၊ ရေချိုးပြီးသော သူမည်သည်ကား၊ ​ခြေဆေးခြင်းမှတပါး ဆေးရသော အကြောင်း မရှိ။ တကိုယ်လုံးစင်ကြယ်၏။ သင်တို့သည် စင်ကြယ်သော လည်း၊ အချို့မစင်ကြယ်ဟု မိန့်တော် မူ၏။ ၁၁ ကိုယ်တော်ကို အပ်နှံမည့်သူကို သိတော်မူသောကြောင့်၊ သင်တို့တွင် တချို့မစင်ကြယ်ဟု မိန့်တော် မသူတည်း။

ပေတရုကလက်နငှ့်ခေါင်းကို ပါဆေးပေးဘို့ ပြောသောကြောင့်၊ သခင်ယေရှု ကရေချိုးပြီးသော သူသည် ​ခြေသာလျှင် ဆေးစရာ လိုကြောင်း ပြောလိုက်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်​ရေချိုးပြီးခြင်းသည် ဘာကို ဆိုလိုသနည်း။ ရေချိုး သောအခါ တကိုယ်လုံး သန့်ရှင်းသွားသည်။ တပည့်တော် များသည် ဘယ်အချိန်၌ရေချိုးပြီး ခဲ့ကြ၍ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကြသနည်း။ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဖြစ်မည်။ အကြောင်းမူကား သခင်ယေရှုသည် ငါတို့၏ ​ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း ဖြစ်သည် (၁ ကော ၁:၃၀)။ အချု့ိမစင်ကြယ်ဟုဆိုခြင်းသည် ယုဒရှကာရုတ်ကို ဆိလုုိခြင်း ဖြစ်သည်။ ယုဒရှကာရုတ်သည် သခင်ယေရှုကို နောက်လိုက်သော်လည်း၊ ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် မဟုတ်၊ သခင်ယေရှု ရှင်ဘုရင် ဖြစ်လာသောအခါ ရာထူးရလိုသောကြောင့် ဖြစ်မည်။ ထို့ကြောင့် မစင်ကြယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ များစွာသော ခရစ်ယာန်များလည်း၊ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည် သောကြောင့် မဟုတ်၊ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ခရစ်ယာန် ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူများသည် ရေမချိုးရ သေးသောကြောင့် မစင်ကြယ်ကြချေ။

၁၂။ ထိုသို့ သူတို့၏ ​ခြေကို ဆေး တော်မူပြီးမှ တဖန် ဝတ်လုံကို ဝတ်၍ လျောင်း တော်မူ လျက် သင်တို့၌ ငါပြုခဲ့သော အမှုကို နားလည်ကြသလော။ ၁၃ သင်တို့သည် ငါ့ကို အရှင်ဘုရား ဟူ၍ ၎င်း၊ သခင်ဟူ၍ ၎င်းခေါ်တတ်ကြ၏။ ထိုစကား လည်းဟုတ်မနှ်သော စကား ဖြစ်၏။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့ ခေါ်ကြသည် အတိုင်း ငါမှန၏်။ ၁၄ ငါသည် သခင် ဖြစ်လျက်၊ အရှင်ဘုရားလည်း ဖြစလ်ျက်နှင့် သင်တို့၏ ​ခြေကို ဆေးလျှင် သင်တို့သည် အချင်းချင်းတို့၏ ​ခြေကို ဆေးရမည်။ ၁၅ ငါသည် သင်တို့၌ ပြု သကဲ့သို့ သင်တို့သည် ပြုစေခြင်းငှါ ပုံသက​ေ်သကို ပြခဲ့ပြီ။

သခင်ယေရှု ကသူပြုသောအရာ ကို နားလည်ကြသလောဟု မေးပြနသ်ည်။ မည်သူကမျှ မ​ဖြေမှီသူကိုယ်တိုင်က ဆက်၍ ရှင်းပြသွားသည်။ သူတို့ ကသူ့ကို အရှင်ဘုရား (ဆရာ) ဟူ၍ ၎င်း၊ သခင်ဟူ၍ ၎င်းခေါ်တတ်ကြ၍ သူတို့ ခေါ်သည့်အတိုင်းလည်း မှန်သည်ဟု ဝန်ခံသည်။ သူသည် ဆရာနှင့် သခင် ဖြစ်သော လ်ည်းတပည့်တော် များ၏ ​ခြေကို ဆေးခြင်းဖြင့် နှိမ့်ချခြင်းကို သင်ပေးသွားသည်။ လူတိုင်း၏ ပြသနာသည် နိမ့်ချမှု မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ တတ်နိုင်လျှင် ဆရာနှင့် သခင် ဖြစ်ချင် ကြသည်။ မတတ်သာ သောအခါ ကိုယ်ထက် ကြီးသော သူထံတွင် နိှမခ့်ျတတ် ကြသည်။ ကိုယ်နငှ့်တန်းတူ၊ ကိုယ့်ထက် နိမ့်ကျသူရှေ့၌ နှိမ့်ချဘို့ သည်အလွန်ခက်သည်။ စစ်မနှ်သော နှိမ့်ချခြင်းသည် သခင်ယေရှု ကဲ့သို့ ကိုယ့်ထက် နိမ့်ကျသော သူထံနှိမ့်ချခြင်း ဖြစ်သည်။

၁၆။ ငါအမှန်အကန်ဆုသိည်ကား၊ ​ကျွန်သည် သခင်ထက် သာ၍ ကြီး မြတ်သည် မဟုတ်။ တမန် သည်လည်း စေလွှတ်သော သူထက် သာ၍ ကြီး မြတ်သည် မဟုတ်။ ၁၇ ဤအရာများကို သင်တို့ သိ၍ သိသည် အတိုင်း ကျင့်လျှင် မင်္လာရှိကြ၏။

​ ကျွန်သည်သခင်ထက် မကြီး မြတ်၊ တမန်လည်း စေလွှတ်သူထက် မကြီး မမြတ်၊ ထို့နည်းတူ တပည့်တော် များလည်း သခင်ယေရှုထက် မကြီး မြတ်ကြချေ။ သို့သော် သူတို့ကို သခင်က​ခြေဆေးပေး သကဲ့သို့ သူတို့လည်း သူတို့ထက် နှိမ့်သော သူများရှေ့တွင် နိမှ့်ချလျှင် မင်္လာရှိသည်။

၁၈။ သင်တို့ ရှိသမျှကို ငါရည်မှတ်၍ ပြောသည် မဟုတ်။ ငါရွေးကောက်သော သူတို့ကို ငါသိ၏။ ကျမ်းစာ ချက် ပြည့်စုံစေမည်အကြောင်း ငါနှင့်အတူ စားသော သူသည်၊ ငါ့ကို ​ခြေနှင့် ကျောက်သတည်း။

