GOODNEWS
  HOME  GOODNEWS  2023 APR
 


                          မအောင်မြင်သောဘိသိတ်

နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသခင်ယေရှု၏မအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဘိသိတ်မည့်နေ့ကိုခရစ်ယာန်များက၊ Palm Sunday စွန်ပလွန်ခက် သို့မဟုတ်ထန်းလက်နေ့ဟုနာမည်ပေးကာကျင်းပတတ်ကြသည်။ ထိုအရာကိုမဿဲ ၂၁း၁-၁၁၊ မာကု ၁၁း၁-၁၀၊  လုကာ ၁၉း၂၉-၃၈ တို့၌ တွေ့ရသည်။ စွန်ပလွန်ခက်နေ့ဟုဆိုခြင်းသည်ထိုနေ့၏အဓိပ္ပါယ်ကိုအတိအကျမဖေါ်ထုတ်နိုင်ပါ။ ထိုအရာနှင့်ပတ်သက်၍မဿဲ ၂၁ ထဲမှလေ့ လာကြစို့။

၁။ ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ချဉ်း၍သံလွင်တောင်ခြေရင်း၌ဗက်ဖာဂေရွာသို့ရောက်ကြသောအခါ၊ ယေရှုသည်တပည့်တော်နှစ် ယောက်တို့ ကိုစေ လွှတ်၍၊ ၂။ သင်တို့ ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြ၊ ထိုရွာ၌ချည်နှောင်လျက်ရှိသောမြည်းမနှင့်မြည်းကလေးကို သင်တို့သည်ချက်ခြင်း တွေ့လိမ့်မည်။ မြည်းကြိုးကိုဖြည်၍ငါ့ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ။ ၃။ သူတပါးသည်သင်တို့အားတစုံတခုကို ဆိုလျှင်၊ သခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြော ကြလော့။ ထိုသို့ပြောလျှင်ထိုသူသည်ချက်ခြင်းပေးလိုက်မည်ဟုမှာထားတော်မူ၏။

သခင်ယေရှုသည်အသတ်မခံမှီတပတ်တွင်ရှင်ဘုရင်အဖြစ်သူ့ကိုသူဆက်ကပ်သည်။ ထိုနေ့ကိုခရစ်ယာန်များကစွန်ပလွံနေ့(Palm Sunday)ဟုခေါ်ကြသည်။ ထိုသို့ခေါ်ခြင်းသည်ယေရှု၏ ဆက်ကပ်ခြင်းအတွက်အဓိပ္ပါယ်လျော့နည်းစေသည်။ အမှန်မှာသူ့ကိုသူရှင်ဘုရင် အဖြစ်ဆက်ကပ်သောကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မင်္ဂလာဆောင်သောနေ့၌သူတို့သားနှင့်သူတို့သမီးများသည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ် သည်။ ထို့နည်းတူ၊ သမတများရာထူးခန့်အပ်နေ့ (inauguration day) သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထိုကြောင့်သခင်ယေရှု၏ရှင်ဘုရင် အဖြစ်ဘိသိက်ပေးမည့်နေ့သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သို့သော်ခရစ်ယာန်များကစွန်ပလွံနေ့ ဟုဆိုခြင်းသည်ဝမ်းနည်းစရာကောင်း သည်။


၄။ ထိုအကြောင်းအရာမူကား၊ သင်၏အရှင်မင်းကြီးသည်မြည်းမနှင့်မြည်းကလေးကိုစီး၍၊ ၅။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့်သင်ရှိရာသို့ ကြွ လာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလော့၊ ဟုဇိအုန်သတို့သမီးအားပြောကြလော့ဟူသော၊ ပရောဖက်၏နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံ မည့်အကြောင်း ဖြစ်သ တည်း။ 

သခင်ယေရှုမြည်းမနှင့်မြည်းကလေးကိုစီးမည့်အကြောင်းကိုပရောဖက်ဇာခရိကနှစ်ပေါင်းလေးရာခန့်ကြို၍၊ ဤသို့ရေးသားခဲ့ပြီ၊ အိုဇိအုန်သတို့သမီးအ လွန်ဝမ်း မြောက်လော့။ “အိုယေရုရှလင်မြို့သတို့သမီးကြွေးကြော်လော့။ တရားသဖြင့်စီရင်၍၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သောသခင်၊ သင်၏ အရှင်မင်းကြီးသည်မြည်းမနှင့်မြည်း ကလေးကိုစီး၍နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစိတ်နှင့်သင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည် ကိုကြည့်ရှုလော့။” (ဇာခရိ ၉း၉) ပရောဖက်ဇာခရိကသခင်ယေရှုကိုအရှင်မင်းကြီးဟုဆိုခဲ့ပြီ။ ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုသည်ရှင်ဘုရင်အဖြစ် ဘိသိက်ခံဘို့ရန်မြည်းကိုစီးခြင်းဖြစ်သည်။


