GOODNEWS
.  GOODNEWS  2023 JUN
 
POSTED ON 06/20/2023

မျက်စိ‌ဖြင့်ညွှန်ပြမည်

သင့်ကိုငါသွန်သင်မည်၊ သင်သွားရမည့်လမ်းကိုပြတော်မူမည်၊၊ သင့်ကိုငါ့မျက်စိဖြင့်ညွှန်ပြမည်။ ဥာဏ်ပညာမဲ့သောမြင်းလားကဲ့သို့မဖြစ်နှင့်၊၊ သူသည်သင့်ထံသို့မချဉ်းကပ်သောကြောင့်ပါးစပ်ကိုဇက်ခွံ့ ၍ဇက်ကြိုးနှင့်ဆွဲရမည်၊၊(ဆာလံ ၃၂း၈-၉)

ဘုရားသခင်ကလူများကိုသွန်သင်ချင်သည်။ လမ်းပြချင်သည်။ မျက်စိဖြင့်ညွှန်ပြမည်ဟုဆိုသည်။ မျက်စိဖြင့်ညွှန်ပြခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်ကဲ့သို့ဖြစ်သနည်း။ ဉာဏ်ပညာမဲ့သောမြင်းလားကဲ့သို့မဖြစ်ဘို့ပြောထားသည်။ 

ဇက်ကြိုးဖြင့်ပြခြင်း

မြင်းလားများသည်ဉာဏ်ပညာမဲ့သောကြောင့်ဇက်ကြိုးဖြင့်မှောင်းနှင်ရသည်။ သူတို့ကိုမျက်စိ ဖြင့်ပြညွှန်၍မရချေ။ နှုတ်အားဖြင့်လည်းပြောပြ၍မရချေ။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ပါးစပ်ထဲ၌ဇက်ကြိုးကိုခွံ့ ၍ဘယ်ညာကွေ့ဘို့၊ မြန်ဖို့၊ နှေးဖို့၊ ရပ်ဖို့ကိုဇက်ကြိုးဖြင့်ဆွဲရသည်။ 

နှုတ်ဖြင့်ပြောခြင်း

 လူတိုင်းနှုတ်မှပြောသောစကားဖြင့်တယောက်နှင့်တယောက်သွန်သင်လမ်းညွှန်တတ်ကြသည်။ နှုတ်မှပြောသောစကားဖြင့်ပညာပေးခြင်း၊ ညွှန်ကြားခြင်း၊ စိတ်ထဲမှရှိသောအကြံများကိုဖေါ်ပြတတ်ကြ သည်။ ခလေးများသည်နှုတ်အားဖြင့်မရသောအခါ၊ ကြိမ်လုံးဖြင့်ရိုက်ဘို့ကျမ်းစာ၌ဖေါ်ပြထားသည်။ သို့ သော်ယခုခေတ်တွင်ထိုကဲ့သို့ကြိမ်လုံးဖြင့်ရိုက်ခြင်းမပြုလုပ်ကြတော့ချေ။ နှုတ်ဖြင့်ဆုံးမသွန်သင် ၍နားမထောင်၊ အပြစ်ကျူးလွန်သူများကိုအစိုးရကထောင်ချခြင်း၊ အမျိုးမျိုးပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြင့်ဆုံးမတတ်ကြသည်။

စာဖြင့်ညွှန်ပြခြင်း

ယခုခေတ်တွင်စာပေအားဖြင့်ပညာပေး၊ သွန်သင်ပေးတတ်ကြသည်။  လူကိုယ်တိုင်နှုတ်အား ဖြင့်သာမကစာအားဖြင့်ညွှန်ပြတတ်ကြသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်သောအခါ၌လည်း၊ ပစ္စည်းအသုံးပြုနည်း ကိုစာအုပ်ဖြင့်တပါတည်းထည့်ထားတတ်သည်။ လမ်းများကိုလည်းဆိုင်းဘုတ်များအားဖြင့်ညွှန်ပြ ကြသည်။ ဘုရား၏အလိုတော်ကိုလည်းကျမ်းစာအုပ်အားဖြင့်ဖေါ်ပြထားသည်။ သို့သော်မဖတ်လျှင် ဘုရားသခင်၏သွန်သင်ခြင်းများကိုနားမလည်နိုင်ချေ။ အချိန်ယူဘို့လိုသည်။ ယနေ့ယုံကြည်သူအများစု၏အားနည်းချက်သည်၊ ကျမ်းစာမဖတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ 