အကယ်စင်စစ်ငါယုံ၍ ငါ့မုန့်ကို စားသော အဆွေခင်ပွန်းသည် ငါ့ကို ​ခြေနှင့် ကျောက်သတည်း၊၊ (ဆာ ၄၁:၉) သခင်ယေရှုသည် သူရွေးကောက်သော သူအားလုံးကို သိသည်။ သို့သော် အဘယ်ကြောင့်သူ့ကို အပ်နံမှည့်သူယုဒရှကာရုတ်ကို ရွေးကောက်ခဲ့သနည်း။ အကြောင်းမှာ ကျမ်းစာ ပြည့်စုံဘို့ရန် ဖြစ်သည်ဟု သူကိုယ်တိုင်က ပြောသည်။ ယုဒရှကာရုတ်သည် သူ့သခင်နငှ့်အတူ စားသောက်သော်လည်း သူ့သခင်ကို ​ခြေနှင့် ကန်ကျောက်သည်။ သခင်ယေရှု ပင်လျှင် သူ၏ တပည့်တော် ကထိုကဲ့သို့ ကန်ကျောက်လျှင် ငယ်သားများကဆရာကို ဆန့်ကျင်ခြင်းသည် မဆန်းပေ။

၁၉။ ထိုအမှု အရာ ရောက်​သောအခါငါသည် ဤမည်သောသူ ဖြစ်သည်ကို သင်တို့ သည်ယုံကြည်စေခြင်းငှါ မရောက်မှီ ယခုပင်သင်တို့အား ငါပြောနှင့်ပြီ။

သခင်ယေရှု ကထိုကဲ့သို့ ယုဒရှကာရုတ်ကကန်ကျောက်မည့် အရာကို ကြိုပြောခြင်းသည် တကယ် ဖြစ်လာသောအခါ သူ့ကို ယုံကြည် မည့် အကြောင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ဘုရား ဖြစ်သောကြောင့် ထိုကဲ့သို့ ကြိုပြောနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

၂၀။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါစေလွှတ်သော သူကို လက်ခံသော သူသည် ငါ့ကို လက်ခံ၏။ ငါ့ကို လက်ခံသော သူသည် ငါ့ကို စေလွှတ်တော် မူသောသူကို လက်ခံသည်ဟု မိန့်တော် မူ၏။

သခင်ယေရှု ကသူစေလွှတ်သော သူကို လက်ခံသော သူသည် သူ့ကို လက်ခံခြင်း၊ သူ့ကို လက်ခံသော သူသည် သူူ့ကို စေလွှတ်သော ခမည်းတော်ကို လက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် အမှန်တကယ် ခရစ်တော် ကစေလွှတ်သော သူတည်း ဟူသောအမှု ဆောင်ကို လက်ခံခြင်းသည် အလွနအ်ရေးကြီးသည်။

၂၁။ ထိုသို့ ယေရှုသည် မိန့်တော်မူပြီးမှစိတ်နလှံးတော် ပူပန်ခြင်းရှိ၍၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့တွင် တစုံတယောက်သော သူသည် ငါ့ကို အပ်နှံလိမ့်မည်ဟု သက်သေခံလျက်မိန့်တော် မူ၏။ ၂၂ အဘယ်သူကို ရည်ဆောင်၍ မိန့် တော်မူသည်ကို တပည့်တော် တို့သည် တွေးတောခြင်းရှိသဖြင့်၊ အချင်းချင်းတယောက်ကို တယောက် ကြည့်ရှုကြ၏။

ယေရှုလည်း စိတ်နလှုံးပူပန်တော် မူတတ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်နလှုံးပူပန်တတ်ခြင်းသည် အပြစ် ဖြစ်သည် မဟုတ်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ သို့သော် နလှုံးပူပန်ခြင်းပြီး နောက်၊ နောကဆ်က်တွဲမပြုသင့်သော အပြစ်များပြုလုပ​ြ်ခင်းသည် အပြစ်​ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရား ဖြစ်သောကြောင့် သူ့ကို အပ်နှံမည့်သူကို ကြိုသိနေသည်။ သို့သော် တပည့်တော်များက မသိသောကြောင့် တယောက် နငှ့်တယောက် ကြည့်ရှုကြခြင်း ဖြစ်သည်။

၂၃။ ယေရှု ချစ် တော်မူသော တပည့်တော်သည် ရင်ခွင်တော် နားမာှလျောင်းသဖြင့်၊ ၂၄ အဘယ်သူကို ရည်ဆောင်၍ မိန့်တော် မသူနည်းဟု မေးစေခြင်းငှါ၊ ရှိမုန်​‌ပေတရုသည် ထိုတပည့်တော်ကို အမှတ်ပေး၏။ ၂၅ ထိုတပည့်တော်သည် ယေရှု၏ ရင်တော်ကို မှီ၍ လျောင်းနေလျက်၊ သခင်၊ အဘယ်သူ နည်းဟု လျှောက်၏။ ၂၆ ယေရှုကလည်း ဤမုန့်တလုပ်စာအကို ငါနှစ်၍ ပေးသောသူ ဖြစ်၏ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊ မုန့်တလုပ်စာကို နှစ်ပြီးမှ ရိမှုန်၏သား ယုဒရှကာရုတ် အားပေးတော်မူ၏။

ယေရှု ချစ်တော် မူ သောတပည့်တော်သည် ဤစာရေးသူယောဟန် ဖြစ်သည်။ သူသည် သခင်ဘုရား၏ ရင်ခွင်၌ လျောင်းတတ်သည်။ ပေတရုကယောဟန်ကို သခင်ယေရှု ထံအဘယ်သူ ကအပ်နံမှည့်သူ ဖြစ်ကြောင်းကို မေးခိုင်းသည်။ ယောဟန်ကမေး သောအခါ သခင်ယေရှု ကမုန့်တလုပစ်ာကိသုူပေးသောသူ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ သခင်ယေရှု က မုန့်တလုပ်ကို ယုဒရှကာရုတ်အား ပေးခြင်းဖြင့် သူသည် သခင်ယေရှုကို အပ်နှံမည့်သူ ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြလိုက်သည်။ ၂

ရ။ ထိုသူသည် မုန့်တလုပ်စာကို ခံပြီးမှ၊ စာတန်သည် သူ့အထဲသို့ ဝင်လေ၏။ ယေရှု ကလည်း၊ သင်ပြုရသော အမှုကို အလျင် အမြန် ပြုလော့ဟု ထိုသူအား မိန့်တော် မူ၏။ ၂၈ အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ မိန့်တော်မူသည်ကို စားပွဲ၌ လျောင်းသော သူတို့တွင် အဘယ်သူမျှ မသိ။ ၂၈ အချို့တို့ ကယုဒရှကာရုတ်သည် ငွေအိတ်ကို ဆောင်သောကြောင့်၊ ဤပွဲ၌ ငါတို့ သုံးစရာ အဘို့ကို ဝယ်လောဟ့ူ၍ ၎င်း၊ သို့မဟုတ် ဆင်းရဲသော သူတို့အား တစုံ တခုကို ပေးလော့ဟူ၍ ၎င်း၊ ယေရှု မိန့်တော် မသူည်ဟု ထင်မှတ်ကြ၏။ ၃၀ ယုဒရှကာရုတ်သည် မုန့်တလုပ်စာကို ခံပြီးမှချက်ခြင်း ထွက်သွား၏။ ထိုအချိန်ကားညအချိန် ဖြစ်၏။