၆။ တပည့်တော်တို့သည်သွား၍အမိန့်တော်အတိုင်းပြုသဖြင့်၊ ရ။ မြည်းမနှင့်မြည်းကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍၊ မြည်းကျောပေါ်မှာ မိမိတို့ အဝတ် ကိုတင်ကြပြီးလျှင်၊ ကိုယ်တော်သည်စီးတော်မူ၏။

ယုဒရှင်ဘုရင်များသည်ယေရုရှလင်မြို့အပြင်ဘက်မှာ၊ ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဘိသိက်ခံ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ချီတက်တတ်ကြသည်။
၈။ အတိုင်းမသိများစွာသောလူတို့သည်၊ မိမိတို့အဝတ်ကိုလမ်း၌ခင်းကြ၏။ အချို့တို့သည်၊ သစ်ကိုင်းသစ်ခက်များကိုခုတ်၍လမ်း၌ ခင်းကြ၏။

အတိုင်းမသိများစွာသောလူများကသခင်ယေရှုကိုလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုကြောင်း မိမိတို့အဝတ်များကိုလမ်း၌ခင်းခြင်းဖြင့်ဖေါ် ပြကြသည်။ အဝတ်ခင်း စရာမရှိသူများကသစ်ကိုင်းသစ်ခက်များကိုခုတ်၍ခင်းကြသည်။ ယခုခေတ်တွင်နိုင်ငံခြားသို့လည်ပတ်သောနိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များကိုကော်ဇောနီခင်းပေး ခြင်းဖြင့် ကြိုတတ်ကြသည်။

၉။ ရှေ့နောက်လိုက်သွားသောအခြံအရံများတို့က၊ ဒါဝိဒ်၏သားတော်အားဟောရှဏ္ဏဖြစ်စေသတည်း။ ထာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာ တော်မူသော သူသည် မင်္ဂလာရှိစေသတည်း။ ကောင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ်ဟောရှဏ္ဏ (Yahweh is salvation) ဖြစ်စေသတည်းဟုကြွေးကြော်ကြ၏။

ရှေ့နောက်လိုက်သွားသောသူများကအဘယ်ကြောင့်ယေရှုကိုဒါဝိဒ်၏သားတော်ဟုဆိုသနည်း။ အမှန်မှာယေရှုနှင့်ဒါဝိဒ်မင်း သည် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကွာခြားသည်။ ဒါဝိဒ် သည်ယုဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည်ဒါဝိဒ်မြို့တည်းဟူသောဗက်လင်မြို့၌ဖွားမြင်သော် လည်း ကြီးပွားရာမြို့သည်နာဇရက်မြို့ဖြစ်သည်။ “နာသနေလကလည်း၊ နာဇရက်မြို့ ထဲကကောင်းသောအရာတစုံတခုမျှထွက်နိုင်သလော?” ဟု ဆိုခဲ့သည် (ယော ၁း၄၆)။ နာဇရက်မြို့သားများကလည်း၊ “သူသည်လက်သမားမဟုတ်လော။ မာရိ၏သားမဟုတ် လော။ ယာကုပ်၊ ယောသေ၊ ယုဒ၊ ရှိမုန်တို့၏အစ်ကိုမဟုတ်လော။ သူ့နှမများသည်လည်းငါတို့နှင့်အနီးအပါးနေကြသည်မဟုတ်လော၊ ဟုပြောဆိုလျက် စေတနာစိတ်ပျက်ကြ ၏။“(မဿဲ ၁၃း၅၅၊ မာကု ၆း၃)။