မျက်စိဖြင့်ညွှန်ပြခြင်း

ချစ်သူများအကြား၌မျက်စိဖြင့်စကားပြောတတ်ကြသည်။ လူများအလယ်၌မျက်စိဖြင့်အချက်ပြတတ်ကြသည်။ မျက်စိဖြင့်အချက်ပြခြင်းသည်၊ အလွန်ချစ်ကြ၍ဂရုစိုက်သောသူများအကြား၌ဖြစ် တတ်သည်။ ဂရုစိုက်သောသူ၊ တန်ဘိုးထားသောသူ၊ အထာသိသောသူများအကြား၌သာမျက်စိဖြင့်အချက်ပြနိုင်သည်။ မရင်းနှီးသောသူများ၊ တန်ဘိုးမထား၊ ဂရုမစိုက်သောသူများအကြား၌အသုံးမပြုနိုင်ချေ။ 

 ဘုရားသခင်ကမျက်စိဖြင့်ညွှန်ပြမည်ဟုဆိုရာတွင်သူနှင့်အလွန်ရင်းနှီးပြီးအထာသိဘို့ရန်လိုအပ် သည်။ သို့သော်ခရစ်ယာန်များသည်ထိုသို့မျက်စိဖြင့်အချက်ပြနိုင်လောက်အောင်၊ ဘုရားနှင့်မရင်းနှီး၊ မချစ်ခင်၊ အထာမသိကြချေ။ ထို့ကြောင့်မြင်းလားကဲ့သို့ဒုက္ခပြသနာအားဖြင့်ညွှန်ကြားဘို့လိုသည်။ သို့သော်ဒုက္ခပြသနာအားဖြင့်ညွှန်ပြခြင်းကိုပင်နားမလည်နိုင်သောသူများစွာရှိသည်။ ထိုသူများကိုမည်သို့မျှလမ်းညွှန်၍မရသောကြောင့်ဝမ်းနည်းခြင်းမှတပါးမည်သို့မျှကူညီ၍မရချေ။ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောသူဖြစ်နေပါသလား။ 

ငါ၏အလေ့အလာနားမလည်ကြ

ဘုရားသခင်က၊ ဣသရေလများကိုနိမိတ်လက္ခဏာများစွားအားဖြင့်၊ ကျွေးမွေး၊ ကာကွယ်၊ ဦးဆောင် ခဲ့သော်လည်းနားမလည်၊ ဂရုမစိုက်၊ ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ကြသောကြောင့်၊ သူတို့၏သားမြေးများထံဤကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်တင်ခဲ့သည်၊  “ယနေ့တွင်သင်တို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အသံကိုကြားလျက်ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်။ သင်တို့အဘများသည်အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံးငါ့ကိုအနည်းနည်းစုံစမ်း၍၊ ငါ၏အမှုတို့ကိုမြင်ရသောတောတွင်၊ ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍၊ စုံစမ်းရာကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မရှိစေကြနှင့်။ ထိုလူမျိုးကိုငါရွံသည်ဖြစ်၍၊ ထိုသူတို့သည်စိတ်သဘောမှားယွင်းတတ်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏။ ငါ၏အလေ့အလာတို့ကိုနားမလည်ကြဟုငါဆိုရ၏။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာထဲသို့မဝင်ရကြ၊ ဟုအမျက်ထွက်၍ငါကျိန်ဆို၏။” (ဆာ ၉၅း၈-၁၁)

အဘယ်ကြောင့်ဣသရေလလူများသည်ဘုရား၏ချမ်းသာတည်းဟူသော၊ ခါနာန်ပြည်သို့မဝင်ခဲ့ကြသ နည်း။ ဘုရားသခင်ကမဝင်နိုင်ရန်ကျိန်ဆိုခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့ကျိန်ဆိုခဲ့သနည်း။ ဘုရား၏အလေ့အလာကိုနားမလည်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဘုရား၏ အလေ့အလာကိုနားမလည်ကြသနည်း။ စိတ်နှလုံးခိုင်မာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆာလံဆရာက၊ သူတို့၏ဘများကဲ့သို့စိတ်နှလုံးမခိုင်မာဘို့သတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။ 