အဘယ်ကြောင့်ယုဒအထဲ၌ စာတန် ဝင်နိုင်သနည်းဟူမူကား ယေရှုကို အမှန်တကယ် မယုံကြည် သောကြောင့် ဖြစ်မည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရား ဖြစ်သောကြောင့်အစစအရာရာကို သိနားလည်နေသည်။ ယုဒကသူ့ကို အပ်နှံမည့် အရာကိသိုသော်လည်း မတားသည် သာမကမြန်​မြန် လုပ့်ခိုင်းသေးသည်။တပည့်တော်များက မူ မသိကြသောကြောင့်၊ အမျိုးမျိုးတွေးထင် ကြသည်။ သခင်ယေရှု ကသူ့ကို အပ်နံမှည့်သူအဖြစ် အတည့်အလင်း ဖေါ်ပြသော်လည်း ယုဒသည် စိတ်ပြောင်းလဲခြင်း မရှိ၊သူလုပ်မည့်အရာကို ဆက်လုပ်သွားသည်။ ယုဒထွက်သွားသော အချိန်သည်ညအချိန် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ အပြစ်သားများ၏ အလုပ်လုပ်ချိန်သည် ညအချိန်​ဖြစ်သည်။

၃၁။ ထိုသူသွားသည် နောက်၊ ယေရှုက၊ ယခုတွင် လူသားသည် ဘုနး်ထင်ရှားခြင်းရသှိည် ဖြစ်၍ ၊ ဘုရားသခင် သည်လည်း လူသား အားဖြင့် ဘုန်းတော် ထင်ရာှးခြင်းရှိ၏။ ၃၂ ဘုရားသခင်သည် လူသား အားဖြင့် ဘုန်းတော် ထင်ရာှးခြင်းရှိလျှင်၊ ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်တိုင် အားဖြင့် သူ၏ ဘုန်းကို ထင်ရာှးစေ တော်မူ လိမ့်မည်။

ကာလ မကြာမမြင့်မှီသူ၏ ဘုန်းကို ထင်ရှားစေတောမ်ူလိမ့်မည်။ လူသားသည် မည်ကဲ့သို့ ဘုန်းထင်ရှားမည်နည်း။ အသေခံ၍ ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းအားဖြင့် ထင်ရှားမှာ ဖြစ်သည်။ မသေလျှင် ရငှ်ပြန်ထမြောက်ခြင်း မရှိနိုင်ချေ။ ထို့ကြောင့် ဘုန်းထင်ရှားဘို့ရန် အသေခံဘို့ လိုသည်။လူ့အမြင်အားဖြင့် ပြသနာ အခက်အခဲရှိမှဘုရား ဘုန်းထင်ရှားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်သူ၏ အသက်တာ၌လည်း အခက်အခဲရိမှသှာလျှင် ဘုရား၏ တန်ခိုးထင်ရှားသောကြောင့် ဒုက္ခ ပြသနာ များကို ကြောက်သင့်၊ ရှောင်သင့်သည် မဟုတ်။

၃၃။ ချစ်သားတို့၊ ငါသည် သင်တို့နှင့်အတူ ခဏသာနေရ၏။ သင်တို့သည် ငါ့ကို ရှာကြလိမ့်မည်။ ငါသွားရာအရပ်သို့ သင်တို့ မရောက်နိုင်ကြဟု ယုဒလူတို့အား ငါပြော သကဲ့သို့ ယခုသင်တို့အား ငါပြော၏။

ယေရှု ကသူနငှ့်ရွယ်တူများ ဖြစ်သော တပည့်တော် များကို အဘယ်ကြောင့်ချစ်သား တို့ဟု ဆိသုနည်း။ သူသည် ဘုရား ဇာတိအားဖြင့် သူတို့ထက် ကြီး သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူသည် တပည့်တော်များနငှ့်ခဏသာနေရသည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့ ကသူ့ကို ရှာကြလိမ့မ်ည်၊ သို့သော် သူ့ထံသို့ မရောက်နိငု်ဟုဆိုသည်။ အကြောင်းမှာ ကောငး်ကင်သို့ တက်သွားမှာ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

၃၄။ သင်တို့သည် အချင်းချင်းတယောက်ကို တယောက် ချစ်ကြလော့။ ငါသည် သင်တို့ကို ချစ်သည် နည်းတူ အချင်းချင်းချစ်ကြလော့ဟု ပညတ်သစ်ကို ငါပေး၏။ ၃၅ သင်တို့သည် အချင်းချင်းချစ်ကြလျှင်၊ လူအပေါင်းတို့ သညထ်ိုမေတ္တာကို ထောက်၍ သင်တို့သည် ငါ၏ တပည့် ဖြစ်သည်ကို သိရကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော် မူ၏။

သခင်ယေရှု၏ တပည့်အမှတ်အသားသည် အချင်းချင်းချစ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အချင်းချင်းချစ်ခြင်း မရနှိုင်လျှင် ယေရှု တပည့်မဖြစသ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယေရှု တပည့် မဟုတ်၊ အတုများ စွာရှိသည်။ ယေရှု တပည့်အချင်းချင်းများ သာလျှင် ချစ်နိုင်ကြမည်။ သင်သည် ယေရှု တပည့်အစစ် ဖြစ်ပါသလော။

၃၆။ ရှိမုန်​ပေတရုက၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်အရပ်သို့ ကြွတော် မူမည်နည်းဟု မေးလျှောက်လျှင်၊ ယေရှုက၊ ငါသွားရာအရပ်သို့ သင်သည် ယခုမလိုက်နုငိ်။ နောက်မှလိုက်ရလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ယေရှု ကငါသွားရာအရပ်သို့ သင်တို့မရောက်နိင်ကြဟု ဆိုသောအခါထိုအချိန်အခါ၌ တပည့်တော်များက နားမလည် နိင်ခဲ့ချေ။ ယခုအချိန်တွင်သူသွားမည့် နေရာကိုနုားလည်လာနိုင်သည်။ သူသွားမည့် နေရာသည် ကောင်းကင်ဖြစ်သည်။

၃၇။ ပေတရုကလည်း၊ သခင်၊ အ​ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော် နငှ့်အတူ အဘယ်ကြောင့် ယခုမလိုက်နိုင်သနည်း။ ကိုယ်တော် အဘို့အ​ကျွနုပ််၏ အသက်ကို စွန့်ပါမည်ဟု လျှောက်လျှင်၊ ၃၈ ယေရှုက၊ ငါ့အဘိုသင့်အသက်ကို စွန့်မည်လော၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ကြက်မတွန်မှီသင်သည် သုံးကြိမ် ​မြောက်အောင်ငါ့ကို ငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော် မူ၏။