ဒါဝိဒ်၏သားတော်ဟုဆိုခြင်းဖြင့်သူသည်ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးဖြစ်၍ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအပြင် ယေရှုသည် သူ့သဘောနှင့် ကြွလာသည်မဟုတ်၊ ထာ၀ရဘုရား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူကြောင်းကိုလက်ခံဝန်ခံကြသည်။ ဟောရှဏ္ဏဟူသောစကား သည် ဘုရား၏ကယ်တင်ခြင်းဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ထို ပရိသတ်များသည်သခင်ယေရှုကိုသူဖြစ်သည့်အတိုင်းထာ၀ရဘုရားအခွင့်နှင့်ကြွလာ တော်မူသောရှင်ဘုရင်အဖြစ်လက်ခံကြသည်။

၁၀။ ယေရုရှလင်မြို့သို့ဝင်တော်မူသောအခါ၊ တမြို့လုံးအုပ်အုပ်သဲသဲဖြစ်၍၊ ဤသူကားအဘယ်သူနည်းဟုမေးမြန်းကြလျှင်၊

ယေရုရှလင်မြို့သားများသည်ယေရှုကိုမသိကြ။ ထို့ကြောင့်ဤသူသည်မည်သူနည်းဟုမေးကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်မ သိကြ သနည်း။ ယေရှုဖွားမြင်သောအခါ၌လည်းအရှေ့ပြည်မှပညာရှိများက၊  ”ယခုဘွားမြင်သောယုဒရှင်ဘုရင်သည်၊ အဘယ်မှာရှိတော်မူ သနည်း။ အရှေ့ ပြည်၌သူ၏ ကြယ်ကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းငှါ ရောက်လာပြီ၊ ဟုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏။ ထိုစကား ကိုကြားလျှင်၊ ဟေရုဒ်မင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွစိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်၊”  (မဿဲ ၂း၂-၃) ဟုပူပန်ခဲ့ဘူးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ပူပန်ကြသနည်း။ အမှန်မှာသူတို့သည်ယုဒရှင်ဘုရင်၊ မေရှိယရောက်လာမည့်အရာကိုမြော် လင့်ကြ သည်မ ဟုတ်လော။ သူမွေးဘွား သောအခါဟေရုဒ်မင်းနှင့်အတူပူပန်ကြခြင်းသည်သူ့ကိုလက်မခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုက၊ အိုယေရုရှလင်မြို့၊ ယေရုရှလင်မြို့၊ သင်သည်ပရောဖက်တို့ကိုသတ် မြဲရှိ၏။ သင်ရှိရာသို့စေလွှတ်သောသူတို့ကိုလည်း၊ ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်မြဲ ရှိ၏။ ကြက်မသည်မိမိသားငယ်တို့ကိုအတောင်အောက်၌စုရုံးသကဲ့သို့၊ သင်၏သားတို့ကိုစုရုံးစေခြင်းငှါ ကြိမ်ဖန်များစွာငါအလိုရှိပြီ။ သင် မူကားအလိုမရှိ။ ၃၈ သင်တို့နေသောအိမ်သည်၊ သင်တို့၌လူဆိတ်ညံလျက်ကျန်ရစ် ရ၏။ ၃၉ ငါဆိုသည်ကား၊ ထာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့်ကြွ လာ သောသူသည်၊ မင်္ဂလာရှိစေသောဟုသင်တို့မပြောမှီတိုင်အောင်၊ ယခုမှစ၍သင်တို့သည်ငါ့မျက်နှာကိုမမြင်ရကြဟုမိန့်တော်မူ၏။ (မဿဲ ၂၃း၃ရ-၃၉) ဟုဝမ်းနည်းစွာဆိုခဲ့ဘူးသည်။

၁၁။ လူအစုအဝေးတို့က၊ ဤသူသည်ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့၌ပေါ်ထွန်းသောပရောဖက်ယေရှုပေတည်းဟုပြောဆိုကြ၏။

သခင်ယေရှုကိုလူအစုအဝေးတို့ကပရောဖက်အဖြစ်သာသိရှိလက်ခံကြသည်။ သခင်ယေရှုသည်ပရောဖက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုရာထူးသည်သူ့အတွက်အလွန်နိမ့်ကျသည်။ အကြောင်းမှာပရောဖက်များသည်သူကိုယ်တိုင်ကအသုံးပြု၍ပရောဖက်ပြုခိုင်းသော သူ များဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်ပရောဖက်များကိုဖန်ဆင်းအသုံးပြုသောသူ ဖြစ်သည်။ မူစလင်များကလည်းသခင်ယေရှုကိုသူတို့ဘုရား အလ္လာ၏ပရောဖက်အဆင့်ဖြင့်သာလက်ခံကြသည်။ သူတို့အမြင်၌သခင်ယေရှုသည်ဘုရားမဟုတ်၊ ကယ်တင်ရှင် လည်းမဟုတ်၊ အပြစ် သားများအတွက်လည်းအသေမခံ၊ မိုဟာမက်ထက်နိမ့်ကျသောပရောဖက်ဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။ သင်သည်သခင်ယေရှုကိုမည်ကဲ့ သို့မြင်သနည်း။