ဟေဗြဲရေးသောသူကလည်းထိုအရာကိုကိုးကား၍စိတ်မခိုင်မာကြဘို့ဤသို့သတိပေးရေးသားသည်၊ ထိုကြောင့်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ယနေ့တွင် သင်တို့သည် ဗျာဒိတ်တော်အသံ(His voice)ကိုကြားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်။ သင်တို့အဘများသည်၊ အနှစ်လေး ဆယ်ပတ်လုံး ငါ့ကို အနည်းနည်း စုံစမ်း၍၊ ငါ၏ အမှုတို့ကို မြင်ရသောတောတွင်၊ ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ စုံစမ်း ရာကာလ၌ ရှိသကဲ့သို့ မရှိစေကြနှင့်။ ထိုလူမျိုးကိုငါရွံသည်ဖြစ်၍၊ သူတို့သည် အစဉ်စိတ်သဘောမှားယွင်းတတ် ကြ၏။ ငါ၏ အလေ့အလာတို့ကို နားမလည်ကြဟုငါဆိုရ၏။ ထိုကြောင့်၊ သူတို့သည် ငါ၏ချမ်းသာထဲသို့ မဝင်ရ ကြဟု အမျက်ထွက်၍ ငါကျိန်ဆိုသည်ဟု မိန့်တော်မူချက်ရှိသည် နှင့်အညီ၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်တို့သည် အသက် ရှင် တော်မူသော ဘုရားသခင့်ထံတော်မှ၊ ထွက်သွားသောအားဖြင့် မယုံကြည်တတ်၊ ဆိုးညစ်သော စိတ်နှလုံး မရှိ စေ ခြင်းငှါ သတိပြုကြလော့။ဒုစရိုက်၏ လှည့်ဖြားခြင်းအားဖြင့်၊ သင်တို့ စိတ်နှလုံး မခိုင်မာစေခြင်းငှါ၊ ယနေ့ဟူ ၍ ခေါ်ဝေါ်သော အချိန်၊ နေ့တိုင်း အစဉ်အချင်းချင်းတယောက်ကို တယောက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလော့ (ဟေဗြဲ ၃းရ-၁၃)

ဣသရေလလူများသည်ဘုရားသခင်၏အမှုတို့ကိုအနှစ်လေးဆယ်မြင်ရသည်သာမက၊ စားရ၊ သောက်ရ၊ ကျန်းမာလုံခြုံစွာကွယ်ကာမစခြင်းခံစားရသော်လည်း၊ အနည်းနည်းစုံစမ်း၍ဆန့်ကျင် ဘက်ပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုသူ များကိုဘုရားသခင်ကရွံရှာသည်။ ယနေ့ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်သူတို့ကဲ့သို့အထူးကျေးဇူးကိုမခံစားရဘဲ၊ လူသား တိုင်းခံစားသောကျေးဇူးများကိုသာခံစားကြသည်။ သို့သော်ဣသရေလလူများခံစားရသောအရာများကိုကျမ်းစာ ၌ဖတ်ရှုတွေ့ရှိရပြီဖြစ်သောကြောင့်၊ သူတို့ကဲ့သို့ခံစားစရာမလိုဘဲ၊ ဘုရားကိုယုံကြည်အားကိုးနိုင်သည်။ သူတို့ကဲ့သို့မယုံကြည်တတ်၊ ဆိုးညစ်သောစိတ်နှလုံးမရှိဘို့ဟေဗြဲဆရာကသတိပေးထားသည်။ သို့သော်ကျမ်းစာမဖတ်၊ သတိပေးသောအရာများကိုလည်းနားမထောင်၊ ဂရုမစိုက်သောကြောင့်ဣသရေလလူများကဲ့သို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာ ပြီးဘုရားပြင်ဆင်ပေးသောကောင်းကင်နိုင်ငံသို့မရောက်နိုင်ဘဲ၊ ထာ၀ရမီးအိုင်ထဲသို့ဆင်းသွားမည့်သူများလွန်းလှ သည်ကိုဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့မြင်နေရသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မည့်သူများလည်း၊ လောက၌အသက်ရှင်စဉ် ဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူပြီး၊ ကျွေးမွေးပြုစုကောင်းကြီးပေးမည့်အရာကိုမလိုချင်ဘဲ၊ ကိုယ်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီး ချင်ကြသောကြောင့်မလိုအပ်ဘဲ၊ ဒုက္ခပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်နေကြသည်ကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ သင်သည်ထို သို့သောသူထဲ၌မပါဝင်ဘဲ၊ ထာ၀ရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ကိုးစားသောသူ၊ သူခိုင်းသောအရာကိုလုပ်သော သူ၊ သူနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောသူဖြစ်စေချင်သည်။ ဘုရားသခင်ကသူ၏မျက်စိအားဖြင့်လမ်းညွန်ပြသခြင်း နား လည်သောသူဖြစ်စေချင်သည်။ 

MORE FROM GOODNEWS

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2009

YOU MAY ALSO LIKE

 

© 2023 GBCUSA.ORG