ပေတရု၌ ဇာတိအတွေးသာရှိသောကြောင့် သခင်ယေရှုနှင့်အတူ လိုက်နိင်မည်ဟုဆိုသည်။ ထိုမျှသာမကကိုယ်တော် အတွက် အသက် စွန့်မည်ဟု ဆိုသည်။ ယခုလည်း ယုံကြည် ခါစများ ကသူတို့ မသိ၊ မလုပန်ငို်သောအရာ များကို ပြောဆို တတ်ကြသည်။ နောက်ပိုင်းမှသူတို့ အရှက်ပြန်ကွဲတတ်သည်။ ယေရှု ကအကုန်အစင်သိသောကြောင့် ပေတရု၌ ဖြစ်မည့်အရာများကို ပါတခါတည်း ဗျာဒိတ်ပြုလိုက်သည်။ သူသည် သခင်ဘုရားကို ကြက်မတွန်မှီသုံးကြိမ် ငြင်းပယ်မည်ဟု အတိအကျပြောလိုက်သည်။ ​ကျွန်ပ်တို့လည်း စိတ်အားကြီး ချိန်တွင်အမျိုးမျိုးပြောတတ် ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အလွန်ဝမ်းမြောက်ချိန်တွင်ဂတိမပေး လိုက်နှင့်။ အလွန်ဝမ်းနည်းချိန် စိတ်ဓါတ်ကျနေချိန်တွင်လည်း ဘာမျှ မပြောလိုက်နငှ့်။ စိတ်ငြိမ်ချိန်၊ ကြိုတင် စဉ်းစားပြီးမှသာဂတိပေးခြင်း၊ ဆုံး​ဖြတ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

 

ယောဟန် ၁၄

 

၁။ တဖန်တုံယေရှုက၊ သင်တို့ စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်း မရှိစေနှင့်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် ကြလော့။ ငါ့ကိုလည်း ယုံကြည် ကြလော့။

သခင်ယေရှု ကရှေ့အနာဂတ်အတွက် မစဉ်းစားနှင့်ဟု မဆိုပါ၊ စိတ်နှလုံးမပူပန်ဘို့ ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းသည် ဘုရားကို မယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူဌေးကြီးနှင့် ခရီး သွားသော သူသည် စားသောက်ဘို့၊ အိပ်မည့် နေရာ၊ ယဉ်စီးဘို့များအတွက် ဘာမျှပူပင်မည် မဟုတ်ချေ။ ထုုိ့နည်းတူ အရာခပ်သိမ်းကို တတ်စွမ်းနိုင်သော ဘုရားကို ယုံကြည်သူသည် ပူပန်မှု မရှိရချေ။ ရှိလျှင် မယုံကြည် သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားကို မယုံကြည်ခြင်းသည် သူ့ကို အထင်သေးခြင်း၊ စော်ကားခြင်း၊ သိက္ခာချခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဟေဗြဲဆရာက၊ ယုံကြည်ခြင်း မရှိလျှင် ဘုရား၏ စိတ်တော်နှင့် မတွေ့နိုင်ဟုဆိုရခြင်း ဖြစ်သည် (ဟေ ၄:၁၂)။

၂။ ငါ့အဘ၏ အိမ်တော်၌ နေစရာ အခန်းအများရှိ၏။ သို့မဟုတ်လျှင် မဟုတ်ကြောင်းကို သင်တို့အား ငါမပြောဘဲ မနေ။ သင်တို့ နေစရာ အရပ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းငှါ ငါသွားရ၏။ ၃ ငါသည် သွား၍ သင်တို့ နေစရာ အရပ်ကို ပြင်ဆင် ပြီးမှတဖန် လာပြန်၍ ၊ ငါရှိရာအရပ်၌ သင်တို့ ရှိစေခြင်းငှါ သင်တို့ကို ငါ့ထံသို့ သိမ်းဆည်းမည်။

သခင်ယေရှု ကသူ၏ အဘအိမ်၌ နေစရာ အခန်းများရှိသည်ဟုဆိုသော်လည်း ယုံကြည်သူများကထိုအခန်းများကို စွဲလန်းခြင်း လုံးဝ မရှိကြချေ။ ထို့ထက် လူသားများဆောက်သော အိမ်သစ်အိမ်ဟောင်းများ ဝယ်ဘို့၊ ငှါး ဘို့ကို သာလျှင် စိတ်စွဲလန်း ကြသည်။ သခင်ယေရှု ကအိမ်ခန်းများ ပြင်ပြီးလျှင် လာခေါ်မည်ဟုဆိုသော်လည်း ဂရုမစိုက်ကြ။ ထို့ကြောင့် လူသားသည် ကြွလာသောအခါ ယုံကြည်သူ တွေ့ပါမည်လောဟုဆိုခဲ့သည် (လု ၁၈:၈)။

၄။ ငါသည် အဘယ်အရပ်သို့ သွားသည်ကို၎င်း၊ လမ်းခရီးကို၎င်း၊ သင်တို့ သိကြ၏ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ၅သော မကလည်း၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်အရပ်သို့ သွား တော်မူသည်ကို အ​ကျွန်ုပ်တို့ မသိသည် ဖြစ်၍ ၊ လမ်းခရီးကို အဘယ်သို့ သိနိုင်ပါမည်နည်းဟု လျှောက်လျှင်၊ ၆ ယေရှုက၊ ငါသည် လမ်းခရီး ဖြစ်၏၊ သမ္မာတရားလည်း ဖြစ်၏။ အသက်လည်း ဖြစ်၏။ ငါ့ကို အမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူ မျှခမည်းတော် ထံသို့ မရောက်ရ။

သခင်ယေရှု ဘယ်အရပ်သို့ သွားသည်ကို မသိသောကြောင့် လမ်းလည်း မသိကြောင်းသော မကပြောလိုက်သည်။ ယနေ့ လူသားများစွာသည် လမ်း မသိကြ၊ ဘယ်အရပ်သို့ သွားကြသည် ကိုလည်း မသိ၊ ဂရုမစိုက်ကြချေ။ လူသည် ထာဝရ ကာလသို့ နေ့တိုင်း သွား နေကြသည်။ သို့သော် ကောင်းကင် နိုင်ငံသို့ မသွားဘဲ ငရဲမီးအိုင် ဖက်သို့ သွား နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှု ကငါသည် ကောင်းကင် သွားသော လမ်းခရီး ဖြစ်သည်ဟုဆိုရခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေရှု ကသူသည် သမ္မာတရားလည်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောသွားသည်။ သမ္မာတရားသည် ဘုရားနှင့် သူ၏ အကြံအစည်လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။ သမ္မာတရားသည် ထာဝရ မပြောင်းမလဲရှိသည်။ မုသာတရား၏ ဆန့်ကျင် ဘက် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု ကသူသည် အသက်လည်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသေးသည်။ ထိုအသက်သည် ခဏသာတည်သောကိုယ်ခန္ဓာအသက် မဟုတ်၊ ထာဝရ တည်မည့် ဝိညာဉ် အသက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်နှင့် မဆက်လျှင် လူ၏ ဝိညာဉ်သည် အသက် မရှိ၊ ထာဝရ မီးအိုင် ထဲဆင်းသွားရမှာ ဖြစ်သည်။