၁၂။ ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်သို့ဝင်တော်မူပြီးလျှင်၊ ဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုနှင်ထုတ်၍၊ ငွေလဲသော သူတို့၏ခုံများကို၎င်း၊ ချိုးငှက်ရောင်း သောသူတို့၏ထိုင်နေရာကို၎င်း၊ တွန်းလှဲတော်မူလျက်၊ ၁၃။ ငါ့အိမ်ကို ဆုတောင်းရာ အိမ်ဟူ၍ခေါ် ဝေါ်ကြလတံ့ဟုကျမ်းစာ၌ လာသော်လည်း၊ သင်တို့သည် ထိုအိမ်ကိုဓါးပြတွင်း ဖြစ်စေကြပြီးတကားဟုမိန့်တော်မူ၏။

အဘယ်ကြောင့်သခင်ယေရှုကဗိမာန်တော်ထဲမှရောင်းဝယ်သောသူတို့ကိုဒေါသနှင့်နှင်ထုတ်သနည်း။ အကြောင်းမှာဗိမာန်တော် သည် ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ဖြစ်၍ ဆုတောင်းမည့်နေရာဖြစ်သည်။ သူ့ကိုလည်းလှိုက်လှဲစွာကြိုဆို၍ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဘိသိက်ပေးဘို့ဖြစ် သည်။ သို့သော်ဘုရား၏အိမ်တော်၌သူခိုးဓါးပြများလုပ်နေကြသည်။ မည်ကဲ့သို့ဓါးပြများဖြစ်ကြသနည်း။ ဗိမာန်တော်၌တိရစ္ဆာန်များရောင်း ကြသည်။ ငွေများလဲလှယ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်တိရစ္ဆာန်များရောင်းကြသနည်း။ ဘုရားသခင်က မောရှေအားဖြင့် ဤသို့မှာကြားခဲ့သည်၊ သင်တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ကောင်းကြီး ပေးတော်မူသောအခါ၊ နာမတော်ကို တည်စေဖို့ရာ ရွေးကောက်တော်မူသောအရပ်သည် ဝေးလွန်း၍ ခရီးရှည်လျားသဖြင့်၊ ဥစ္စာဆယ်ဘို့တစ်ဘို့ကိုဆောင်၍ မသွားနိုင်လျှင်၊ ၂၅ ထိုဥစ္စာကိုရောင်းပြီးမှ၊ ငွေကိုကိုင်လျက်၊ သင်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား ရွေးကောက်တော်မူသောအရပ်သို့ သွား၍၊ ၂၆ စားချင်သော စိတ်အလိုရှိသည်အတိုင်း၊ နွား၊ သိုး၊ စပျစ်ရည်၊ သေရည်အစရှိသော စားချင်သမျှကိုဝယ်၍၊ သင်တို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာ၊ အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်တကွ စားသောက်လျက်၊ ရွှင်လန်းခြင်းကို ပြုကြရမည်။ (တရားဟော ၁၄း၂၄-၂၆)။ ထိုသို့ညွှန်ကြားသောကြောင့် ဗိမာန်တော်သို့မဟုတ် ယေရုရှလင်မြို့၌ အဝေး မှ လာမည့်သူများအတွက်ဝယ်စရာ နွားသိုး စပျစ်ရည်နှင့် စားစရာများကို ရောင်းချမည့်သူများ လိုအပ်လာသည်။ ထိုသို့ရောင်းချ မည့်သူများအနေဖြင့် အဝေးမှလာသောသူများအတွက် အဆင်ပြေဘို့ရန် ရောင်းချရမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ အကျိုးစီးပွားရဘို့ရန် အမြတ်များများနှင့် စီးပွါးရှာနေကြသောကြောင့် သခင်ယေရှုက အထက်ပါကဲ့သို့ အမျက်ဒေါသနှင့် အပြစ်တင်မောင်းထုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားတရားနှင့်ပတ်သက်၍ အမြတ်ရှာစားဘို့မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ ခရစ်ယာန်ဆရာများလည်း သူတို့၏စာအုပ်နှင့် တရား ဟောခွေများ၊ ဘုရားနှင့်ပတ်သက်သောအရာများကို စေတနာနှင့်မဟုတ်ဘဲ အမြတ်ရဘို့ရန် ရောင်းချနေကြသည်ကို ဝမ်းနည်း ဖွယ်တွေ့မြင်နေရသည်။ တရားတခါဟောလျှင် မည်မျှအလှူပေးရမည် ဟုသတ်မှတ်သူများ သို့မဟုတ် မျှော်လင့်သူများရှိကြသည်။ သခင်ယေရှုက၊ သင်တို့သည် အဖိုးမပေးဘဲ ကျေးဇူးတော်ကို ခံရကြပြီဖြစ်၍ အဖိုးမခံဘဲ ပေးကမ်းကြလော့။ (မဿဲ ၁၀း၈) ဟုမှာသောအရာကို မေ့နေကြသည်။ ဘုရားတရားအားဖြင့် အမြတ်ရဘို့ကြိုးစားသည်ထက် ဆုတောင်းပါ။