ရ။ သင်တို့သည် ငါ့ကို သိလျှင် ငါ့ခမည်းတော်ကို မသိဘဲ မနေရကြ။ ယခုမှစ၍ ခမည်းတော်ကို သိမြင်ကြ၏ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ၈ ဖိလိပ္ပုကလည်း၊ သခင်၊ ခမည်းတော်ကို အ​ကျွန်ုပ်တို့အား ပြတော်မူပါ။ ထိုသို့ ပြတော်မူလျှင် အ​ကျွန်ုပ်တို့ အလို ပြည့်စုံပါမည်ဟု လျှောက်လျှင်၊ ၉ ယေရှုက၊ ဖိလိပ္ပုဤမျှကာလ ပတ်လုံးငါသည် သင်တို့နှင့်အတူ ရှိပြီးမှသင်သည် ငါ့ကို မသိသေးသလော။ ငါ့ကို မြင်သော သူသည် ခမည်းတော်ကို မြင်၏။ သို့ဖြစ်လျှင်၊ ခမည်းတော်ကို အ​ကျွန်ုပ်တို့အား ပြတော်မူ ပါဟု သင်သည် အဘယ်သို့ ဆိုရသနည်း။

သခင်ယေရှု ကသူ့ကိုယ်မြင်သော သူသည် ခမည်းတော်ကို မြင်ပြီဟုဆိုသည်။ သို့ဖြစ်လျှင် တပည့်တော်များကဘာကို မြင်သနည်း။ ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာကို မြင် ကြသည်။ ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာသည် လူသားများ၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် တူသည်။ ဘုရားသခင်က၊ ငါတို့ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် တညီတသဏ္ဍာန်တည်း လူကို ဖန်ဆင်းကြစို့။ (က ၁:၂၆) ဟုဆိုရာတွင် ဓမ္မပညာရှင်များ ကကိုယ်ခန္ဓာကို ဆိုလိုသည် မဟုတ်၊ လူသည် ဘုရား ကဲ့သို့ စဉ်းစားတတ်ခြင်း၊ ဆန္ဒရှိခြင်း၊ ခံစား တတ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆို ကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှု ကငါ့ကို မြင်သော သူသည်ဟုဆိုရာတွင် မျက်စိနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာမြင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ယောဟန်ကလည်း၊ ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူ မျှမမြင်စဖူးသော်လည်း၊ ခမည်းတော်၏ ရင်ခွင်၌ ရှိသော တပါးတည်းသော သားတော်သည် ဘုရားသခင်ကို ထင်ရှားစေ တော်မူပြီ။ (ယော ၁:၁၈)ဟု ရေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် ခမည်းတော်၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော်ကို လူသားများကသိမြင်နိုင်ဘို့ရန် ကြွလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသည် လူများနှင့် တူသော်လည်း သူသည် ဘုန်းရှိသောကြောင့် နေအလင်းကဲ့သို့ လူ့မျက်စိနှင့် ကြည့်၍ မရလောက်အောင် တောက်ပ၍ ကြက်သရေရှိသည်။ လူသည် အပြစ်ကြောင့် ကြက်သရေမရှိချေ။

၁၀။ ငါသည် ခမည်းတော်၌ ရှိသည်ကို၎င်း၊ ခမည်းတော်သည် ငါ၌ ရှိတော်မူသည် ကို၎င်းမယုံသလော။ ငါဟောပြောသော စကားကို ကိုယ်အလိုအလျှောက်ငါဟောပြောသည် မဟုတ်။ ငါပြုသောအမှု တို့အား ငါ၌ တည်နေ တော်မူသော ခမည်းတော်သည် ပြု တော်မူ၏။

သခင်ယေရှု ကသူသူပြုသော အမှုတို့ အပေါ်၌ သူ့ကို သူဂုဏ်မယူဘဲ ခမည်းတော်ကို ဂုဏ်ပြုသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂုဏ်မပြုဘဲ ဘုရားသခင်ကို ဂုဏ်ပြုသင့်သည်။ ​ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ချီမွမ်းမိတတ်သည်။ အလွန် ပင်မှားယွင်းသော စိတ်ထား ဖြစ်သည်။

၁၁။ ငါသည် ခမည်းတော်၌ ရှိသည်ကို၎င်း၊ ခမည်းတော်သည် ငါ၌ ရှိတော်မူသည် ကို၎င်းယုံကြလော့။ ငါ့စကားကို မယုံလျှင်၊ ငါ့အမှု တို့ကို ထောက်၌ ယုံကြလော့။

ခရစ်တော်နှင့် တကွခမည်းတော်သည် လူသားများ၏ ယုံကြည်ခြင်းကို အလွန် တန်ဘိုး ထားသည်။ လူများ၏ မယုံကြည်ခြင်းသည် သူတို့အတွက် အနာဆုံး ဖြစ်သည်။ လူသည် ဘုရားကို ဘာမျှလက်ဆောင်မပေးနိုင်၊ ဘာမျှမလုပ်ပေးနိုင်သော်လည်း ယုံကြည်လျှင် အလွန် ဝမ်းမြောက်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည် ကြစို့။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘာမျှအရှုံးမရှိပါ။ အမြတ်သာလျှင် ဖြစ်သည်။ လူသည် လူလူချင်းကို အလွယ်တကူယုံတတ်ကြသော်လည်း ဘုရား မူကား မယုံကြည် တတ်ကြခြင်းသည် အလွန် မှားယွင်းသည်။

၁၂။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါ့ကို ယုံကြည်သော သူသည် ငါပြုသောအမှု တို့ကို ပြုလိမ့်မည်။ ထိုအမှု တို့ထက် သာ၍ ကြီးသော အမှုတို့ ကိုလည်း ပြုလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် ခမည်းတော် ထံသို့ သွား၍ ၊ ၁၃ သင်တို့သည် ငါ၏ နာမကို အမှီပြုလျက် ဆုတောင်း သမျှ အတိုင်း ငါပြုမည်။ အကြောင်းမူကား၊ ခမည်းတော်သည် သားတော် အားဖြင့် ဘုန်းထင်ရှား တော်မူခြင်းရှိမည်အကြောင်း တည်း။

ခရစ်တော် ကသူ့ကို ယုံကြည်သူသည် သူပြုသောအမှု များကို ပြုသည် သာမက၊ ထိုအမှု တို့ထက် သာ၍ ကြီးသော အမှုတို့ ကိုလည်း ပြုခွင့်ပေးသည်။ ထိုသို့ ပြုနိုင်ခြင်းသည် သူကိုယ်တိုင်က ပြုမှာ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် သူကိုယ်တိုင်အမှု အားလုံးကို မလုပ်လိုချေ။ ယုံကြည်သူများအားဖြင့် ပြုလုပ် လိုသည်။ သို့သော် လူသည် စာတန်၏ လှည့်ဖျားသွေးဆောင်မှုကြောင့်၎င်း၊ ဇာတိအားဖြင့် အသက် ရှင်မှုကြောင့်၎င်း၊ ခရစ်တော် ပြုသောအမှု တို့ကို ပင်မပြုနိုင်ကြသည် မှာဝမ်းနည်းဘွယ် ဖြစ်သည်။ အချို့သော သူများက စာတန်အားဖြင့် အံ့ဩဘွယ်လုပ်၍ ယေရှု နာမအားဖြင့်ဟုဆိုတတ်ကြပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော့နာမအားဖြင့် နတ်ဆိုးတို့ နှင်ထုတ်သည်၊ များစွာသော အံ့ဩဘွယ်အမှု တို့ကို ပြုကြပြီဟု လျှောက် သောအခါ အဓမ္မအမှု အမှုကို ပြုသော သင်တို့ကို ငါအလျှင်း မသိဟု ငါဆိုမည်ဟု ယေရှု ကပြောသွားသည် (မရး၂၁-၂၃)။ ထို့ကြောင့် အံ့ဘွယ်အမှု ပြုသော သူတိုင်း ကိုလည်း သတိထားဘို့ လိုသည်။