၁၄။ ထိုအခါဗိမာန်တော်၌မျက်စိကန်းသောသူ၊ ခြေမစွမ်းသောသူတို့သည်အထံတော်သို့လာ၍သူတို့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏။

သခင်ယေရှုသည်ဗိမာန်တော်ရောက်သောအခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များကလက်မခံဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခြင်းခံသောကြောင့်စိတ်မသာ အမျက်ဒေါသထွက်နေချိန်တွင်၊ ကိုယ့်ပြသနာသာသိ၍ ကျန်းမာဘို့သာ အာရုံစိုက်သော မျက်စိကန်းသူ၊ ခြေမစွမ်းသောသူတို့က၊ သူတို့၏ အနာရောဂါငြိမ်းစေဘို့ရန် သခင်ယေရှုထံတောင်းပန်ကြသည်။ မိဘများစိတ်ရှုပ်နေချိန်တွင် သားသမီးများက သူတို့လိုချင်သောအရာကိုသာသိ၍ ပစ္စည်းဝယ်ပေးဘို့ တောင်းနေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း သူတို့ကဲ့သို့ဖြစ်နေကြပါသလား။ ဘုရားအလိုတော်ကိုမသိဘဲ၊ ကိုယ့်ဆန္ဒဖြည့်ဆည်းဘို့သာ ဆုတောင်းနေကြပါသလား။

၁၅။ ကိုယ်တော်ပြုတော်မူသောအံ့ဩဘွယ်အမှုတို့ကို၎င်း၊ သူငယ်တို့ကလည်းဒါဝိဒ်၏သားတော်အားဟောရှဏ္ဏဖြစ်စေသတည်းဟု ဗိမာန် တော်၌ကြွေးကြော်ကြသည်ကို၎င်း၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာတို့သည်ကြားမြင်လျှင်အမျက်ထွက်ကြ၍၊

ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးနှင့် ကျမ်းပြုဆရာများသည် ဘုရား၏အမှုတော်ဆောင်များဖြစ်ကြသောကြောင့် သခင်ယေရှုကို ပဌမဦးဆုံး လက်ခံကြိုဆိုမည့်သူများဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့၏သခင်ကို ကြိုဆိုမည့်အစား သူ့ကိုဆန့်ကျင်၍၊ ကြိုဆိုသောသူများကိုအပြစ်တင်ကြသည်။ သူငယ်များသည် အသက်အရွယ်ငယ်သောခလေးများကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ ခရစ်တော်က သူ့နောက်လိုက်တမန်တော်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဤသို့ဆိုဘူးသည်၊ “ထိုအခါယေရှုက၊ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို အစိုးရတော်မူသောအဘ၊ ကိုယ်တော်သည် ပညာအလိမ္မာနှင့်ပြည့်စုံသောသူတို့အား ဤအရာများကိုထိမ်ဝှက်ကွယ်ထားလျက် သူငယ်တို့အားဘော်ပြတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ကျေးဇူးတော်ကို အကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ၏။” (မဿဲ ၁၁း၂၅) ပညာအလိမ္မာနှင့်ပြည့်စုံသောသူများသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့် ကျမ်းတတ်များဖြစ်၍ သူငယ်များသည် တမန်တော်များကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

၁၆။ ဤသူတို့သည် အဘယ်သို့ပြောဆိုသည်ကို ကြားသလော၊ ဟုယေရှုအားမေးကြသော်၊ ငါကြား၏။ နို့စို့သူငယ်တို့နှုတ်ထဲမှကိုယ်တော်သည် ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြင်ဆင်တော်မူသည်၊ ဟူသောစကားကို သင်တို့သည်တရံတခါမျှမဖတ်ဘူးသလော၊ ဟုမိန့်တော်မူ၏။

သခင်ယေရှုကို လက်ခံမည့်အကြောင်းကို ပဋိညာဉ်တရားဟောင်း၌ ဤကဲ့သို့ဟောပြောခဲ့ပြီ၊ “အိုအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားရှင်ထာဝရ ဘုရား၊ နာမတော်သည် မြေကြီးတပြင်လုံး၌ အလွန်ကြီးမြတ်တော်မူ၏၊၊ ဘုန်းအာနုဘော်တော်သည်၊ မိုးကောင်းကင်ပေါ်မှာ တည်လျက်ရှိပါ၏၊၊ ၂ ကိုယ်တော်၏ ရန်သူတို့ကို ရည်ဆောင်၍ ရန်သူကို၎င်း၊ အငြိုးထားသောသူကို၎င်း၊ တိတ်ဆိတ်စွာ နေစေခြင်းငှါ၊ နို့စို့သူငယ်တို့၏ နှုတ်ထဲမှာ အစွမ်းသတ္တိကိုစီရင်တော်မူ၏၊၊” (ဆာလံ ၈း၁-၂) နို့စို့သူငယ်တည်းဟူသော သာမန်လူများကသခင်ယေရှုကို ရှင်ဘုရင်အဖြစ်လက်ခံခြင်းကို ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက လုံးဝမကျေနပ်ကြချေ။ ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုအား သူတို့ပြောဆိုသောစကားကို မကြားသလော၊ ဟုမေးခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုကလည်း၊ ငါကြား၏ဟုဆိုပြီး ဆာလံကျမ်းကိုကိုးကား၍ ဖြေကြားခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့သင်သည် သခင်ယေရှုကို သင်၏ရှင်ဘုရင်အဖြစ် လက်ခံပါသလား။ ပါးစပ်အားဖြင့်သာ လက်ခံလျှင်ဘာမျှအကျိုးမရှိပါ။ အသက်တာအားဖြင့် လက်ခံဘို့လိုသည်။ အသက်တာအားဖြင့် လက်ခံခြင်းဆိုသည်မှာ၊ သခင်ယေရှု၏ အလိုတော်ကိုသိရမည်၊ သိအောင်ကြိုးစားရမည်။ ထိုနောက်သူ၏အလိုတော်အတိုင်း အသက်ရှင်ရမည်။ သူခိုင်းသောအလုပ်မှန်သမျှ လုပ်ရမည်။ သူ့အလိုတော်ကို ဆောင်ဘို့သည်အဓိကဖြစ်ရမည်။ ယနေ့များစွာသောခရစ်ယာန် များသည် သခင်ယေရှုကို နှုတ်အားဖြင့်လက်ခံသော်လည်း သူ့စကားနားမထောင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊  ငါ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲလျက်၊ ငါ့ကိုသခင်၊ သခင်ဟုအဘယ်ကြောင့် ခေါ်ကြသနည်း။  (လုကာ ၆း၄၆)ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

၁ရ။ ထိုအခါသူတို့ကိုထားခဲ့၍ မြို့ထဲမှထွက်ပြီးလျှင်၊ ဗေသနိရွာသို့ကြွ၍ ထိုညကိုလွန်စေတော်မူ၏။

သခင်ယေရှုသည် ထိုကဲ့သို့ရှင်ဘုရင်အဖြစ် ဘိသိက်ခံဘို့မအောင်မြင်သောကြောင့် ယေရုရှလင်မြို့မှပြန်လည်ထွက်ခွါ၍ ဗေသနိရွာ လာဇရုတို့ရွာသို့ ပြန်သွားသည်။ အလွန်ဝမ်းနည်းစရာပင်ဖြစ်သည်။

MORE GOODNEWS

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

YOU MAY ALSO LIKE

 

© 2023 GBCUSA.ORG