၁၄။ သင်တို့သည် ငါ၏ နာမကို အမှီပြု၍ တစုံ တခုသော ဆုကို တောင်းလျှင်၊ တောင်းသည် အတိုင်း ငါပြုမည်။

ခရစ်တော် ကသူ့နာမအားဖြင့် ခမည်းတော်ထံ ဆုတောင်း ခိုင်းသည်။ ယခုခေတ် တွင် ယူပီစီများ ကဲ့သို့ ယေရှု နာမဖြင့် ခမည်းတော်ထံ သို့ မဟုတ်ပဲ သူ့(ယေရှု)ထံသို့ ဆုတောင်း တတ်ကြသည်။ ထိုအရာသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ ခရစ်တော်က ယုံကြည်သူများ၏ ဆုတောင်းသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်ဘို့ ကတိတော် ပေးထားသည်။

၁၅။ ငါ့ကို ချစ်လျှင် ငါပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်ကြလော့။ ငါသည် ခမည်းတော်ကို တောင်း၍ ၊ ၁၆ ခမည်းတော်သည် သမ္မာတရားကို ပြသော ဝိညာဉ်တော် တည်းဟူသောတပါးသော ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာကို သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ်မပြတ် တည်နေစေခြင်းငှါ သင်တို့ အားပေးတော်မူမည်။

ခရစ်တော်ကို ချစ်ခြင်းသည် သူ၏ ပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်သည်။ ရီးစားကို ချစ်လျှင် သူတားမြစ်သောအရာ များကို အခက်အခဲမရှိဘဲ ရှောင်နိုင်သည်။ ခရစ်တော်က သမ္မာတရားကို ပြသသော ဝိညာဉ်တော်ကို ပေးဘို့ ဂတိပြုထားသည်။ ဝိညာဉ်တော်သည် ယုံကြည်သူများနှင့် အစဉ်မပြတ် နေဘို့လည်း ပြောထားသည်။ သူပြောခဲ့စဉ်ကမပေးသေးချေ။ ယခုတွင် ဝိညာဉ်တော်ကို ယုံကြည်သူ တိုင်း ပေးနေပြီ။ သင်မရရှိသေးလျှင် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် လက်ခံပါ။ ဝိညာဉ်တော် ရရှိပြီးလျှင် သမ္မာတရား သိလာနိုင်လိမ့်မည်။

၁ရ။ ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုလောကီသား တို့သည် မသိမမြင်သောကြောင့် မခံမယူနိုင်ကြ။ ထိုဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့နှင့်အတူ တည်နေ၍ ၊ သင်တို့၌ ရှိတော်မူသောကြောင့် သင်တို့ သိရကြ၏။

သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိုလောကီသားများက မသိသောကြောင့် လက်မခံကြဟုဆိုသည်။ ဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရား ဖြစ်သည်။ ဘုရား မရှိသည်ထက် ဘုရားရှိခြင်းသည် ဖေါ်ပြ၍ မရနိုင်လောက်အောင် ကွာခြားသည်။ ဝိညာဉ်တော် မရလျှင် ထာဝရ အသက်လည်း မရှိသောကြောင့် သေလျှင် ကောင်းကင် နိုင်ငံမသွားဘဲ ငရဲနိုင်ငံသို့ ဆင်းသွားရမှာ ဖြစ်သည်။ လူ၌လောကီရွှေငွေ၊ ပညာ၊ ခင်ပွန်း၊ မိဘ၊ သားသမီး၊ များမရှိသည်ထက် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် မရှိခြင်းသည် ဆုံးရှုံးမှု အကြီး ဆုံး ဖြစ်သည်။

၁၈။ ငါသည် သင်တို့ကို မိဘမဲ့ ဖြစ်စေခြင်းငှါ စွန့်ပစ်မည် မဟုတ်။ သင်တို့ ဆီသို့ လာဦးမည်။

တပည့်တော် များသည် ယေရှုနှင့် သွားလာသောအခါ အလွန် လုံခြုံ၍ ဝမ်းမြောက် ငြိမ် ကြသည်။ သူတို့ သခင်ကထွက်ခွါသွား သောအခါ သူတို့ အလွန် ဝမ်းနည်းသည်၊ ငြိမ်သက်မှုလည်း မရှိတော့ချေ။ ထို့ကြောင့် သခင်သူတို့ကို မိဘမဲ့ကဲ့သို့ မစွန့်ဟု ဂတိပြုနေခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့် မဟုတ်တော့ဘဲ ဝိညာဉ်အားဖြင့် သူတို့နှင့်အတူ ရှိဘို့ ပြောနေခြင်း ဖြစ်သည်။

၁၉။ ခဏကြာပြီးမှလောကီသား တို့သည် ငါ့ကို မမြင်ရကြ။ သင်တို့ မူကား မြင်ရကြလိမ့်မည်။ ငါသည် အသက် ရှင်သောကြောင့် သင်တို့ သည်လည်း အသက် ရှင်ရကြလိမ့်မည်။

ခဏကြာပြီးမှဟူသောအရာသည် သူသေသည့်အချိန်ကို ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက် သောအခါ သခင်ယေရှုသည် လောကီသား များထံကိုယ် မထင်ရှားတော့ဘဲ ယုံကြည်သူများထံ၌ သာလျှင်ကိုယ်ထင်ရှားတော့သည်။ သူသည် အသက် ရှင်သောကြောင့် သူတို့လည်း အသက် ရှင်မည့် အကြောင်း ဂတိပေးထားသည်။

၂၀။ ငါသည် ခမည်းတော်၌ ရှိသည်ကို၎င်း၊ သင်တို့သည် ငါ၌ ရှိသည်ကို၎င်း၊ ငါသည် သင်တို့၌ ရှိသည်ကို၎င်း၊ ထိုနေ့၌ သင်တို့သည် သိရကြလိမ့်မည်။

ထိုနေ့၌ ဟူသောအရာသည် တမန်တော်များအတွက်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်၍ သူတို့၌ ရှိသော ပင်တေကုတ္တေ နေ့ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မူ ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် လက်ခံသောနေ့ ဖြစ်သည် (ဧ ၁:၁၃)။

၂၁။ ငါပညတ်တို့ကို ရ၍ စောင့်ရှောက်သော သူသည် ငါ့ကို ချစ်သောသူ ဖြစ်၏။ ငါ့ကို ချစ်သော သူကို ငါ့ခမည်းတော်သည် ချစ် တော်မူမည်။ ငါသည်လည်း ထိုသူကို ချစ်၍ သူ့အားကိုယ်တိုင်ထင်ရှားမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

ခရစ်တော်ကို ချစ်ခြင်းသည် သူ၏ ပညတ်တို့ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့် ထင်ရှားသည်။ သူ့ကို ချစ်သည်ဟုဆိုသော်လည်း သူ၏ ပညတ်တို့ကို မစောင့်ရှောက်လျှင် ပါးစပ်ချစ်ခြင်း သာလျှင် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်ကို ချစ်သော သူကို ခမည်းတော်ကလည်း ချစ်သည်ဟုဆိုသည်။ မည်မျှလိုချင်စရာ ကောင်းသနည်း။ လူ၏ ချစ်ခြင်းကို ပင်ဂုဏ်တတ် ကြသည်။ အထူးသဖြင့် အရေးကြီးသော သူများ၏ ချစ်ခြင်းကို လိုချင် ကြသည်။ ထို့ထက် သာမကဘုရား၏ ချစ်ခြင်းသည် အလွန် ဂုဏ်ယူ ဘွယ်ရာကောင်းသည်။ သခင်ယေရှု ကသူ့ကို ချစ်သော သူထံ၌ကိုယ်တိုင်ထင်ရှားဘို့ ပြောထားသည်။ မည်ကဲ့သို့ ထင်ရှားမည်နည်း။ ဝိညာဉ်အားဖြင့်၊ စိတ်ငြိမ်သက် ခြင်းအားဖြင့် ၊ နည်းမျိုးစုံနှင့် ထင်ရှားမှာ ဖြစ်သည်။

၂၂။ ယုဒရှကာရုတ် မဟုတ်၊ အခြားသော ယုဒက၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည်လောကီသား တို့အား မထင်မရှားဘဲ အ​ကျွန်ုပ်တို့အား အဘယ်သို့ ထင်ရှား တော်မူ မည်နည်းဟု မေးလျှောက်၏။

ယုဒက သခင်ယေရှုသည် လောကီသားများထံ မထင်ရှားဘဲ တပည့်တော်များထံသာထင်ရှားမည်နည်းဟု မေးခြင်းသည် ယုံကြည်သူ တိုင်း သိချင် ကြလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်လောကီသားများထံ မထင်ရှားသနည်းဟူမူကား၊ သူတို့ ကယေရှုကို မယုံကြည်၊ တန်ဘိုး မထားသောကြောင့် ထင်ရှားနေလျှင်လည်း အကျိုးမရှိ၊ သူ၏ အပြစ်ကို သာလျှင် ရှာနေမှာ ဖြစ်သည်။ သူသည်လောကီသား များကို ကျန်းမာစေပြီး နိမိတ်လက္ခဏာများကို ပြနေသော်လည်း နားမလည် နိုင်၊ အပြစ် သာမြင် ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ယုံကြည်သူများထံ၌ သာထင်ရှားခြင်း ဖြစ်သည်။

၂၃။ ယေရှု ကလည်း၊ ငါ့ကို ချစ်သော သူသည် ငါ့စကားကို နားထောင် လိမ့်မည်။ ငါ့ခမည်းတော်သည် ထိုသူကို ချစ် တော်မူသည်။ ငါတို့ သည်လည်း သူ့ဆီသို့ ကြွ၍ နေရာချမည်။

အငယ် ၂၁၌ ပြောခဲ့ သကဲ့သို့ ငါ့ကို ချစ်သော သူသည် ငါ့စကားကို နားထောင် လိမ့်မည်ဟုဆိုပြန်သည်။ သူ့ကို ချစ်သော သူထံ၌ ခမည်းတော်နှင့်အတူ ရှိမည်ဟုဆိုသည်။ ​ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်တာ၌ ဘုရားရှိလျှင် ငြိမ်သက်မှု၊ ကျေနပ် မှု၊ ဝမ်းမြောက် မှု၊ မျှော်လင့်ချက်များရှိမှာ ဖြစ်သည်။ အဘယ်အရာမျှ စိုးရိမ်ခြင်းရှိမည် မဟုတ်။

၂၄။ ငါ့ကို မချစ်သော သူသည် ငါ့စကားကို နားမထောင်။ သင်တို့ ကြားသော စကားသည် ငါ့စကား မဟုတ်။ ငါ့ကို စေလွှတ်် တော်မူသော ခမည်းတော်၏ စကားတော် ဖြစ်၏။ ၂၅ ငါသည် သင်တို့နှင့်အတူ ရှိစဉ်တွင် ဤစကားကို ပြောခဲ့ပြီ။

သခင်ယေရှု ကသူ့ကို မချစ်လျှင် သူ့စကားကို နားထောင်မည် မဟုတ်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ယနေ့ ခရစ်ယာန် အများစုအဘယ်ကြောင့် ခရစ်တော်၏ စကားကို နားမထောင်ကြသနည်း။ သူ့ကို မချစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ချစ်သူ၏ စကား နားထောင် ဘို့သည် လုံးဝ မခက်ချေ။ မချစ်သော သူ၏ စကားကိုမူ လုံးဝ နားမထောင်နိုင်ချေ။ ချစ်ခြင်းသည် မိဿဟာရဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်။ ခလေးများကမိဘများကို ချစ်ခြင်းသည် သွေးသားတော် စပ်ခြင်းထက် အမြဲအတူ နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သွေးသားတော် စပ်သော်လည်းအတူ မနေလျှင် မချစ်နိုင်ချေ။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော် ချစ်ဘို့ရန် နှုတ်ကပတ်တော်များများ ဖတ်ရမည်၊ လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမည်။

၂၆။ ခမည်းတော်သည် ငါ့အတွက်ကြောင့် စေလွှတ် တော်မူသော ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ တည်းဟူသောသန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့အား ခပ်သိမ်းသောအရာ တို့ကို ပြသသွန်သင် တော်မူ၍ ၊ ငါပြောခဲ့သမျှသော စကား တို့ကို မှတ်မိသော ဥာဏ်ကို သင်တို့ အားပေးတော်မူမည်။

သခင်ယေရှု ကသူ့တပည့်များကို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ပေးမည့် အကြောင်း၊ သူမရှိသော်လည်း သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ကခပ်သိမ်းသောအရာ တို့ကို ပြသသွန်သင်ပေးမည့် အကြောင်း ပြောသွားသည်။ တပည့်တော်များအနေဖြင့် သခင်ယေရှုနှင့်အတူ နေခြင်းကို ပို၍ လိုချင် မှာ ဖြစ်သော်လည်း၊ ယုံကြည်သူများအတွက် မူသခင်ယေရှုနှင့်အတူ နေခွင့်မရသောကြောင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် ကသွန်သင်ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ သန့်ရှင်းသော သိညာဉ်တော် ကသွန်သင်လျှင် သမ္မာတရားကို သိရှိ နားလည်၍ မှတ်မိနိုင်သော ဥာဏ်လည်း ပေးသည်။ တရားဟောသင်တန်းပေးနေစဉ်မှာပင်လျှင် နားလည်သော အခွင့်ပေးတတ်သည်။

၂ရ။ ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့၌ ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့အား ငါပေး၏။ လောကီသားတို့ ပေးသကဲ့သို့ ငါပေးသည် မဟုတ်။ သင်တို့ စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်း၊ စိုးရိမ် တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိစေနှင့်။

ဤလောကသည် ရန်သူ စာတန် နယ်မြေ ဖြစ်သောကြောင့် ကြောက်လန့်စရာ များသည်။ အလိုလိုနေရင်းဖြင့် ပင်ကြောက်လန့်နိုင်သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှု ကလောကီသားတို့ ပေးသော ငြိမ်သက်ခြင်း မျိုး မဟုတ်သူ၏ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ပေးဘို့ ပြောထားသည်။ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည် အားကိုးလျှင် ထိုငြိမ်သက်ခြင်းကြောင့် အဘယ်အမှု အရာကို မျှ စိုးရိမ်ခြင်းရှိမည် မဟုတ်ချေ။

၂၈။ ငါသည် ယခုသွားသော်လည်း သင်တို့ ဆီသို့ လာဦးမည်ဟု ငါပြောသော စကားကို သင်တို့ ကြားရကြပြီ။ သင်တို့သည် ငါ့ကို ချစ်လျှင် ခမည်းတော် ထံသို့ ငါသွားမည်ကို ဝမ်းမြောက် ကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါ့ထက် သာ၍ ကြီး မြတ် တော်မူ၏။

သခင်ယေရှု ကတပည့်တော် များကို ထားခဲ့သော်လည်း ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် လာဦးမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ သူ့ကို ချစ်လျှင် ခမည်းတော် ထံသို့ သူသွားခြင်း ကိုလည်း ဝမ်းမြောက် မည်ဟုဆိုသည်။ အကြောင်းမှာ ခမည်းတော်သည် သူ့ထက် သာ၍ ကြီး မြတ်သည်ဟုဆိုခြင်း များသည် ဘာကို ဆိုလိုသနည်း။ သူနှင့် နေလျှင် တပည့်တော် များသည် လိုလေသေးမရှိ၊ ဘာမျှ စိုးရိမ်စရာ မရှိ။ အကြောင်းမှာ သူကအစစအရာရာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူထက် ခမည်းတော်သည် သာ၍ ကြီး သောကြောင့် ခမည်းတော်၏ စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် ပို၍ လိုချင်၍ ဝမ်းမြောက်စရာ ဖြစ်သည်။

၂၉။ ထိုအမှု အရာရောက် သောအခါ သင်တို့သည် ယုံကြည် စေခြင်းငှါ၊ မရောက်မှီ ယခုပင်သင်တို့အား ငါပြောနှင့်ပြီ။

သခင်ယေရှုသည် ဘုရား ဖြစ်ကြောင်းကို အမှုအရာ များ မရောက်မှီ ကြိုတင် ပြောပြနိုင်ခြင်းဖြင့် ထင်ရှားစေသည်။ စာတန်လည်း အတော် အတန်ကို ကြိုတင် ပြောနိုင်သော်လည်း အားလုံးမမှန်တတ်ချေ။ ဘုရားသည် ကြိုတင် ပြောသမျှ မှန်ကန်သည်။ ထို့အပြင် ကြိုတင် ပြောပြခြင်းအားဖြင့် အမှု ကြုံလာသောအခါ ယုံမှားခြင်းကို ကင်းစေသည်။

၃၀။ ယခုမှစ၍ ငါသည် သင်တို့နှင့် များစွာ မပြောရ။ အကြောင်းမူကား ဤလောကကို အစိုးရသော မင်းသည် လာဆဲ ဖြစ်၏။ လာသော်လည်း ငါ၌ အဘယ်အခွင့်အရာကို မျှ မတွေ့ရ။

ဤလောက မင်းသည် စာတန်ကို ဆိုလိုသည်။ ဤလောကသည် ဘုရား ကဖန်ဆင်းသော်လည်း ယခု စာတန် ကပိုင်ထားသည်။ ဘုရား ကဤလောကကို အာဒံအား အပ်နှံခဲ့သော်လည်း အာဒံက စာတန်၏ စကားကို နားထောင်ခြင်းဖြင့် စာတန် ထံ၌ အပ်နှံလိုက်သည် (လု ၄:၅)။ ထို့ကြောင့် သခင်ယေရှု ကဤလောကသည် စာတန် ကအုပ်စိုးကြောင်း ဝန်ခံသည်။ ထို့ကြောင့် စာတန် အပိုင် ဖြစ်သော ဤလောကကို သခင်ယေရှု ကမပိုင်လိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာမှသာလျှင် စာတန်ကို ထောင်ချ၍ ဤလောကကို အုပ်စိုးဦးမှာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအချိန် မတိုင်မမှီဤလောကကို မတပ်မက်သင့်ချေ။ ခရစ်တော် ကဤလောကကို မပိုင်သောကြောင့် စာတန် ကသူ့ကို မည်သို့ မျှခိုင်း၍ မရချေ။ ဤလောကကိုများများ ပိုင်လေလေ စာတန် ကသူကြိုက်နှစ်သလိုခိုင်းစား၍ ရသည်။

၃၁။ ငါသည် ခမည်းတော်ကို ချစ်သည်ကို၎င်း၊ ခမည်းတော် မှာ တော်မူသည် အတိုင်း ငါပြုသည်ကို၎င်းလောကီသားတို့ သိမည်အကြောင်း တည်း။ ဤအရပ်မှထ၍ သွားကြကုန်အံ့။

သခင် ယေရှုခရစ် ကသူသည် ခမည်းတော်ကို ချစ် တော်မူ ကြောင်းကို ဖေါ်ပြသည်။ ထိုသို့ ချစ်သည်ကိုလောကီသားတို့ သိမည့် အကြောင်းဟုဆိုသည်။ သားတော် ကခမည်းတော်ကို ထိုသို့ ချစ် သကဲ့သို့ ​ကျွန်ုပ် ယုံကြည်သူများကလည်း ခမည်းတော်ကို ချစ်ဘို့ လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်ဘို့လည်း ပညတ်တော် ဖြစ်သည် (တရားဟော ၆:၅၊ မ၂၂:၃ရ)။ သားတော်ကို ချစ်ဘို့လည်း အထက်၌ ပြောထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်သား များသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့် ပေါင်းစည်းဘို့ ဖြစ်သည်။ သားတော်သည် ခမည်းတော်ကို ချစ်ခြင်း အကြောင်း ကား ခမည်းတော်၏ အလိုတော်ကို တသဝေမတိမ်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဖေါ်ပြသည်။

 

 

မာတိကာ

ယောဟန် (၁-၆) - ယောဟန် (၇-၁၄)  ယောဟန် (၁၅-၂၁)

 MORE AT BOOKSTORE

 YOU MAY ALSO LIKE

 

© 2023 GBCUSA.ORG